Tijdnood dreigt bij nieuw stadion: Feyenoord moet deze maand knoop doorhakken

06-11-2018

De opening van het nieuwe stadion van Feyenoord in 2023 komt in gevaar, als Feyenoord deze maand geen knoop doorhakt over de voortgang van het project. Club en stadion optimaliseren op dit moment de stadionplannen. De gevraagde garantie van minimaal 25 miljoen euro inkomsten voor Feyenoord is mogelijk en wordt nu verder uitgewerkt, zo staat in een vandaag gepresenteerde gemeentelijke rapportage over Feyenoord City.

Behalve het wachten op een beslissing van Feyenoord, blijkt ook het verwerven en uitplaatsen van bedrijven lastiger dan gedacht. Met bouwmarkt Gamma is een deal in zicht, wat nog niet geldt voor het specialistische laboratorium TLR, met 110 werknemers. De ondernemingen zijn gevestigd op het toekomstige bouwterrein aan de Korte Stadionweg, ten noordwesten van de Veranda. ,,Verdere vertraging maakt de kans op een latere start van het stadion groot’’, aldus de rapportage.

Zekerheid
In de begeleidende brief wordt gemeld dat de kans op vertraging ‘geen schadelijke financiële consequenties‘ heeft voor de gemeente. ,,Zowel de grondexploitatie van de eerste fase van de gebiedsontwikkeling als de bouw van het nieuwe stadion is immers een particuliere opgave. Extra tijd nemen in het belang van zaken als zorgvuldigheid, zekerheid, kwaliteit of geld achten we in principe belangrijker dan strikt de planning volgen.‘’

Cruciaal is de opstelling van de club Feyenoord. Vooral de recente eis van directeur Jan de Jong, die in het nieuwe stadion gegarandeerd én als eerste minimaal 25 miljoen euro per jaar wil ontvangen, heeft voor onzekerheid gezorgd. Op dit moment wordt gekeken hoe de wensen van Feyenoord zijn te verenigen met eerdere afspraken met de stad. ,,Hier lijken mogelijkheden toe, maar dit dient verder te worden uitgewerkt.’’

Bouwterrein
De leidraad in de gemeentelijke ‘tussenstand’ van de geplande transformatie van het gebied rond De Kuip is het zogenoemde position paper, ofwel de 17 voorwaarden die zijn gekoppeld aan het investeren van 40 miljoen euro aan aandelen in een nieuw stadion. De gemeenteraad ging hiermee in juni vorig jaar akkoord. Het bouwterrein wordt gekocht voor maximaal 60 miljoen en er gaat 35 miljoen euro in infrastructuur.

Voor de gemeente blijven die voorwaarden voor Feyenoord leidend. ,,De wensen van Feyenoord zullen binnen de randvoorwaarden moeten worden ingepast’’, zo stelt de rapportage. De gemeente zegt verder te hechten aan vergroting van het draagvlak onder supporters en wil weten hoe er met hun wensen en vragen wordt omgesprongen. ,,Communicatie en participatie van supporters blijft belangrijk, al zal bij een project als dit nooit honderd procent draagvlak haalbaar zijn.’’

De planning is nu dat de omgevingsvergunning in 2019 wordt aangevraagd en tegelijk met het bestemmingsplan in de zomer ter inzage wordt gelegd. In de zomer van 2020 moeten alle handtekeningen zijn gezet én moet het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. Daarna kan de eerste paal de grond in. De rapportage wordt op 22 november in de gemeenteraad besproken.

AD.nl