Brief aan leden Sportclub Feyenoord

29-09-2019

Feijenoorders

Hand in hand voor club en stadion

U staat voor een van de belangrijkste beslissingen in de geschiedenis van de club. Een beslissing die het einde van het Stadion kan betekenen maar in onze ogen enorme gevolgen voor Feyenoord kan hebben. Op 2 oktober wordt op de extra algemene ledenvergadering beslist over de aandelen van Stadion Feijenoord N.V. Geven we het lot van het stadion en Feyenoord na dik tachtig jaar uit handen of zorgen we er samen voor dat er een einde komt aan heel veel geld kostende vergezichten, die vooralsnog tien miljoenen euro’s hebben gekost, zonder dat er ook nog maar een paal inde grond staat. Vertrouwt u stadion en club toe aan de Kromme Zandweg BV? Wij niet. Uiteraard is er flink wat geld gemoeid met het bod van deze club.
De waarde van Sportclub, Stadion en de profclub zijn niet in geld uit te drukken. Maar we kunnen vanuit de Feyenoordfamilie wel een beter gegarandeerd bod uitbrengen en daarmee hopelijk ook duidelijk maken dat het menens is. Dat bod kunt u onder aan deze brief lezen en zal na het lezen van deze brandbrief hopelijk mocht er nog enige twijfel zijn , die weg nemen. Houdt u invloed op het stadion en haar exploitatie! En geef het niet na al de jaren weg, Als lid van de hoeders van zowel de voetbalclub Feyenoord alsook stadion de Kuip rust er na 82 jaren trouwe dienst als eigenaar van het stadion een belangrijke taak op uw schouders. Wij roepen u op om uw stem te laten horen en voelen. Kort en krachtig is dit ons verhaal.

Motivatie voor de aanpassing van de rol van de sportclub Feyenoord en de geboden tegenprestatie

Na tachtig jaar stilzwijgen ontstaat bij het bestuur in 2017 uit het niets de behoefte om de rol als hoeder van het erfgoed te beëindigen. De sportclub heeft, met dank aan de meerderheid van de aandelen in de huidige exploitant van de Kuip een machtig uitzicht op het reilen en zeilen van het iconische stadion op Zuid. Zij kan als werkgever van de huidige directie van het stadion, met de nodige distantie transparant toezicht houden op de operatie en de gewenste continuïteit. Om haar moverende redenen wil het bestuur het stadion onderbrengen in de entiteit waarvan de naam slim is gekozen met gevoel voor historie van de club: Kromme Zandweg BV. Ter compensatie wordt door de kopers een veertigjarige tegenprestatie geformuleerd van € 275.000 per jaar en zitrechten.

Onze zorgen over de risico’s van de splitsing

De betaald voetbal-tak, de amateurs en het stadion van Feyenoord zijn, door een ongelukkig en onverantwoord besluit in het verleden, uit elkaar getrokken. Hierdoor lijdt de club. De sportieve prestaties blijven achter bij Ajax en PSV, de financiën hollen achteruit en onze roemruchte club wordt regelmatig te schande gezet door bestuurlijke onenigheid.  Deze ongelukkige splitsing heeft de BVO Feyenoord in het recente verleden zelfs aan de rand van een faillissement gebracht. Enkel dankzij een injectie van 33 miljoen euro door kapitaalkrachtige Vrienden van Feyenoord kon dit worden voorkomen en leeft Feyenoord nog.

Momenteel is de Stadion Feijenoord N.V, in grote financiële problemen. Technisch is het stadion al failliet. De schuld is dit jaar opgelopen tot bijna dertig miljoen euro. De directie en Raad van Commissarissen die daarvoor verantwoordelijk zijn, willen het stadion nu wegtrekken bij de Sportclub Feyenoord. U als lid heeft straks niets meer over het stadion te vertellen. Zonder dat er enige garantie wordt gegeven op financieel herstel. Sterker nog: de Kuip is als onderpand gegeven aan de Amerikaanse Bank Goldman Sachs. Als het Stadion op enige termijn – welke termijn is ons niet bekend – de lening van Goldman Sachs niet terug kan betalen, bent u als Sportclub Feyenoord het stadion kwijt. Zonder enige verdere vergoeding.

Om dit (wan)beleid te verdoezelen en om aan u geen verdere verantwoording meer af te hoeven leggen, proberen de bestuurders (directie en commissarissen) van de NV Stadion dit zo snel mogelijk te regelen en ze hebben hiervoor een splitsingsvoorstel ingediend. Als dat wordt aangenomen bent u het als vereniging Sportclub Feyenoord het stadion, onze roemruchte Kuip, definitief en voor altijd kwijt.
U heeft straks geen zicht meer op wat er verder gebeurt. Ook kunt u straks niet meer voorkomen dat het stadion dan in handen valt van de Amerikaanse bank, die onze voetbalclub Feyenoord vervolgens tot op het bot uit kan knijpen. Zoals Goldman Sachs dat in het verleden met zoveel klanten heeft gedaan.

Onze motivatie voor ons verbeterde voorstel en de nu geboden tegenprestatie

Wij, als Stichting Vrienden van de Kuip gesteund door een groep investeerders, willen, indien Sportclub Feijenoord volhardt in het voornemen afstand te nemen van de aandelen van het stadion, de traditie van transparantie en distantie voortzetten. Ons voornaamste doel is dat het goed gaat met de voetbalclub Feyenoord en we zien het stadion als een belangrijk instrument om dat doel te bereiken. Uiteraard zullen we daarbij de belangen van de sportclub en de bestaande zitrechten respecteren. Daarom bieden wij als compensatie een gegarandeerde veertigjarige tegenprestatie van € 275.000 per jaar en zitrechten. Bovendien betalen we direct na het sluiten van de transactie € 4.000.000 cash aan de club.

Ter borging van de transparantie willen we na de overname van de aandelen zorgdragen voor blijvende invloed van de sportclub op de governance. Ook willen we tweemaal per jaar, en indien de omstandigheden daar aanleiding voor geven vaker, verantwoording afleggen aan de Rotterdamse bevolking in het algemeen, en de Feyenoord familie en de leden van de sportclub in het bijzonder.

We hopen u hiermee deelgenoot gemaakt te hebben van onze overwegingen en ons voorstel en roepen u dan ook op om ons voorstel te accepteren. Mocht dat om moverende redenen ongewenst zijn, kunnen we prima leven met de voortzetting van de huidige situatie waarbij u gedurende 82 jaar gezorgd heeft voor toezicht op onze prachtige Kuip.

Wij vertrouwen erop dat wij met dit voorstel een aanzienlijke bijdrage leveren aan het waarborgen van de continuïteit van de belangen van de Sportclub op langere termijn. Ook hopen wij op deze manier zowel Feyenoord als de Kuip een impuls te kunnen geven voor een mooie toekomst. Dat is ons enige doel.

Voor de volledigheid de twee biedingen naast elkaar:

De Kromme Zandweg Deze bieding
Eenmalige betaling geen € 4.000.000,- Cash.
Jaarlijkse betaling € 11.000.000,- in jaarlijkse termijnen van € 260.000,- (ca. 42 jaar). Niet gegarandeerd. € 11.000.000,- in 40 jaarlijkse termijnen van € 275.000,-    Wel gegarandeerd.
Totaal voorstel (cumulatief) € 11.000.000,-  Niet gegarandeerd € 15.000.000,- Cash plus garantie

Kortom wij doen een dringend beroep op u als lid van sportclub om op 2 oktober uw stem ter vergadering te laten horen en voelen.

www.vriendenvandekuip.nl