18-12-2018

Agenda Gezamenlijke Directieraad FC concept

17-09-2018

Agenda Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling def

Bijlage GSG 1 – 20180618 Verslag Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling concept1

Bijlage GSG 2A – Basisovereenkomst mobiliteit Feyenoord City definitief 20180917

Bijlage GSG 2B – Bijlage 1 hoogte bonus-malus definitief 20180917

Bijlage GSG 2C – Bijlage 2 mijlpalen en acties definitief 20180917

Bijlage GSG 2D – Bijlage 3 monitoring definitief 20180917

Bijlage GSG 3 – Actieplan 2018 definitief 20180917

Bijlage GSG 5 – memo communicatie bijlage 9

04-09-2018

Agenda Gezamenlijke Directieraad FC concept

20-08-2018

Verslag Directieoverleg gebiedsontwikkeling FC concept

18-06-2018

Agenda Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling def

Bijlage GSG 1 – 20180416 Verslag Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling concept2

Verslag Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling concept1

11-06-2018

Agenda Bestuurlijk Afstemoverleg Stadionpark def

Verslag Bestuurlijk Afstemoverleg Stadionpark concept2

Bijlage BA 1 – 20180205 Verslag Bestuurlijk Afstemoverleg Stadionpark concept2

05-06-2018

Collegebrief naar Feyenoord City over zienswijzerapport MER – ondertekend_Geredigeerd

Besluitenlijst BW 5 juni 2018_Geredigeerd

Agendapost FC Nota van Beantwoording zienswijzen MER – pdf college_Geredigeerd

04-06-2018

Agenda Gezamenlijke Directieraad FC def

Agenda Gezamenlijke Directieraad FC concept

Agenda Gezamenlijke Directieraad FC concept2

Bijlage GDR 1 – 20180409 Verslag Gezamenlijke Directieraad FC concept2

Bijlage GDR 2 – NvU Stadion_24-5-2018_concept

Verslag Gezamenlijke Directieraad FC concept1

Verslag Gezamenlijke Directieraad FC concept2

30-05-2018

Def concept agendapost en collegebrief zienswijzen startdoc MER_Geredigeerd

29-05-2018

Agenda Directieraad_Stadionpark def_Geredigeerd

Bijlage DR 2 – 20180424 Verslag_Directieraad_Stadionpark concept2

Bijlage DR 3 – 20180524 Agendapost NVU Stadion concept

Bijlage DR 4 – NvU Stadion_22-5-2018_laatsteconcept

Bijlage DR 5 – 180522 NvU blok K3

Bijlage DR 8 – DMS_MP-#22222016-v1-Nota_van_beantwoording_Feyenoord_City wv ml

Bijlage DR 9 – advies cie mer – a3274rd

Bijlage DR 10 – 20180523 Beantwoording SV renovatie kuip in MER concept2

28-05-2018

Agendapost NVU nieuw stadion – akkoord Albert Langerak_Geredigeerd

Verslag DO Gebiedsontwikkeling – Marco_Geredigeerd

24-05-2018

Agendapost FC Nota van Beantwoording zienswijzen MER – opm HansB_Geredigeerd

Agendapost FC Nota van Beantwoording zienswijzen MER – voor akkoord naar MH en WV_Geredigeerd

23-05-2018

Agendapost FC Nota van Beantwoording zienswijzen MER – voor advies_Geredigeerd

Agendapost NVU nieuw stadion – akkoord Hans Barendregt_Geredigeerd

17-05-2018

Collegebrief beantwoording zienswijzen mer Feyenoord city – wijz

15-05-2018

Agendapost Nota van Beantwoording startdocument en MER conceptWO+bijlagen_Geredigeerd

09-05-2018

Agendapost Nota van Beantwoording startdocument en MER concept2 + bijlagen_Geredigeerd

08-05-2018

Concept Agendapost beantwoording zienswijzen MER Feyenoord City + bijlagen_Geredigeerd

02-05-2018

Nota van Beantwoording DCMR startdocument en MER concept_Geredigeerd

Agendapost Nota van Beantwoording startdocument en MER concept_Geredigeerd

24-04-2018

Agenda Directieraad_Stadionpark def

Bijlage DR 2 – 20180130 Verslag_Directieraad_Stadionpark concept1_Geredigeerd

Bijlage DR 3 – 20180307 Verslag_Directieraad_Stadionpark concept1

Bijlage DR 4 – 20180405_NOT_FC Kwaliteitssturing (003)

Bijlage DR 5A – 20180416 toelichting planning

Bijlage DR 5B – 20180412 planning g.o. – FC

Bijlage DR 6 – 20180202 bijlage 1 uitwerking structuur Feyenoord City

Bijlage DR 7 – notitie directieraad verkoop voor bestemmingsplan

Bijlage DR 8 – Negenpuntenplan Presentatie 06032018 (003)

Bijlage DR 9 – klikbare pdf feyenoordcity voortgangsrapportage

16-04-2018

Agenda Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling def

Annotatie bij agenda Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling def

Bijlage DOGO 1 – 20180412 planning g.o. – FC

Bijlage DOGO 2 – 20180202 bijlage 1 uitwerking structuur Feyenoord City

Bijlage DOGO 3 – 20180204 PIM gebiedsontwikkeling versie 2

Bijlage DOGO 4 – 20180305 Verslag Directieoverleg gebiedsontwikkeling FC concept

Bijlage GSG 2 – Negenpuntenplan Presentatie 06032018 (003)

Bijlage GSG 3 – 20180412 Voortgangsrapportage Feyenoord City vs 2.2 – schoon

Verslag Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling concept1

Verslag Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling concept2

Verslag Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling def

10-04-2018

Agenda Staf Stadionpark weth Visser

Bijlage SSP 1 – 20180313 Verslag_Staf_SP_Visser concept1_Geredigeerd

Bijlage SSP 2 – 20180405 Voortgangsrapportage Feyenoord City vs 2.0 – restopmerkingen

09-04-2018

annotatie 20180409 Agenda Gezamenlijke Directieraad FC

Agenda Gezamenlijke Directieraad FC

Bijlage GD 2 – Negenpuntenplan Presentatie 06032018 (003)

Bijlage GD 3 – 20180130 Participatiemomenten Feyenoord City (1)

Bijlage GD 4 – 20180326Participatie uitwerking

Verslag Gezamenlijke Directieraad FC concept1

Verslag Gezamenlijke Directieraad FC concept2

Verslag Gezamenlijke Directieraad FC def

03-04-2018

Bijlage 1 Basisovereenkomst mobiliteit Feyenoord City

Bijlage 2 Bijlage hoogte bonus-malus definitief concept 20180326

Bijlage 3 Bijlage mijlpalen en acties definitief concept 20180326

Bijlage 4 Bijlage monitoring definitief concept 20180326

Bijlage 5 Aanbiedingsbrief Feyenoord cs – ondertekend

Bijlage 5 Concept aanbiedingsbrief Feyenoord cs

Bijlage 6 Motie De Klein e.a. Bereikbaar stadion

Bijlage 7 Motie Van Muijen e.a. Integrale verkeersstudie Stadionpark

Bijlage 8 Motie Van Muijen e.a. Metro op tijd voor nieuw stadion

Bijlage 9 Motie Hagenaars e.a. Fietsend naar Stadionpark

Bijlage 10 Motie Peksert e.a. Park_&_Sail

Concept-aantekening besluiten college over mobcon en intentieovk_Geredigeerd

29-03-2018

Collegebrief mobiliteitscontract def

20-03-2018

Advies commissie mer Feyenoord City (3274)_Geredigeerd

13-03-2018

Agenda Staf Stadionpark weth Visser concept_Geredigeerd

12-02-2018

Agenda Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling def

Bijlage GS 1 – 20171127 Verslag Gez Stg Stadionontw concept2

Bijlage GS 2 – Basisovereenkomst mobiliteit Feyenoord City definitief concept 20180131

Bijlage GS 3 – hoogte bonus-malus definitief concept 20180131

Bijlage GS 4 – mijlpalen en acties definitief concept 20180131

Bijlage GS 5 – monitoring definitief concept 20180131

09-02-2018

Agendapost en collegebrief Mobiliteitscontract FC – akkoord BvU_Geredigeerd

Agendapost en collegebrief Mobiliteitscontract FC – akkoord Hennie 1_Geredigeerd

05-02-2018

Agenda Bestuurlijk Afstemoverleg Stadionpark def

Bijlage BA 1 – Annotatie bij agenda Bestuurlijk afstemoverleg Stadionpark concept1

Bijlage BA 2 – 20171121 Verslag Bestuurlijk Afstemoverleg Stadionpark concept1

Bijlage BA 4 – Basisovereenkomst mobiliteit Feyenoord City definitief concept 20180131

Bijlage BA 5 – Bijlage hoogte bonus-malus definitief concept 20180131

Bijlage BA 6 – Bijlage mijlpalen en acties definitief concept 20180131

Bijlage BA 7 – Bijlage monitoring definitief concept 20180131

Bijlage BA 8 – Voortgang social impact contract (voorcontract) Feyenoord City

Bijlage BA10 – Visie participatie Stadionpark en Feyenoord City.docx

04-02-2018

PIM gebiedsontwikkeling versie 2

02-02-2018

bijlage 1 uitwerking structuur Feyenoord City

31-01-2018

Bijlage GD 1 – 20171120 Verslag Gezamenlijke Directieraad FC concept

Annotatie bij agendapunt 8 Voortgang overig GD Feyenoord City concept

Annotatie bij agendapunt 8 Voortgang overig GD Feyenoord City def

30-01-2018

Bijlage DR 2 – 20171114 Verslag_Directieraad_Stadionpark concept

Bijlage DR 3 – visie participatie Stadionpark en Feyenoord City.docx

01-12-2017

Agendapost en collegebrief mobiliteitscontract Feyenoord City – akkoord Koen_Geredigeerd

04-07-2017

B2_20170704_Getek_raadsbesluit_Aanwijzing Risicovol Project

23-05-2017

B5_20170523_Overzicht moties

B7_20170523_Agenda Gez Stg Stadionontw

16-05-2017

B1_20170516_conceptverslag_Directieraad_Stadionpark

B2_20170516_overzicht moties en amendementen 11 mei

11-05-2017

Verzamelbesluit amendementen gemeentelijke position paper Feyenoord City

04-04-2017

Brief BenW aan Raad betreffende mobiliteit Feyenoord City

03-04-2017

B2_20170403_B&W brief_afdoening_vragen_cie

B2b_20170403 aanpassing raadsvoorstel nav cie bwb

B3_20170403_GoudappelCoffeng_externe_toets_mobiliteit

B5+6_FC1_20170403_Brief Feyenoord_incl. Bijlage 1 Modal Split_Def

B7_FC1_20170403_Bijlage 3 bij brief Feyenoord_PvA gedrag_Def

B8_FC1_20170403_Bijlage 2 bij brief Feyenoord voortgangsrapp. actieplan mobiliteit_Def

28-03-2017

B1_20170328_concept verslag Gez Stg Stadionontw_Geredigeerd

B2_20170328_Oplegnot_Gez_Stg_Stadionontw_mobiliteit

21-03-2017

B9_20170321_Oplegnot_Stg_Stadionpark_mobiliteit

17-03-2017

B3_20170317_RTD304ConceptExterne_toets_mobiliteit v2

13-03-2017

B10_20170313_Concept_externe_toets_mobiliteit_RTD304

08-03-2017

FC1_20170308_college_fke_aanvulling haalbaarheidsstudie begl brf getekend

FC1_20170308_beglbrief_college_aanvulling haalbaarheidsstudie

03-03-2017

B2_20170302_raadsvoorstel

02-03-2017

B5_Position paper v1 02032017

27-02-2017

B2 20170227_Oplegnotitie Haalbaarheidsstudie

B5__Position_Paper_versie 4 1 schoon

23-02-2017

B7_FC1_20170223_ske_mobiliteit_Voortgrapp Fey City_001_v2

13-02-2017

B1_20170213_conceptverslag_Directieraad_Stadionpark_Geredigeerd

09-02-2017

B2_concept Agenda Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling 9 feb

07-02-2017

B1_20170207_concept_Verslag_Staf_SP_Visser

B3 20170207_Presentatie inhoud positionpaper

03-02-2017

B3_FC20170203_Communicatieplan

11-01-2017

B1_20170111_concept_Verslag Stuurgroep Stadionpark

05-01-2017

B1_20170105 Notitie_Voortgang Feyenoord City

06-12-2016

B1_20161206 v2_Conceptverslag_Gez Stg Stadionontwikkeling

B3_activiteiten tot raadsbehandeling

26-11-2016

B2_raadsbrief_Haalbaarheidsstudie.tmp

23-08-2016

B1_20160823_conceptverslag_gez_stg_stadionontw_vs2


OVERIGE DOCUMENTEN IN HET FEYENOORD CITY DOSSIER

Feyenoord City Bibliotheek (194)
Aangenomen Moties (26)
Aangenomen Amendementen (5)
Totaal zijn er 381 documenten toegevoegd in het Feyenoord City Dossier