Zonder stadion is het terug naar af voor Feyenoord City

25-04-2019

Altijd zijn ze als onverbrekelijk van elkaar gepresenteerd, de twee nieuwe Rotterdamse iconen in de maak: het nieuwe stadion van voetbalclub en stedelijke trots Feyenoord en Feyenoord City, de prestigieuze en €1,5 mrd kostende vastgoedontwikkeling rond dat stadion, met woningen, winkels, hotels en horeca.

Het één kan niet zonder het andere, want anders kloppen de sommen onder de grond- en stadionexploitatie niet. Maar twaalf maanden voor de deadline is de financiering van het stadion nog niet rond; de roadshows langs rijke Rotterdamse investeerders en professionele beleggers zijn in volle gang. Er zijn intenties, maar nog geen omvangrijke harde toezeggingen.

Als de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion onverhoopt niet doorgaat, ligt er geen plan B klaar voor de grootschalige gebiedsontwikkeling van Feyenoord City in Rotterdam Zuid.

Terug naar tekentafel
‘Mocht het stadion er niet komen dan zullen we ons moeten herbezinnen en opnieuw met de gemeente in overleg moeten, zegt Rob de Jong in een gesprek met het FD over de voortgang van het project en dit somberste scenario. ‘We moeten dan terug naar de tekentafel. We hebben er echter vertrouwen in dat de financiering rond komt.’

null

De Jong is een van de bestuurders van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, waarin de gemeente, het ontwikkelconsortium van Heijmans, projectontwikkelaar Provast en institutioneel belegger Syntrus Achmea vertegenwoordigd zijn. De stichting zonder winstoogmerk is verantwoordelijk voor de grondaankopen voor fase 1 van Feyenoord City. Dat betreft niet alleen de grond onder het stadion, maar ook die onder de 1700 woningen en nog 41.000 m² aan te ontwikkelen vastgoed voor winkels, horeca en 2250 parkeerplaatsen.

Onstilbare honger
‘Als het niet doorgaat zouden we chagrijnig, verdrietig en boos zijn’, zegt De Jong. Maar tegelijkertijd zien hij en medebestuurder Hans van Rossum toch mogelijkheden voor de aangekochte grond. Er is volgens hen een onstilbare honger naar woningbouw, ook in Rotterdam. De Jong: ‘De coalitie wil in de komende vier jaar 18.000 woningen bouwen.’

Ondanks dat de stadionfinanciering nog niet rond is, gaat de stichting door met grondaankopen. ‘We wachten daar niet op’, zegt Van Rossum, tevens directeur van gebiedsontwikkelaar Realconomy. ‘Anders zouden we te laat zijn met het bouwrijp maken van de grond voor verdere ontwikkeling. ‘We hebben nu rond de 65% van de grond onder het te bouwen stadion aangekocht.’

Geen scenario á la ‘Publieke werken’
Over wat voor prijzen ze daarvoor hebben betaald wil hij niets kwijt. Uit gegevens van het kadaster blijkt dat twee aangekochte percelen samen €14 mln hebben gekost. Onlangs werd voor een onbekend bedrag het contract getekend voor de aankoop van een derde perceel. Van Rossum: ‘Maar de bedragen zeggen niets over de totale uitgaven, omdat er kosten bijkomen voor onder meer het bouwrijp maken en het slopen van opstallen.’

Bouwer Heijmans verstrekte de stichting een lening van €4 mln voor de grondaankopen. De rest komt van financiële instellingen en private partijen. Maar hoeveel geld er in totaal beschikbaar is, ook daarover willen de stichtingsbestuurders niets zeggen. Over de rest van de grond worden gesprekken gevoerd met onder andere Intergamma Holding, de eigenaar van doe-het-zelfconcern Gamma, en opslagbedrijf Shurgard.

En als die bedrijven de hakken in het zand zetten om zo een hogere prijs te bedingen? De naam van de roman ‘Publieke werken’ valt, waarin vioolbouwer Vedder het onderste uit de kan probeert te halen als een ontwikkelaar het Amsterdamse Victoria-hotel wil bouwen. De Jong: ‘Dat grapje hebben we ook wel eens gemaakt.’ Maar daar is hij niet bang voor. ‘Bedrijven hebben het gevoel bij te kunnen dragen aan een bijzonder project.’

Geen namen
Dat bijzondere schuilt dan in het maatschappelijke doel van Feyenoord City. Dat draait niet alleen om het stadion, maar is ook bedoeld om de wijk Rotterdam-Zuid met zijn hoge werkloosheid sociaal en economisch op een hoger plan te tillen.

De grond onder het stadion wordt straks doorverkocht aan de gemeente, die er maximaal €60 mln voor heeft gereserveerd en het in erfpacht zal uitgeven aan het nieuwe stadion. De gekochte grond onder de woningen wordt doorverkocht aan private partijen met vastgoedplannen, waaronder bouwer Heijmans.

‘Heijmans heeft interesse voor woningbouw en commercieel vastgoed’, zegt De Jong. Syntrus Achmea wil beleggen in het vastgoed. Als de stichting aan het einde van het project een positief rendement heeft, wordt dat verdeeld over de gemeente Rotterdam, Feyenoord en Heijmans.

En is er voldoende interesse voor de ontwikkeling van Feyenoord City van de kant van projectontwikkelaars? ‘De belangstelling is bemoedigend’, zegt Van Rossum. ‘Er is al met diverse partijen gesproken.’ Namen? ‘Daar is het te vroeg voor.’

FD.nl