Kuip in zwaar weer, verzoek om steun van gemeente Rotterdam ‘niet uitgesloten’

16-04-2020

Stadion Feijenoord heeft wellicht de hulp nodig van de gemeente Rotterdam om de coronacrisis te overleven. Dat schrijft het college van b en w in een brief aan de raad. Door het wegvallen van wedstrijden, bijeenkomsten en meetings zijn de inkomsten ‘plotsklaps gereduceerd tot nul’, zo wordt gemeld.

De Kuip maakt zoveel mogelijk gebruik van de steunmaatregelen van het rijk om het hoofd boven water te houden. ,,Een verzoek aan de gemeente om te helpen de tijd te overbruggen totdat alles weer in een normaal vaarwater is terechtgekomen, wordt niet uitgesloten. Een dergelijk verzoek zullen we serieus beoordelen en overwegen indien het voortbestaan van Stadion Feijenoord in het geding is’’, aldus de brief. Wel wordt uitgezocht of dit past binnen de regelgeving omtrent staatssteun.

Feyenoord maakt zich eveneens grote zorgen, stellen b en w verder. ,,Ook voor de club geldt dat vele belangrijke inkomsten zijn weggevallen, nu er niet meer kan worden gevoetbald. De begroting zal hierdoor omlaag moeten, maar hoe hard de club wordt getroffen laat zich niet voorspellen. Veel zal afhangen van wanneer het normale leven en het voetbal weer op gang komen en met name of het komende seizoen 2020-2021 na de zomer gewoon van start kan onder normale omstandigheden.’’

Investeringen
De crisis heeft ook gevolgen voor de komst van het nieuwe stadion. Zo heeft de stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, die de bouwgrond verwerft, ‘hinder bij het rond krijgen van de financiering’. ,,Er is een pakket van maatregelen samengesteld waarbij een beperkte bancaire financiering een noodzakelijke verwerving mogelijk maakt. Diverse private partijen verlenen een krediet of staan garant voor de geplande investeringen van de stichting.’’

Met deze aanpak is ervoor gezorgd dat de stichting de werkzaamheden kan voortzetten tot het moment dat de totale financiering is rondgekomen. ,,Naar verwachting zal dit voor 1 juli plaatsvinden’’, wordt eraan toegevoegd. ,,Als eerste resultaat van het gezamenlijk overeengekomen pakket van maatregelen kon de stichting afgelopen vrijdag bekendmaken een contract met TLR International Laboratories te hebben getekend dat voorziet in de tijdige uitplaatsing van het bedrijf. Daarmee is de realisatie van het nieuwe stadion weer een stap dichterbij gekomen.’’

Programmatuur
Bij de ontwikkeling van het stadion wordt overigens ook ‘vanuit huis’ gewerkt. ,,Om dit mogelijk te maken is speciale, zware programmatuur geïnstalleerd die vanuit huis gebruikt kan worden. Zo ligt het proces dat begin mei moet leiden tot het aanvragen van de omgevingsvergunning nog steeds op schema.’’

Door alle problemen rond het coronavirus, lukt het de stad niet om de halfjaarrapportage over Feyenoord City te produceren. Daarmee wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van het verloop van het mega-project. ,,De reguliere halfjaarlijkse rapportage aan uw raad is ernstig onderhevig aan de actualiteit van de corona-maatregelen en de wijze waarop mensen, ondernemingen en organisaties daarmee omgaan. Dat leidt elke dag weer tot nieuwe inzichten en besluiten. De rapportage zou in zekere zin al achterhaald zijn voordat goed en wel de inkt zou zijn opgedroogd.’’

Er wordt nu ‘per onderwerp’ een update gestuurd naar de fracties. Uiterlijk in het najaar moet de schade worden ingehaald in de volgende rapportage.

AD.nl