‘Grote stappen gemaakt bij financiering van nieuw Feyenoordstadion’

De voortgang van het stadionproject van Feyenoord stemt het Rotterdamse college van b en w tevreden. Vertrouwen is er onder meer op het gebied van de financiering van de toekomstige voetbaltempel in Rotterdam-Zuid. Zorgen zijn er nog wel over het draagvlak onder supporters van Feyenoord.

Dat staat in de tussentijdse rapportage over Feyenoord City, die vanmiddag naar de gemeenteraad is gestuurd. Waar in de vorige versie – van oktober 2018 – nog volop twijfels stonden over het reilen en zeilen van deze mega-ontwikkeling op de linker Maasoever, krijgen de plannenmakers nu vooral lof toebedeeld. ,,Wij zijn blij met deze stappen, waaruit blijkt dat het project op koers ligt’’, zo valt te lezen.

Op het gebied van financiering (totale investering bedraagt 444 miljoen euro) worden volgens b en w ‘grote stappen’ gemaakt. ,,Feyenoord geeft aan vorderingen te maken met de resterende financiering en zegt er alle vertrouwen in te hebben dat dit gaat lukken.’’

Bewijs wordt geleverd in de vorm van onder andere intentieverklaringen van geldschieters, zoals de investeringsbank Goldman Sachs – verantwoordelijk voor de financiering van het vreemd vermogen – en de gemeente Rotterdam zelf. Die steekt 40 miljoen euro aan aandelen in de geplande thuisbasis van Feyenoord.

Oplevering
In de vorige rapportage werd vastgesteld dat de planning ‘krap’ begon te worden. Inmiddels is duidelijk dat de eerste paal van het stadion met een jaar is uitgesteld (nu voorjaar 2021) en de oplevering drie jaar later zal plaatsvinden. Het stadion gaat 63.000 plekken tellen.

Die extra tijd is nuttig, meent het college. ,,Zaken als zorgvuldigheid, zekerheid, kwaliteit of geld achten wij in principe belangrijker dan strikt de planning volgen’’, zo valt te lezen. ,,Ook is meer ruimte ontstaan in het financieringstraject.’’

In overleg met de gemeente Rotterdam is ruimte gemaakt voor een vaste vergoeding aan de club Feyenoord à 25 miljoen euro per jaar. ,,De vaste vergoeding is overigens niet gegarandeerd. Bij tegenvallend resultaat van het stadion zal de vergoeding aan de club dalen tot het minimum van 17,5 miljoen euro.’’ De gemeente en Feyenoord werken deze constructie de komende tijd ‘in de details’ uit.

Draagvlak
Draagvlak voor de plannen onder supporters en de omgeving van het nieuwe stadion ‘behoeft continu aandacht’, meldt de brief verder. ,,De onduidelijkheid over het al dan niet voortzetten van de planontwikkeling van het afgelopen half jaar draagt niet bij aan het draagvlak’’, zo wordt geconstateerd.

Feyenoord City is een ingewikkeld project, vindt b en w. ,,Niet iedereen overziet in één keer het hele verhaal. Onduidelijke communicatie en onzekerheid over de gevolgen voor de club waar zoveel supporters zielsveel van houden, dragen niet bij aan een gezond draagvlak voor de ontwikkeling.’’

Nu Feyenoord het besluit heeft genomen door te gaan met de stadionambities, kan worden gewerkt aan het vergroten van dat draagvlak. ,,Goede en heldere communicatie over de businesscase, de risico’s en het ontwerp is daarbij cruciaal. De afgelopen maanden zijn hierin stappen gezet. De komende periode moet dit verder gaan, zodat mensen zich een duidelijk beeld van het project kunnen vormen.’’

AD.nl