28-11-2019

Feyenoord City binnen bereik

Publieke toegankelijkheid geborgd

Ruimte voor koop

Nachthoreca in Feyenoord City

01-02-2018

Feyenoord op de straten

Géén twee maar één

11-05-2017

Natuurlijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion

Geen nieuw voetbalstadion zonder hoogwaardig OV-knooppunt

Communiceren kun je leren

Beperk bouwoverlast Veranda

Veranda

Groen- en speelgarantie

P+R Feyenoord City

Borg de Maatschappelijke beloftes

Circulair slopen

Structureel hoeft niet

Hand in hand met de metro

Verbind Feyenoord City met Zuid

Prioriteit Feyenoord City

Feyenoord City OnderWijzer

Sportparticipatie

Fiets ‘m erin

Feyenoord City InterCity

Park & Sail

Beng! Vol energie, maar dan neutraal

Feyenoord City Aanwijzing Risicovol Project

Wederzijds profijt omliggende wijken

Maak Deltaplan Werk voor Rotterdammers

Zekerheid standplaatshouders

Hand in Hand, clusters

Gecoördineerd programma sportparticipatie

Meer geld op het veld

11-02-2010

Energieneutraal Stadionpark

14-05-2009

Bereikbaar Stadion

Integrale verkeersstudie Stadionpark

Metro op tijd voor nieuw stadion

Altijd wat te doen rondom het Stadionpark

Fietsend naar Stadionpark


OVERIGE DOCUMENTEN IN HET FEYENOORD CITY DOSSIER

Feyenoord City Bibliotheek (380)
Aangenomen Moties (38)
Aangenomen Amendementen (5)
WOB Documenten (663)
Totaal zijn er 1086 documenten toegevoegd in het Feyenoord City Dossier
De totale grootte van het archief: 3.237,48 mb
Totaal aantal pagina's: 16.822