Feyenoord City zónder stadion: veel kleiner en nog later klaar

23-12-2019

Als het nieuwe stadion van Feyenoord wordt geschrapt, kan een gedeelte van het ernaast geplande Feyenoord City wél doorgaan. De omvang van deze ontwikkeling zal echter kleiner zijn en alles zal later worden opgeleverd. Dat schrijft de stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas in een brief aan de wethouders Van Gils (D66, majeure projecten) en Kurvers (VVD, bouwen en wonen).

De stichting houdt zich bezig met het aankopen van bouwgrond voor de geplande thuisbasis van Feyenoord. De onderneming heeft al 80 procent in handen. Onlangs bleek echter dat de start van de bouw van de voetbaltempel één jaar wordt uitgesteld – tot 2022 – waarna de Rotterdamse gemeenteraad de wens uitsprak om de ontwikkeling van het omliggende gebied ook zonder stadion door te zetten.

Stadiondriehoek
,,Nu de stichting op het punt staat een paar grote investeringen te doen op het gebied van verwerven en uitplaatsen, zullen wij op dat moment eenzelfde belang hebben om een goed alternatief plan te gaan maken. De stichting wil hier met de gemeente graag afspraken over maken’’, zo meldt het schrijven.

Zonder stadion zal maar een deel van de plannen worden uitgevoerd. De Stadiondriehoek – het gebied rond de huidige Kuip – zal niet worden bebouwd, omdat daar dan wordt door gevoetbald. Ook van verplaatsing van bedrijven op de Veranda zal in dat geval geen sprake zijn. ,,Hierdoor is ook herontwikkeling op die plek minder waarschijnlijk. Niet voor niets is het stadion de aanjager van de gebiedsontwikkeling. De maatschappelijke impact van de ontwikkeling qua werkgelegenheid en nieuwe verbindingen zal in dit scenario ook veel minder groot zijn.’’

Procedure
Ook staat bij voorbaat vast dat er veel tijd nodig zal zijn om een nieuw plan net zo ver te brengen als het huidige plan, zo wordt gemeld. ,,De stichting moet immers een volledig nieuw masterplan maken. Hierbij hoort ook een nieuw bestemmingsplan met de bijbehorende onderzoeken en het opnieuw starten van de procedure.’’

De stichting onderhandelt volop met bedrijven in dit gebied. Het verhuizen van de ondernemingen heeft echter meer voeten in de aarde dan gedacht, wat leidde tot de meest recente vertraging.

,,De stichting heeft de afgelopen periode intensieve onderhandelingen gevoerd om te komen tot afspraken met de bedrijven die cruciaal zijn voor de planning van het bouwrijp maken. Het proces van grondverwerving is altijd ingewikkeld, en dat is hier ook gebleken. Ondanks de constructieve opstelling van bestaande eigenaren en bedrijven, blijkt de daadwerkelijke verplaatsing naar hun nieuwe locatie meer tijd te kosten dan van tevoren ingeschat.’’

AD.nl