19-05-2020

Wethoudersbrief van Gils over voortgang Feyenoord City in coronatijd

14-05-2020

Afschrift brief van Wijkraad Hillesluis over ongevraagd advies Feyenoord City

30-04-2020

Afschrift brief van Wijkraad Vreewijk over ongevraagd advies inzake het bestemmingsplan Feyenoord City

23-04-2020

Afschrift brief van Wijkraad Feijenoord over ongevraagd advies inzake Feyenoord City

21-04-2020

Afschriftbrief Wijkraad Noordereiland met ongevraagd advies over Feyenoord City

16-04-2020

Collegebrief over impact Corona – maatregelen op Feyenoord City

09-04-2020

Afschrift brief van DMK over oplossing voor gemeente Rotterdam en Feyenoord

06-04-2020

HERZIEN Raadsvoorstel over geheimhouding documenten gebiedsontwikkeling Feyenoord City

26-03-2020

Afschrift brief van Team Stadion op Zuid over verzoek tot verlenging termijn zienswijze Feyenoord City

11-03-2020

Afdoeningsvoorstel motie El Ouali en Peksert over Feyenoord City Onderwijzer 17bb4123

06-03-2020

Tussenbericht toezegging 19bb24934 wethouder de Langen over samenwerking met Humanitas Feyenoord City

03-03-2020

Bestemmingsplan Feyenoord City – Totaal

Bestemmingsplan Feyenoord City – Toelichting

Bestemmingsplan Feyenoord City – Regels

Bestemmingsplan Feyenoord City – Verbeelding blad 1

Bestemmingsplan Feyenoord City – Verbeelding blad 2

29-02-2020

Ontwerpbeschikking waterwet langsdam en landaanwinning incl. bijlagen

Ontwerp Waterwetvergunning RWS

Watervergunning – Bijlage toelichting waterwetaanvraag langsdam en landaanwinning

Watervergunning – Bijlage Bodemonderzoek waterbodem Gemeente

Watervergunning – Bijlage Tijdelijke landaanwinning

Watervergunning – Bijlage Beginsituatie langsdam en landaanwinning

Watervergunning – Bijlage Rivierkundige Beoordeling

Watervergunning – Bijlage Eindsituatie langsdam en landaanwinning

Watervergunning – Bijlage Nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul langsdam

Watervergunning – Bijlage nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul oplegnotitie

Watervergunning – Bijlage langsdam en landaanwinning

Watervergunning – Bijlage langsdam stabiliteit_en erosiebestendigheid

Watervergunning – Bijlage Stromingsbeeld – Aanvullende berekeningen

Ontwerpbesluit tijdelijke omgevingsvergunning tijdelijk

Ontwerpbesluit tijdelijkste omgevingsvergunning langsdam

Ontwerpbesluit Wegontrekking Korte Stadionweg

28-02-2020

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 1 Milieueffectrapportage

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 2 Samenvatting MER, onderzoeken en keuzes

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 3 Behoefteonderzoek Feyenoord City

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 4 Regionale afstemming

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 5 Stikstofberekeningen gebruiksfase

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 6 Stikstofberekeningen aanlegfase

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 7 Stikstofberekeningen aanlegfase, bijlagen

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 8 Verslag veldbezoek ecologie

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 9 Aanvullend natuuronderzoek vleermuizen

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 10 Veldonderzoek vleermuizen

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 11 Bodemonderzoek (landbodem)

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 12 Bodemonderzoek (waterbodem)

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 13 Onderzoek externe veiligheid

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 14 Onderzoek externe veiligheid, bijlagen

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 15 Verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 16 Studie nautische veiligheid

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 17 geluidsbeleid voetbalstadions

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 18 Berekeningsresultaten verkeerslawaai

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 19 Reconstructieonderzoek

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 20 Aanvullend reconstructieonderzoek

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 21 Akoestische situatie, maatregelen en hogere waarden per deelgebied

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 22 Notitie parkeren auto en fiets Feyenoord City

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 23 Notitie parkeren stadionontwikkeling

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 24 Rivierkundige beoordeling

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 25 Duurzaamheidsmaatregelen en gezondheid

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 26 Onderzoek windhinder

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 27 Akoestisch onderzoek masterplan

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 28 RWS begrenzing vaarweg

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 29 Adviescommissie Detailhandel ZH

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten

Bestemmingsplan Feyenoord City – Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten

26-02-2020

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit en gebiedsontwikkeling Feyenoord City

21-02-2020

Collegebrief over reactie op correspondentie vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Feyenoord City 19bb25679

Bijlage 1 behorende bij 20bb2050 over vooroverleg reactie Archeologie gemeente Rotterdam ( BOOR )

Bijlage 2 behorende bij 20bb2050 over vooroverleg reactie Gasunie

Bijlage 3 behorende bij 20bb2050 over vooroverleg reactie Evides

Bijlage 4 behorende bij 20bb2050 over vooroverleg reactie Havenbedrijf Rotterdam

Bijlage 5 behorende bij 20bb2050 over vooroverleg reactie Rijkswaterstaat

Bijlage 6 behorende bij 20bb2050 over vooroverleg reactie Provincie Zuid – Holland

Bijlage 7 behorende bij 20bb2050 over vooroverleg reactie ProRail

Bijlage 8 behorende bij 20bb2050 over vooroverleg reactie Waterschap Hollandse Delta

Bijlage 9 behorende bij 20bb2050 over verzoek om reactie op concept ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City

20-02-2020

Beantwoording vragen Vreugdenhil over conversie gemeentelijke lening € 7.941.154

Collegebrief over ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City en bijbehorende ( ontwerp ) besluiten

Bijlage 1 a behorende bij 20bb2048 over bestemmingsplan Feyenoord City

Bijlage 1 b behorende bij 20bb2048 over toelichting bestemmingsplan Feyenoord City

Bijlage 1 c behorende bij 20bb2048 over plankaart bestemmingsplan Feyenoord City

Bijlage 2 behorende bij 20bb2048 over MER Feyenoord City

Bijlage 3 behorende bij 20bb2048 over verantwoording groepsrisico Feyenoord City

Bijlage 4 behorende bij 20bb2048 over geluidsbeleid voetbalstadions Feyenoord City

Bijlage 5 behorende bij 20bb2048 over brief aan minister van BZK over uitbreiding bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Afdoeningsvoorstel college toezegging 19bb25591 over aanpassing planning Feyenoord City

18-02-2020

Commissieadvies MPOF motie Eskes over P + R Feyenoord City

29-01-2020

Beantwoording vragen Tak en Van Eikeren over kan Feyenoord een jaar vertraging wel betalen?

Collegebrief over correspondentie vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Feyenoord City

28-01-2020

Raadsvoorstel over vaststelling aangepast coordinatiebesluit ten behoeve van Feyenoord City

20-01-2020

Tussenbericht motie El Ouali en Peksert over Feyenoord City Onderwijzer

14-01-2020

Collegebrief over proef parkeerduurbeperking in De Veranda

24-12-2019

Afschrift brief van Verkoelen ea over informatie mbt Feyenoord City

23-12-2019

Afschrift brief Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas over Feyenoord City

19-12-2019

Brief van Stadion Feyenoord en St. Gebiedsontwikkeling aan de Maas

13-12-2019

Beoordeling provincie Zuid – Holland voorontwerp bestemmingsplan Feyenoord City

12-12-2019

Kan Feyenoord een jaar vertraging wel betalen?

10-12-2019

Conversie gemeentelijke lening € 7.941.154

Afschrift brief van FSV De Feijenoorder over standpunt Feyenoord City

28-11-2019

Afdoeningsvoorstel wethouder Kurvers toezeggingen Masterplan Feyenoord City – toegankelijkheid en Q-team

Brief van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) over toetsing van Feyenoord – city

25-11-2019

Commissieadvies MPOF motie Belhaj over altijd wat te doen rondom het Stadionpark

Commissieadvies MPOF motie Bonte over energieneutraal Stadionpark

Commissieadvies MPOF motie Knieriem over groen en speelgarantie

Commissieadvies MPOF motie Peksert over BENG! Vol energie, maar dan neutraal

21-11-2019

Collegebrief over vierde voortgangsrapportage Feyenoord City (oktober 2019)

Voortgangsrapportage Feyenoord City oktober 2019

14-11-2019

Wethoudersbrief van Gils over aanbieding dummy investeringsmemorandum en pluspakket Feyenoord City

Bijlage 1 behorende bij 19bb23619 over Dummy-versie Investeringsmemorandum

Bijlage 2 behorende bij 19bb23619 over Dummy Investeringsmemorandum versie Definitief

Bijlage 3 behorende bij 19bb23619 over Dummy Verantwoordingsrapportage Feyenoord City

07-11-2019

Collegebrief over doorontwikkeling Feyenoord City: overkluizing spoor en verdere verdichting, vervolg Feijenoord XL

05-11-2019

Brief van Rekenkamer Rotterdam over aanvulling onderzoeksvraag opzet Feyenoord City

Bijlage behorende bij 19bb23035 over onderzoeksopzet Feyenoord City

01-11-2019

Afschrift brief van Wijkraad Noordereiland over ongevraagd advies inzake de verkeersvoorzieningen ivm Feyenoord City

24-10-2019

Afschrift brief van Wijkraad Feijenoord over ongevraagd advies inzake Feyenoord City

17-10-2019

Raadsvoorstel over Masterplan Feyenoord City en wegonttrekking deel Korte Stadionweg (en bijbehorende zijstraten)

Bijlage 1 behorende bij 19bb21318 over aanbiedingsbrief Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas

Bijlage 2 behorende bij 19bb21318 over Masterplan Feyenoord City

Bijlage 3 behorende bij 19bb21318 over Notitie wegonttrekking Korte Stadionweg

Bijlage 4 behorende bij 19bb21318 over Kaart gedeeltelijk wegonttrekking van de Korte Stadionweg (en bijbehorende zijstraten)

Brief van Rekenkamer Rotterdam over onderzoeksopzet Feyenoord City

Bijlage behorende bij 19bb22177 over onderzoeksopzet Feyenoord City

25-09-2019

Beantwoording vragen van der Velden over private gebiedsontwikkeling Feyenoord City

23-09-2019

Feyenoord City Effect deal Verre Bergen

18-09-2019

Tussenbericht Investeringsmemorandum Stadion

Investeringsmemorandum Stadion

06-09-2019

Tussenbericht vragen van der Velden over private gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Verslag vergadering Q-team FC 6 september 2019

19-07-2019

Verslag vergadering Q-team FC 19 juli 2019

17-07-2019

Afdoeningsvoorstel wethouder van Gils over op weg naar een sterfhuisconstructie van Stadion Feyenoord

16-07-2019

Brief Provincie Zuid Holland over Feyenoord City

10-07-2019

De milieueffecten van bestemmingsplan

05-07-2019

Afdoeningsvoorstel Empaction rapport Feyenoord City

Empaction rapport Feyenoord City

25-06-2019

Private gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Afdoeningsvoorstel wethouder Kurvers toezegging 19bb15784 over MER Feyenoord City

Brief van Stadion Feijenoord over het bericht in Algemeen Dagblad

17-06-2019

Wethoudersbrief van Gils over het project Feyenoord City

Bijlage brief Stadion Feijenoord over gift van De Verre Bergen voor het nieuwe stadion

05-06-2019

Brief van stadion Feijenoord over samenwerking met Stichting De Verre Bergen

29-05-2019

Afdoeningsvoorstel wethouder Van Gils toezegging inzake financiele vragen aangepaste businesscase Stadion Feyenoord City

10-05-2019

Verslag vergadering Q-team FC 10 mei 2019

08-05-2019

Presentatie Ontwerp Nieuw Stadion Feyenoord – Supportersraad

Ontwerp Nieuw Stadion Feyenoord – Supporterseisen

Presentatie werkgroep MER en masterplan

06-05-2019

Burgerbrief over zienswijze 2nd opinion Feyenoord City

16-04-2019

Collegebrief over 3e voortgangsrapportage Feyenoord City

Bijlage 1 3e voortgangsrapportage Feyenoord City (april 2019)

Bijlage 2 toelichting Governance gebiedsontwikkeling

Bijlage 3 participatieconvenant Veranda

Bijlage 4 participatievisie Stadionpark en Feyenoord City

Bijlage 5 monitoringsrapportage mijlpalen mobiliteit 2018

Bijlage 6 belevingsonderzoek omwonenden De Kuip

Bijlage 7 actieplan mobiliteit 2019 – 2020

15-04-2019

Participatie Dashboard Q4 2018

09-04-2019

Beantwoording vragen Verkoelen over de mening van 9000 fans over Feyenoord City

Bijlage behorende bij 19bb13977 over ISG Business plan review

Afdoeningsvoorstel college toezegging 18bb10170 over Feyenoord City

Bijlage over second opinion nieuw stadion Feyenoord

28-03-2019

Presentatie stand van zaken MER en bestemmingsplan

Presentatie MER Feyenoord City – Voorkeursalternatief (VKA)

26-03-2019

Wethoudersbrief Van Gils met reactie op burgerbrief over plagiaat plan Feyenoord City

25-03-2019

Wethoudersbrief van Gils over aangepaste planning Stadion Feijenoord

Bijlage over nieuwe stadion Feijenoord opent in 2024

14-03-2019

Wethoudersbrief van Gils over proces onafhankelijke toets business case nieuw stadion

12-03-2019

De mening van 9000 fans over Feyenoord City

08-03-2019

Verslag vergadering Q-team FC 8 maart 2019

06-03-2019

Collegebrief over basisovereenkomst sociaal economisch programma Feyenoord

Bijlage 1: Basisovereenkomst sociaal economisch programma Feyenoord

Bijlage 2: Sociaal economisch programma Feyenoord

05-03-2019

Collegebrief over business Case Nieuw Stadion – Feyenoord City

Bijlage bij 19bb12728 – Tekst voor website Feyenoord City – Hoe zit het nou met die 25 miljoen?

Perspresentatie Feyenoord City OMA

04-03-2019

Perspresentatie Voorlopig Ontwerp Nieuw Stadion Feyenoord

21-02-2019

Afdoeningsvoorstel college over actualisatie business case nieuwe stadion Feyenoord City

Bijlage 1 behorende bij 19bb12061 over Business case Nieuwe Stadion

Bijlage 2 behorende bij 19bb12061 over Respones enquete seizoenkaarthouders

Business Case Nieuw Stadion 2.0 – Gemeente Rotterdam

06-02-2019

Raadsvoorstel tot wijziging Welstandsnota Rotterdam en benoeming leden Welstandskamer (Q-team) Feyenoord City

Bijlage 1 over zienswijzenrapport Welstandsnota en Welstandskamer Feyenoord City

Bijlage 2 over kaart welstandsnota – welstandsniveaus Feyenoord City

Bijlage 2a over welstandsnota Rotterdam – gebiedstypen Feyenoord City

30-01-2019

Raadsvoorstel over voorbereidingsbesluit Feyenoord City

Bijlage kaart begrenzing voorbereidingsbesluit Feyenoord City

21-12-2018

Wethoudersbrief Visser over Nieuw Stadion Feijenoord

Bijlage persbericht Stadionplan Feijenoord naar volgende fase

20-12-2018

Beantwoording vragen van der Velden over beschuldiging diefstal en plagiaat plannen Feyenoord City

18-12-2018

Nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul Nieuwe Maas

04-12-2018

Commissieadvies MPOF motie Verheij en Bruijn over prioriteit Feyenoord City 17bb4124

30-11-2018

Schriftelijke vragen Beschuldiging diefstal en plagiaat plannen Feyenoord City

22-11-2018

Tussenbericht toezegging wethouder De Langen over Sociaal Economisch Programma Feyenoord

21-11-2018

Tussenbericht toezegging wethouder Visser over response op de enquete onder seizoenkaarthouders van Feyenoord

19-11-2018

Brief van Stadion op Zuid over voortgangsrapportage van Feyenoord City

Factsheet Feyenoord City voor Feyenoord en Supporters

Persbericht Feyenoord kan nu geen ja zeggen tegen nieuw stadion

14-11-2018

Afdoeningsvoorstel motie Verheij en Bruijn over prioriteit Feyenoord City

Beantwoording vragen Van der Velden over gebiedsontwikkeling Feyenoord City ook zonder

13-11-2018

Stand van zaken openstaande moties

06-11-2018

Collegebrief over 2e voortgangsrapportage Feyenoord City

Voortgangsrapportage Feyenoord City oktober 2018

Participatiedashboard Q3 2018

Communicatiedashboard april – oktober 2018

31-10-2018

Collegebrief over gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Collegebrief over contractvorming gebiedsontwikkeling Feyenoord City

12-10-2018

Gebiedsontwikkeling Feyenoord City óók zonder

05-10-2018

Presentation Phase 2 for discussion ISG

17-09-2018

Actieplan Mobiliteit 2018

04-09-2018

Brief naar dhr Van den Burg over het rapport Het Maasstadion van Feyenoord

Wethoudersbrief Visser over reactie op rapport Het Maasstadion van Feyenoord

Beantwoording vragen Van der Velden over hogere financieringslasten Feyenoord City

24-08-2018

Wethoudersbrief over Voortgang Stadion Feijenoord

12-07-2018

Hogere financieringslasten Feyenoord City schriftelijke vragen Partij van de Dieren

11-07-2018

Collegebrief over afdoening toezeggingen wethouder inzake Feyenoord City

06-07-2018

Wethoudersbrief Visser over selectie beoogd ontwikkelconsortium voor gebiedsontwikkeling Feyenoord City

04-07-2018

Collegebrief over instellen Welstandskamer Feyenoord City en aanwijzing Feyenoord City als Toekomstig ontwikkelingsgebied

Toelichting voorgenomen wijziging Welstandsnota

03-07-2018

Tussenbericht diverse moties over Feyenoord City

Feyenoord op de straten (tussenbericht)

26-06-2018

Tussenbericht motie Verheij en Bruijn over Prioriteit Feyenoord City

Commissieadvies RO moties over Stadion Feyenoord en Stadionpark

20-06-2018

Afdoeningsvoorstel motie-Peksert e.a. over Feyenoord City InterCity

Overzicht onderzoeksresultaten Feyenoord City InterCity

18-06-2018

Brief van Universiteit van Twente over rapport Feyenoord City

Brief De Feijenoorder over Rapport stadionplan Feyenoord City

Rapport Het Maasstadion van Feyenoord – Feyenoord city en de gevolgen voor voetbalclub Feyenoord

06-06-2018

Géén twee maar één (tussenbericht)

Collegebrief over nota van beantwoording adviezen en zienswijzen startdocument bestemmingsplan en milieueffectrapport

Advies cie MER inzake reikwijdte en detailniveau van het milieueffectenrapport Feyenoord City

Nota van beantwoording Reikwijdte en detailniveau milieueffectenrapport bestemmingsplan Feyenoord City

Collegebrief aan projectorganisatie Feyenoord City

Verzoek aan minister van infrastructuur en waterstaat verbrede reikwijdte bestemmingsplan Feyenoord City

Collegebrief over Nota van uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion

Nota van Uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion

Beantwoording vragen Vreugdenhil over ontwikkelingen rond SEP Feyenoord City

Beantwoording vragen Van der Velden over renovatie van De Kuip in milieueffectenrapport Feyenoord City

23-05-2018

Tussenbericht motie Verheij en Bruijn over Prioriteit Feyenoord City

18-05-2018

Afspraken met Stadion Feijenoord over de omgang met commercieel gevoelige informatie aangaande Feyenoord City

Brief van Stichting Bewonersbelangen 010 de Veranda over Feyenoord City en de Veranda

16-05-2018

Brief van Team Stadion op Zuid over mobiliteitsplan en mobiliteitscontract Feyenoord City

08-05-2018

Presentatie introductie tender Feyenoord City

01-05-2018

Ontwikkelingen rond Sociaal Economisch Programma (SEP) Feyenoord City

26-04-2018

Collegebrief over voortgangsrapportage Feyenoord City april 2018

Voortgangsrapportage Feyenoord City april 2018

18-04-2018

Tussenbericht vragen Van der Velden over Renovatie van de Kuip in milieueffectrapport Feyenoord City

13-04-2018

Brief van Stadsinitiatief Rotterdam inzake mobiliteitsplan- en contract Feyenoord City

Afschrift schriftelijke vragen aan College van B en W inzake mobiliteitsplan en- contract Feyenoord City

04-04-2018

Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City

Intentieovereenkomst SEP

Werkplan seizoen 2018/2019

Mobiliteitscontract Feyenoord City

Basis Overeenkomst Mobiliteit Feyenoord City

Overeenkomst mobiliteit gemeente Rotterdam en Feyenoord; Hoogte bonus-malus

Overeenkomst mobiliteit gemeente Rotterdam en Feyenoord; mijlpalen en acties

Overeenkomst mobiliteit gemeente Rotterdam en Feyenoord; Monitoring

Brief van Feyenoord NV Stadion Feijenoord NV en Nieuw Stadion BV over basisovereenkomst mobiliteit

29-03-2018

Renovatie van De Kuip in milieueffectrapport Feyenoord City

23-03-2018

Tussenbericht toezegging wethouder Visser over Feyenoord City, overeenkomst achtergestelde lening

06-03-2018

Beantwoording schriftelijke vragen over invloed krediet Goldman Sachs op positie gemeente Rotterdam

Actualiteit rondom Feyenoord City

23-02-2018

Collegebrief over stand van zaken Feyenoord City

Brief Feijenoord en BVO

Wethoudersbrief Visser over criteria financiers

20-02-2018

Herzien raadsvoorstel over Gemeentelijke positie ten aanzien van betrokkenheid Feyenoord City

Beantwoording vragen Wilson over alcohol in de Kuip en Feyenoord City

13-02-2018

Voorstel afdoening motie Geen voetbalstadion zonder hoogwaardig OV- knooppunt

30-01-2018

Beantwoording vragen locatiekeuze Veranda West en MER 2009 Feyenoord City

Milieu gebiedsvisie Stadionpark nadere verantwoording locatiekeuze nieuw stadion aan de Maas

Relevante documentatie mbt ecologie in PlanMER 2009 Flora en Fauna

29-01-2018

Presentatie Feyenoord City VNO NCW

23-01-2018

Locatiekeuze Veranda-west en MER 2009 inzake Feyenoord City

Participatiemomenten Feyenoord City

16-01-2018

Beantwoording vragen Verveen Kat in de Sach? Feyenoord City

11-01-2018

Aanbiedingsbrief Basisrapportage Feyenoord City

Basisrapportage Feyenoord City

Feyenoord City Gemeentelijke position paper

10-01-2018

Kat in de Sach? Feyenoord City

15-12-2017

Tussenbericht toezegging over rangeerterrein Feyenoord City

14-12-2017

Raadsvoorstel over vaststellen Gebiedsvisie Stadionpark en voorbereidingsbesluit voor Feyenoord City

Geactualiseerde gebiedsvisie Stadionpark

Kaart begrenzing coordinatiebesluit en voorbereidingsbesluit Feyenoord City

Startsdocument bestemmingsplan en MER Feyenoord City

13-12-2017

Tussenbericht moties en een toezegging over Feyenoord City

12-12-2017

MKBA Feyenoord City

23-10-2017

Tussenbericht Motie Zekerheid standplaatshouders

27-09-2017

Beantwoording vragen Verheij over Voortgang Feyenoord City

15-09-2017

Tussenbericht motie Wilson en Knieriem over Hand in hand

01-09-2017

Voortgang Feyenoord City

14-07-2017

Brief van Vereniging Eigen Huis over participatie project Feyenoord City

Participatiehandvest De burger: tegenstander of bondgenoot?

13-07-2017

Tussenbericht over de Stand van zaken Feyenoord City / Rapportage position paper Feyenoord City

30-06-2017

Voorstel tot aanwijzing van het project Feyenoord City als risicovol project

12-05-2017

Herzien raadsvoorstel over Gemeentelijke positie betrokkenheid Feyenoord City

09-05-2017

Collegebrief over de stand van zaken van onderhandelingen met banken over Stadion Feyenoord City

26-04-2017

Afdoeningsvoorstel wethouder Visser toezeggingen over mobiliteitsmaatregelen, grondaankoop en staatssteun

Brief Feyenoord City over Validatieonderzoek Hypercube spelersbudget

21-04-2017

Validatie intergraal spelersbudget management samenvatting

13-04-2017

Burgerbrief inzake BWB aangaande Feyenoord City benchmark

Benchmark Stadion Feyenoord City – Vergelijking nieuw stadion met bestaande stadions Nederland

Burgerbrief met aanvulling op benchmark Feyenoord City mat case kostenkant openbaar vergelijking HNS-Feyenoord City

04-04-2017

Collegebrief over Mobiliteit Feyenoord City

Goudappel en Coffeng externe toets mobiliteit

Witteveen + Bos externe toets

Brief Feyenoord mobiliteit en commissie BWB gerelateerde onderwerpen

XTNT Aanvulling mobiliteitsplan Feyenoord City vanuit gedrag

Voortgangsrapportage actieplan Stadion Feyenoord

Aanbiedingsbrief Feyenoord

Aanvulling haalbaarheidsstudie Feyenoord City

Addendum MKBA Feyenoord City

30-03-2017

Brief van Stadionpark Werkgroep Veranda (SWV) inzake SWV-visie op Feyenoord City

29-03-2017

Beantwoording vragen Van der Velden over de mer-plicht Feyenoord City en de verkeerde volgorde

Brief Nationaal Programma Rotterdam Zuid over Feyenoord City

Brief van Stichting ReddeKuip over Bevindingen en besluitvorming Feyenoord City

14-03-2017

Raadsvoorstel over Gemeentelijke positie t.a.v. betrokkenheid Feyenoord City

Gemeentelijke position paper Feyenoord City

Aanbiedingsbrief Feyenoord

Aanvulling haalbaarheidsstudie Feyenoord City

Addendum MKBA Feyenoord City

Second opinion eindoordeel Feyenoord City

07-03-2017

MER plicht Feyenoord City en de verkeerde volgorde (tussenantwoord)

10-02-2017

MER plicht Feyenoord City en de verkeerde volgorde

09-02-2017

Burgerbrief over Europese aanbestedingsprojecten Rotterdam Zuid / Veiligheid en stadsontwikkeling Criteria – koppeling Stadsontwikkeling Zuid met Feyenoord City

07-02-2017

Beantwoording vragen Wilson over openstaande lening Stadion Feijenoord

03-02-2017

Wethoudersbrief Visser over aanvullende informatie Feyenoord City en afdoening toezegging

Actualisatie second opinion Feyenoord City

Integrale risico-analyse Feyenoord City

Notitie Hybercube Feyenoord City: Validatie commerciele ambities: business units & business seats

Concept-rapportage Van Spronsen & Partners: Bepaling bezoekers Nieuw Stadion Feyenoord

Rapport Van Spronsen & Partners Bepaling horecabezoekers indien De Strip niet wordt gerealiseerd

Communicatie en participatie met bewoners, bedrijven en supporters Feyenoord City

Beantwoording vragen technische sessies Feyenoord City

26-01-2017

Afdoeningsvoorstel wethouder Schneider over Waterleidingen Feyenoord City toezegging 16bb10049

Afschrift wethoudersbrief aan Evides

25-01-2017

Beantwoording vragen Van der Velden over MKBA Feyenoord City

19-01-2017

Hypercube Validatie Commerciële ambities FC

12-01-2017

Wethoudersbrief Visser over Openbare stukken bij plannen Feyenoord City

Adviesnota Residential Feyenoord City

Notitie gevoeligheidsanalyse en stress scenario Model Nieuw Stadion

Stress scenario nieuw stadion Feyenoord

Marktvalidatie Horeca Feyenoord City Rotterdam

Inputsheets opbrengsten nieuw stadion Feyenoord

Onderbouwing publiekscatering Feyenoord City

Notitie onderbouwing stadionbezoek Feyenoord City

Notitie investering, financien en kasstromen Feyenoord City

23-12-2016

Wethoudersbrief Visser over second opinion Feyenoord City

Rapport second opinion Feyenoord City Openbare versie

14-12-2016

Wethoudersbrief over bijlagen haalbaarsheidsstudie Feyenoord City

30-11-2016

Persbericht presentatie Feyenoord City

Haalbaarheidsstudie Feyenoord City en mobiliteitsplan Feyenoord City

MKBA Feyenoord City

Notitie Pels Rijken staatsteun

Haalbaarheidsstudie Feyenoord City

H1B1 Notitie locatiekeuze en vernieuwbouw

H3B1 Rapport Sociaal Maatschappelijk Programma

H4B1 Concept Masterplan OMA

H4B2 Notitie Quickscan DPO

H4B3 Notitie Randvoorwaarden Feyenoord City

H4B4 Waardestelling De Kuip

H5B1 Mobilteitsrapport Feyenoord City

H6.2B1 Rapport Grondexploitatie Feyenoord City

H6.2B5 Rapport Parkeerbalans

H6.2B7 Quickscan DPO

H6.2B8 Notitie Fiscale aspecten grondexploitatie nieuw stadion

H6.3B7 Verslag expert interview

H6.3B8 Considerations LUSS

H6.3B10 Notitie Capaciteit en bezetting nieuw stadion

H6.4B3 Financiële aspecten herontwikkelde Kuip

H7.B1 Organigram

H8.B3 Notitie Stichtingskostenraming

H10.B1 Notitie Planning

H10.B3 Planning op hoofdlijnen

28-11-2016

Evides waterleidingen Feyenoord City

24-11-2016

Advies staatssteun Feyenoord City

11-11-2016

Bijlagenboek Feyenoord City

11-10-2016

Samenwerking supporters Feyenoord (antwoord)

09-08-2016

Samenwerking supporters Feyenoord

29-03-2016

Samenwerking Feyenoord supporters (antwoord)

19-02-2016

Samenwerking Feyenoord supporters

08-04-2014

TNO briefrapport onderhoudstoestand De Kuip

11-07-2013

Energieneutraal Stadionpark (tussenbericht)

23-01-2011

Tussenbericht moties Stadionpark

15-12-2009

Ambities Stadionpark


OVERIGE DOCUMENTEN IN HET FEYENOORD CITY DOSSIER

Feyenoord City Bibliotheek (380)
Aangenomen Moties (38)
Aangenomen Amendementen (5)
WOB Documenten (663)
Totaal zijn er 1086 documenten toegevoegd in het Feyenoord City Dossier
De totale grootte van het archief: 3.237,48 mb
Totaal aantal pagina's: 16.822