RSIN 858779055
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Verwerving Gronden Feyenoord City
Statutaire zetel gemeente Rotterdam
Bezoekadres Weena 792, 3014DA Rotterdam
Eerste inschrijving handelsregister 08-05-2018
Datum akte van oprichting 07-05-2018
Activiteiten SBI-code: 6832 – Beheer van onroerend goed
SBI-code: 4110 – Projectontwikkeling
Het faciliteren van de ontwikkeling van het gebied Feyenoord City in de gemeente Rotterdam. Het voor eigen rekening en risico verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen in het gebied Feyenoord City in de gemeente Rotterdam, uitsluitend voor zover dit verband houdt met het faciliteren van de ontwikkeling van het gebied Feyenoord City in de gemeente Rotterdam. Houdster- en financieringsmaatschappij.
Bestuurders
Naam van Rossum, Joannes Pieter
Geboortedatum en -plaats 29-07-1978, Tilburg
Datum in functie 07-05-2018 (datum registratie: 08-05-2018)
Titel Voorzitter
Aanvang (huidige) bevoegdheid 28-06-2018
   
Naam Korving, Wouter Willem
Geboortedatum en -plaats 16-01-1968, Delft
Datum in functie 28-06-2018 (datum registratie: 20-09-2018)
Titel Secretaris penningmeester
Bevoegdheid Gezamelijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
   
Commissarissen
Naam de Graaf, Bertus
Geboortedatum en -plaats 13-11-1948, Dussen
Datum in functie 07-05-2018 (datum registratie: 08-05-2018)
Titel Voorzitter Raad van Toezicht
   
Naam van Kuijck, Franciscus Adrianus Johannes
Geboortedatum en -plaats 21-06-1969, Prinsenbeek
Datum in functie 07-05-2018 (datum registratie: 08-05-2018)
Titel Secrataris Raad van Toezicht
   
Naam van Vliet, Willem
Geboortedatum en -plaats 17-11-1952, Voorschoten
Datum in functie 07-05-2018 (datum registratie: 08-05-2018)
Titel Lid Raad van Toezicht
   

Gegevens zijn vervaardigd op 05-12-2018 om 16.45 uur

[Link] [2 pagina’s] [0.3 mb]