Feyenoord City moet samenleving bijna half miljard euro opleveren

07-12-2016

De mega-ontwikkeling Feyenoord City moet de samenleving bijna een half miljard euro opleveren. Dat blijkt uit maatschappelijke kosten-batenanalyse die door het bureau Twynstra Gudde in opdracht van de gemeente Rotterdam is gemaakt.

Zwaar weegt het verwachte positieve resultaat van het nieuwe stadion, volgens de business case van Feyenoord goed voor een plus van 357 miljoen euro. Daar tegenover staan negatieve cijfers van onder meer de infrastructuur (min 29 miljoen euro).

De maatschappelijke baten worden vastgesteld op 171 miljoen euro. Daaronder vallen bijvoorbeeld verhoging van de leefbaarheid van de omliggende wijken, werkgelegenheid (ongeveer 250 banen) en stages, bezoekersaantallen (Feyenoord City trekt jaarlijks 3 miljoen mensen), toename van het woongenot (er komen 1837 woningen bij) en sportbaten.

Worst-case-scenario
De onderzoekers van Twynstra Gudde merken wel op dat het resultaat zwaar leunt op het verwachte positieve effect van het stadion. Feyenoord is bezig met het opstellen van een worst-case-scenario. ,,Daarin wordt onder meer uitgegaan van minder grote bezoekersaantallen. Dit werkt niet alleen door op de business case zelf, maar in ieder geval ook op de berekende bezoekersbaten en werkgelegenheidsbaten”, zo valt te lezen.

Private partijen verdienen het meeste aan Feyenoord City: 304 miljoen euro. De gemeente Rotterdam komt op 17 miljoen euro, en de burgers van Rotterdam-Zuid delen eveneens in de baten, en wel voor 171 miljoen euro. Het resultaat van deze analyse van Twynstra Gudde werd vanochtend in de commissie bouwen en wonen gepresenteerd.

Staatssteun
Rotterdam wordt verzocht maximaal 40 miljoen euro in aandelen bij te dragen aan de toekomstige thuisbasis van Feyenoord. Aan advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is gevraagd of dit door de Europese Commissie als staatssteun kan worden gezien. De conclusie is dat de financiële deelname aan het stadion in elk geval ‘gebaseerd moet zijn op de marktwaarde van de aandelen’. ,,Zolang de investering in de aandelen marktconform is, zal de Europese Commissie vermoedelijk geen verdere aandacht besteden aan mogelijke steun aan de exploitant of de eindgebruikers’’, zo wordt gemeld. Behalve de aanschaf van 40 miljoen euro aan aandelen stelt het college van b en w voor om ook de huidige lening van 7,9 miljoen euro aan Stadion Feijenoord om te zetten in aandelen.

Icoon
De ‘iconische waarde’ van het nieuwe stadion is nog niet meegerekend in dit overzicht van kosten en baten, meldt het college van b en w in een begeleidende brief. ,,Daarvoor is meer onderzoek nodig”, luidt de toelichting. ,,Voor de Erasmusbrug is uit een eerste onderzoek gebleken dat de iconische waarde kan worden ingeschat tussen de 67,7 miljoen en 95,7 miljoen euro. De baten van de icoonwaarde kunnen dus substantieel zijn.”

AD.nl