Oppositie in Raad eist inzage alle correspondentie

23-12-2019

De oppositiepartijen in Rotterdam eisen volledige inzage in alle reacties en onderlinge communicatie en correspondentie tussen de verantwoordelijke Feyenoord City-wethouders en de betrokken vergunningverlenende instanties en stakeholders zoals de provincie, Rijkswaterstaat, Evides, Prorail, Veiligheidsregio en verder kabel & leidingorganisaties.

50Plus, de Partij voor de Dieren, Leefbaar Rotterdam, Denk, Nida en de SP reageren hiermee hun frustratie af over de hiaten en op sommige onderdelen zelfs het ontbreken van actieve informatieplicht van het stadsbestuur in het emotionele dossier over een nieuw voetbalstadion van Feyenoord.

Het manco kwam aan het licht door een kritische beoordeling van de provincie Zuid Holland van het voorontwerpbestemmingsplan Feyenoord City, die al in februari van dit jaar bleek te zijn verstuurd maar pas deze maand uit de hoge hoed te voorschijn kwam.

De provincie maakte in die winterbrief van 8 februari opmerkingen over externe veiligheid, detailhandel, het bedrijventerrein, wonen, water en natuur. Drie dagen eerder was wethouder Adriaan Visser, die Feyenoord City in zijn portefeuille had en als zijn kindje zag, gestruikeld over het oude Schiekadeblokdossier.

Raadslid Ellen Verkoelen vraagt zich waar die brief al die tijd heeft rond geslingerd en wanneer de opvolger van Visser (Van Gils) die heeft gevonden en gelezen?

‘’Het is van groot belang om als raad inzage te hebben in wat de aard van kritiek is die Feyenoord City heeft ontvangen en hoe het college de kritiek van vergunningverlenende collega-overheden en belanghebbende eigenaren in de plannen verwerkt. Het zal namelijk zeker niet de eerste keer zijn dat door gedoe met vergunningen een oplevering van een project gierend uit de hand loopt’’, schrijft zij mede namens de andere partijen aan de wethouders Van Gils (grote projecten) en Kurvers (bouwen).

De zes oppositiepartijen betwisten niet het standpunt van beide wethouders dat ‘’het stadsbestuur zich niet met deze gebiedsontwikkeling en de bouw van een nieuw stadion bezig hoeft te houden omdat het hier over een private ontwikkeling gaat’’, maar wel op de punten veiligheid en vergunningen.

‘’De publieke bekendmaking door de betaald voetbaltak van Feyenoord en de N.V,. Stadion Feyenoord dat de start van de bouw van een nieuw stadion met een jaar is uitgesteld bevestigt het verontrustende beeld dat er geen regie en controle is op dit project vanuit de gemeente’’, vindt de oppositie.

Dagblad010.nl