Feyenoord City overweegt naamsverandering

12-12-2018

Het directieteam van Feyenoord City denkt na over een andere naam voor het project rondom het nieuwe stadion van Feyenoord. Dit blijkt uit door Stadion Op Zuid gepubliceerde stukken, die zijn verkregen naar aanleiding van een WOB-aanvraag bij de gemeente. Met het verzoek probeerde Stadion op Zuid informatie uit niet-openbare stukken te krijgen.

Stadion Op Zuid is een initiatief van Feyenoord-aanhangers, die met hun website veel informatie willen geven over het project Feyenoord City en er kritische kanttekeningen bij plaatst.

“We moeten durven nadenken over de naam Feyenoord City”, staat in één van de gepubliceerde stukken. “Is Feyenoord City nog wel de juiste naam? Is het niet te megalomaan? Trekt het investeerders aan of stoot het ze af?”, zijn enkele vragen die de directieraad zichzelf stelt.

Communicatie
Een eerder stadionplan voor Feyenoord in 2013 struikelde, mede door gebrekkige communicatie. Ook nu is dit een punt waar in de stukken kritisch over gesproken wordt.

Zo staat te lezen in het verslag van de Directieraad Stadionpark van 24 april 2018: “Met name de directie van Feyenoord City zelf lijkt aan de rem te trekken en treedt te weinig naar buiten. Tussenresultaten worden niet met de buitenwereld gedeeld (…) Eigenlijk sinds eind 2016 niks nieuws meer laten zien.”

Ambassadeurs
Om meer draagvlak te krijgen wil Feyenoord City ambassadeurs aantrekken. “Mensen die in het publieke debat openlijk kiezen voor een nieuw stadion en de gebiedsontwikkeling.” Het idee is om (oud-)spelers en opiniemakers te werven die hun steun uitspreken voor het nieuwe stadion, blijkt uit de gemeentelijke voortgangsrapportage.

Verder wil Feyenoord City in gesprek met critici, om ze “milder te stemmen over plannen en de juiste informatie bieden, zodat ze een juist geïnformeerd oordeel hebben in plaats van een die op aannames is gebaseerd.” Ook op de website van het project wil Feyenoord City “onjuistheden wegnemen, door transparant en duidelijk te zijn”. Feyenoord City geeft enkele voorbeelden van veelgestelde kritische vragen, als:

– Het stadion wordt toch geen sfeerloze betonnen bak?
– Betaalt Feyenoord mee aan het hele Feyenoord City plan?
– Wat is er met de expertise interviews gedaan?
– 300.000 dagjesmensen, is dat niet veel te hoog ingeschat?
– Is het besluit van de gemeenteraad echt definitief?
– Koerst Feyenoord ‘blind’ af op het nieuwe stadion?
– Is het nieuwe stadion niet veel te duur?

Financiën
Niet alleen op het gebied van draagvlak en communicatie zijn er zorgen bij het projectteam. Ook qua financiën, geen onbelangrijke pijler in het hele plan, zijn er nog altijd twijfels.

De International Stadia Group licht momenteel de businesscase door en heeft in haar rapport enkele rode vlaggen geplaatst. “Bijvoorbeeld over de aanname van de bezoekersaantallen buiten de wedstrijden om,” blijkt uit het verslag van de Gezamenlijke Directieraad Feyenoord City op 9 april 2018.

Het definitieve rapport wordt in juni verwacht. Het rapport zal mede bepalend zijn voor de financiering, het ontwerp en de bouwkosten.

Wanneer komt er nu écht duidelijkheid?
Maar dé vraag die veel mensen leeft is: Wanneer wordt er nu een knoop doorgehakt? Wanneer komt er nu écht duidelijkheid? Gaat Feyenoord City door, of niet?

In de gemeentelijke voortgangsrapportage stond eerder al te lezen dat de BVO Feyenoord en Stadion Feijenoord in de zomer van 2019 een definitief besluit nemen, wanneer de zogeheten Financial Close van het project gepland staat.

Zoals hierboven te lezen valt, valt er in die tussenliggende maanden nog veel werk te verrichten, willen de lichten nog altijd op groen blijven staan.

Rijnmond.nl