04-12-2018

Commissieadvies MPOF motie Verheij en Bruijn over prioriteit Feyenoord City 17bb4124

30-11-2018

Schriftelijke vragen Beschuldiging diefstal en plagiaat plannen Feyenoord City

22-11-2018

Tussenbericht toezegging wethouder De Langen over Sociaal Economisch Programma Feyenoord

21-11-2018

Tussenbericht toezegging wethouder Visser over response op de enquete onder seizoenkaarthouders van Feyenoord

19-11-2018

Brief van Stadion op Zuid over voortgangsrapportage van Feyenoord City

14-11-2018

Afdoeningsvoorstel motie Verheij en Bruijn over prioriteit Feyenoord City

Beantwoording vragen Van der Velden over gebiedsontwikkeling Feyenoord City ook zonder

06-11-2018

Collegebrief over 2e voortgangsrapportage Feyenoord City

Voortgangsrapportage Feyenoord City oktober 2018

Participatiedashboard Q3 2018

Communicatiedashboard april – oktober 2018

31-10-2018

Collegebrief over gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Collegebrief over contractvorming gebiedsontwikkeling Feyenoord City

05-10-2018

Presentation Phase 2 for discussion ISG

17-09-2018

Actieplan Mobiliteit 2018

04-09-2018

Brief naar dhr Van den Burg over het rapport Het Maasstadion van Feyenoord

Wethoudersbrief Visser over reactie op rapport Het Maasstadion van Feyenoord

Beantwoording vragen Van der Velden over hogere financieringslasten Feyenoord City

24-08-2018

Wethoudersbrief over Voortgang Stadion Feijenoord

12-07-2018

Hogere financieringslasten Feyenoord City schriftelijke vragen Partij van de Dieren

11-07-2018

Collegebrief over afdoening toezeggingen wethouder inzake Feyenoord City

06-07-2018

Wethoudersbrief Visser over selectie beoogd ontwikkelconsortium voor gebiedsontwikkeling Feyenoord City

04-07-2018

Collegebrief over instellen Welstandskamer Feyenoord City en aanwijzing Feyenoord City als Toekomstig ontwikkelingsgebied

Toelichting voorgenomen wijziging Welstandsnota

03-07-2018

Tussenbericht diverse moties over Feyenoord City

26-06-2018

Tussenbericht motie Verheij en Bruijn over Prioriteit Feyenoord City

Commissieadvies RO moties over Stadion Feyenoord en Stadionpark

20-06-2018

Afdoeningsvoorstel motie-Peksert e.a. over Feyenoord City InterCity

Overzicht onderzoeksresultaten Feyenoord City InterCity

18-06-2018

Brief van Universiteit van Twente over rapport Feyenoord City

Brief De Feijenoorder over Rapport stadionplan Feyenoord City

Rapport Het Maasstadion van Feyenoord – Feyenoord city en de gevolgen voor voetbalclub Feyenoord

06-06-2018

Collegebrief over nota van beantwoording adviezen en zienswijzen startdocument bestemmingsplan en milieueffectrapport

Advies cie MER inzake reikwijdte en detailniveau van het milieueffectenrapport Feyenoord City

Nota van beantwoording Reikwijdte en detailniveau milieueffectenrapport bestemmingsplan Feyenoord City

Collegebrief aan projectorganisatie Feyenoord City

Verzoek aan minister van infrastructuur en waterstaat verbrede reikwijdte bestemmingsplan Feyenoord City

Collegebrief over Nota van uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion

Nota van Uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion

Beantwoording vragen Vreugdenhil over ontwikkelingen rond SEP Feyenoord City

Beantwoording vragen Van der Velden over renovatie van De Kuip in milieueffectenrapport Feyenoord City

23-05-2018

Tussenbericht motie Verheij en Bruijn over Prioriteit Feyenoord City

18-05-2018

Afspraken met Stadion Feijenoord over de omgang met commercieel gevoelige informatie aangaande Feyenoord City

Brief van Stichting Bewonersbelangen 010 de Veranda over Feyenoord City en de Veranda

16-05-2018

Brief van Team Stadion op Zuid over mobiliteitsplan en mobiliteitscontract Feyenoord City

08-05-2018

Presentatie introductie tender Feyenoord City

01-05-2018

Ontwikkelingen rond Sociaal Economisch Programma (SEP) Feyenoord City

26-04-2018

Collegebrief over voortgangsrapportage Feyenoord City april 2018

Voortgangsrapportage Feyenoord City april 2018

18-04-2018

Tussenbericht vragen Van der Velden over Renovatie van de Kuip in milieueffectrapport Feyenoord City

13-04-2018

Brief van Stadsinitiatief Rotterdam inzake mobiliteitsplan- en contract Feyenoord City

Afschrift schriftelijke vragen aan College van B en W inzake mobiliteitsplan en- contract Feyenoord City

04-04-2018

Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City

Intentieovereenkomst SEP

Werkplan seizoen 2018/2019

Mobiliteitscontract Feyenoord City

Basis Overeenkomst Mobiliteit Feyenoord City

Overeenkomst mobiliteit gemeente Rotterdam en Feyenoord; Hoogte bonus-malus

Overeenkomst mobiliteit gemeente Rotterdam en Feyenoord; mijlpalen en acties

Overeenkomst mobiliteit gemeente Rotterdam en Feyenoord; Monitoring

Brief van Feyenoord NV Stadion Feijenoord NV en Nieuw Stadion BV over basisovereenkomst mobiliteit

29-03-2018

Renovatie van De Kuip in milieueffectrapport Feyenoord City

23-03-2018

Tussenbericht toezegging wethouder Visser over Feyenoord City, overeenkomst achtergestelde lening

06-03-2018

Beantwoording schriftelijke vragen over invloed krediet Goldman Sachs op positie gemeente Rotterdam

Actualiteit rondom Feyenoord City

23-02-2018

Collegebrief over stand van zaken Feyenoord City

Brief Feijenoord en BVO

Wethoudersbrief Visser over criteria financiers

20-02-2018

Herzien raadsvoorstel over Gemeentelijke positie ten aanzien van betrokkenheid Feyenoord City

Beantwoording vragen Wilson over alcohol in de Kuip en Feyenoord City

30-01-2018

Beantwoording vragen locatiekeuze Veranda West en MER 2009 Feyenoord City

Milieu gebiedsvisie Stadionpark nadere verantwoording locatiekeuze nieuw stadion aan de Maas

Relevante documentatie mbt ecologie in PlanMER 2009 Flora en Fauna

29-01-2018

Presentatie Feyenoord City VNO NCW

23-01-2018

Participatiemomenten Feyenoord City

16-01-2018

Beantwoording vragen Verveen Kat in de Sach? Feyenoord City

11-01-2018

Aanbiedingsbrief Basisrapportage Feyenoord City

Basisrapportage Feyenoord City

Feyenoord City Gemeentelijke position paper

15-12-2017

Tussenbericht toezegging over rangeerterrein Feyenoord City

14-12-2017

Raadsvoorstel over vaststellen Gebiedsvisie Stadionpark en voorbereidingsbesluit voor Feyenoord City

Geactualiseerde gebiedsvisie Stadionpark

Kaart begrenzing coordinatiebesluit en voorbereidingsbesluit Feyenoord City

Startsdocument bestemmingsplan en MER Feyenoord City

13-12-2017

Tussenbericht moties en een toezegging over Feyenoord City

27-09-2017

Beantwoording vragen Verheij over Voortgang Feyenoord City

15-09-2017

Tussenbericht motie Wilson en Knieriem over Hand in hand

14-07-2017

Brief van Vereniging Eigen Huis over participatie project Feyenoord City

Participatiehandvest De burger: tegenstander of bondgenoot?

13-07-2017

Tussenbericht over de Stand van zaken Feyenoord City / Rapportage position paper Feyenoord City

30-06-2017

Voorstel tot aanwijzing van het project Feyenoord City als risicovol project

12-05-2017

Herzien raadsvoorstel over Gemeentelijke positie betrokkenheid Feyenoord City

09-05-2017

Collegebrief over de stand van zaken van onderhandelingen met banken over Stadion Feyenoord City

26-04-2017

Afdoeningsvoorstel wethouder Visser toezeggingen over mobiliteitsmaatregelen, grondaankoop en staatssteun

Brief Feyenoord City over Validatieonderzoek Hypercube spelersbudget Feyenoord City

Brief Feyenoord City over Validatieonderzoek Hypercube spelersbudget

21-04-2017

Validatie intergraal spelersbudget management samenvatting

13-04-2017

Burgerbrief inzake BWB aangaande Feyenoord City benchmark

Benchmark Stadion Feyenoord City – Vergelijking nieuw stadion met bestaande stadions Nederland

Burgerbrief met aanvulling op benchmark Feyenoord City mat case kostenkant openbaar vergelijking HNS-Feyenoord City

04-04-2017

Collegebrief over Mobiliteit Feyenoord City

Goudappel en Coffeng externe toets mobiliteit

Witteveen + Bos externe toets

Brief Feyenoord mobiliteit en commissie BWB gerelateerde onderwerpen

XTNT Aanvulling mobiliteitsplan Feyenoord City vanuit gedrag

Voortgangsrapportage actieplan Stadion Feyenoord

Aanbiedingsbrief Feyenoord

Aanvulling haalbaarheidsstudie Feyenoord City

Addendum MKBA Feyenoord City

30-03-2017

Brief van Stadionpark Werkgroep Veranda (SWV) inzake SWV-visie op Feyenoord City

29-03-2017

Beantwoording vragen Van der Velden over de mer-plicht Feyenoord City en de verkeerde volgorde

Brief Nationaal Programma Rotterdam Zuid over Feyenoord City

Brief van Stichting ReddeKuip over Bevindingen en besluitvorming Feyenoord City

14-03-2017

Raadsvoorstel over Gemeentelijke positie t.a.v. betrokkenheid Feyenoord City

Gemeentelijke position paper Feyenoord City

Aanbiedingsbrief Feyenoord

Aanvulling haalbaarheidsstudie Feyenoord City

Addendum MKBA Feyenoord City

Second opinion eindoordeel Feyenoord City

09-02-2017

Burgerbrief over Europese aanbestedingsprojecten Rotterdam Zuid / Veiligheid en stadsontwikkeling Criteria – koppeling Stadsontwikkeling Zuid met Feyenoord City

07-02-2017

Beantwoording vragen Wilson over openstaande lening Stadion Feijenoord

03-02-2017

Wethoudersbrief Visser over aanvullende informatie Feyenoord City en afdoening toezegging

Actualisatie second opinion Feyenoord City

Integrale risico-analyse Feyenoord City

Notitie Hybercube Feyenoord City: Validatie commerciele ambities: business units & business seats

Concept-rapportage Van Spronsen & Partners: Bepaling bezoekers Nieuw Stadion Feyenoord

Rapport Van Spronsen & Partners Bepaling horecabezoekers indien De Strip niet wordt gerealiseerd

Communicatie en participatie met bewoners, bedrijven en supporters Feyenoord City

Beantwoording vragen technische sessies Feyenoord City

26-01-2017

Afdoeningsvoorstel wethouder Schneider over Waterleidingen Feyenoord City toezegging 16bb10049

Afschrift wethoudersbrief aan Evides

25-01-2017

Beantwoording vragen Van der Velden over MKBA Feyenoord City

19-01-2017

Hypercube Validatie Commerciële ambities FC

12-01-2017

Wethoudersbrief Visser over Openbare stukken bij plannen Feyenoord City

Adviesnota Residential Feyenoord City

Notitie gevoeligheidsanalyse en stress scenario Model Nieuw Stadion

Stress scenario nieuw stadion Feyenoord

Marktvalidatie Horeca Feyenoord City Rotterdam

Inputsheets opbrengsten nieuw stadion Feyenoord

Onderbouwing publiekscatering Feyenoord City

Notitie onderbouwing stadionbezoek Feyenoord City

Notitie investering, financien en kasstromen Feyenoord City

23-12-2016

Wethoudersbrief Visser over second opinion Feyenoord City

Rapport second opinion Feyenoord City Openbare versie

14-12-2016

Wethoudersbrief over bijlagen haalbaarsheidsstudie Feyenoord City

30-11-2016

Persbericht presentatie Feyenoord City

Haalbaarheidsstudie Feyenoord City en mobiliteitsplan Feyenoord City

MKBA Feyenoord City

Notitie Pels Rijken staatsteun

Haalbaarheidsstudie Feyenoord City

H1B1 Notitie locatiekeuze en vernieuwbouw

H3B1 Rapport Sociaal Maatschappelijk Programma

H4B1 Concept Masterplan OMA

H4B2 Notitie Quickscan DPO

H4B3 Notitie Randvoorwaarden Feyenoord City

H4B4 Waardestelling De Kuip

H5B1 Mobilteitsrapport Feyenoord City

H6.2B1 Rapport Grondexploitatie Feyenoord City

H6.2B5 Rapport Parkeerbalans

H6.2B7 Quickscan DPO

H6.2B8 Notitie Fiscale aspecten grondexploitatie nieuw stadion

H6.3B7 Verslag expert interview

H6.3B8 Considerations LUSS

H6.3B10 Notitie Capaciteit en bezetting nieuw stadion

H6.4B3 Financiële aspecten herontwikkelde Kuip

H7.B1 Organigram

H8.B3 Notitie Stichtingskostenraming

H10.B1 Notitie Planning

H10.B3 Planning op hoofdlijnen

28-11-2016

Evides waterleidingen Feyenoord City

24-11-2016

Advies staatssteun Feyenoord City

11-11-2016

Bijlagenboek Feyenoord City

08-04-2014

TNO briefrapport onderhoudstoestand De Kuip


OVERIGE DOCUMENTEN IN HET FEYENOORD CITY DOSSIER

Aangenomen Moties (26)
Aangenomen Amendementen (5)
WOB Documenten (100)
Totaal zijn er 304 documenten toegevoegd in het Feyenoord City Dossier