Openheid enquete Feyenoord-fans geweigerd

09-04-2019

Het stadsbestuur van Rotterdam krijgt geen inzage in de enquête die International Stadia Group (ISG) in opdracht van Goldman Sachs heeft gehouden onder de Feyenoord-fans over een nieuw stadion.

De N.V. Stadion heeft de nieuwe wethouder Van Gils – opvolger van Adriaan Visser – donderdag laten weten ‘’dat ISG zelfstandig heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van de surveys en het bijbehorende analysemodel. Openbaarmaking van de volledige vragenlijsten in combinatie met de gegeven antwoorden schaden de bedrijfseconomische belangen van ISG.’’

Namens Van Gils geeft burgemeester Aboutaleb hiermee in een brief antwoord op de eerder gestelde schriftelijke vragen van fractievoorzitter Ellen Verkoelen van 50Plus die het marktonderzoek geopenbaard wilde zien. Zij zei ‘’niet te houden van ambtelijke geheimzinnigheid.’’

Aanleiding voor haar verzoek was een publicatie in Dagblad010 waarin stond dat er aan 27.000 seizoenkaarthouders gevraagd was wat zij vonden van Feyenoord City en het nieuwe stadion, dat 12.000 fans de enquête half hadden beantwoord en 9000 volledig.

In het dinsdag gegeven antwoord van het college van B&W aan Verkoelen staat dat er 4 oktober 2018 al een besloten vergadering is geweest waarbij van de kant van Feyenoord ‘’uitgebreid is ingegaan op de opzet en resultaten van het door ISG uitgevoerde marktonderzoek en de wijze waarop de resultaten in de statistische analyse zijn verwerkt’’ en dat er toen ook een openbare versie van die presentatie is gemaakt voor de raadscommissie.

‘’Maar uittreksels van grote rapporten zijn in de meeste gevallen propagandastukken’’, aldus Verkoelen, die over het recente antwoord zegt: ‘’Ik word met een kluitje in het riet gestuurd. Het is gewoon een kul-enquête geweest. Toen ik er naar vroeg ging ik er enthousiast vanuit dat we met 12.000 ondervraagde Feyenoord-fans precies zouden weten hoe zij over het project dachten, uitgaande dat de juiste situatie geschetst was, de juiste cijfers waren getoond en dat de geënquêteerden precies van de hoed en de rand wisten. Die informatie en vragen had ik graag gezien, net als de antwoorden. Nee dus.’’

Dagblad010.nl