Hand in Hand: renovatie of nieuwbouw?

“Ik heb geen deugdelijk plan voor renovatie van De Kuip gezien”, liet algemeen directeur Jan de Jong tijdens zijn nieuwjaarsspeech op 15 januari 2019 weten. Bij de supporters is de wens duidelijk: De Kuip moet blijven.

“Ik vind dat Feyenoord moet heroverwegen om De Kuip te renoveren. De Kuip is niet zomaar een stadion, het intimideert. Tegenstanders staan bij een wedstrijd eigenlijk al 1-0 achter. Je moet een stadion waarin zoveel emotie en geschiedenis schuilt toch niet zomaar wegdoen voor een ArenA 2.0?”

“Het wordt tijd dat de directie eerlijk en open communiceert over De Kuip en een nieuw stadion. Feyenoord City levert zogenaamd meer op, maar vooral diverse belangen zijn belangrijk, zoals stadsvernieuwing aan de Maas. Feyenoord heeft geen groot eigen vermogen. Al het kapitaal wordt geleend en dient dus ook afbetaald te worden.”

“Ik ben al een tijdje van mening dat Feyenoord en de stad Rotterdam toe zijn aan een nieuw stadion. Deze mening baseer ik op het feit dat een renovatie van de huidige Kuip alleen maar een oplossing is voor de korte termijn. Hoe fantastisch ik dit stadion ook vind! Ook al zou je De Kuip renoveren dan nog moet er over 25 tot 35 jaar alsnog geïnvesteerd worden in een nieuw stadion dat dan waarschijnlijk nog veel duurder is. Het plan van RedDeKuip heb ik sinds de presentatie te veel ervaren als een ontwerp uit emotie!! Juist daarom ben ik een tegenstander van het feit dat supporters en/of de FSV betrokken worden bij het besluit over een nieuw stadion, omdat ook deze mensen te veel vanuit de emotie een besluit nemen en niet objectief zijn. Elke investering brengt risico’s met zich mee. Ook een nieuw stadion!”

“Is er überhaupt wel echt gekeken naar het plan van RedDeKuip? Of werd er vanaf het begin meteen blindgestaard op nieuwbouw. En meteen een megalomaan project dat bij clubs als Chelsea of Manchester City past en dat ons Feyenoord ernstig in de problemen brengt.”

“Het allerbelangrijkste is dat goed gekeken wordt naar wat het beste is voor Feyenoord. En daar wringt de schoen. Hoe kun je beweren dat nieuwbouw het beste is als je geen degen onderzoek hebt gedaan naar renovatie? Daarnaast is in het verleden nieuwbouw al afgevallen ten koste van renovatie. Maar ineens moesten er nieuwe plannen komen en was renovatie geen optie meer. Dit riekt heel erg naar een nieuwbouwlobby, waarin diverse mensen een groot eigenbelang hebben.”

“Ik heb nog geen enkel deugdelijk, ongekleurd plan of opstelling gezien op basis waarvan een gewone man zoals ik een gefundeerd oordeel kan geven. Feyenoord City rekent naar een nieuw stadion. RedDeKuip rekent naar een verbouwing. Beide partijen doen aannames maar niemand kan in een kristallen bol kijken. Als Feyenoord in 2025 Champions League speelt in Feyenoord City, claimen zij hun gelijk. Spelen ze in een verbouwde Kuip, claimt RedDeKuip zijn gelijk.”

“In november 2018 heeft Jan de Jong tegen supporters, waaronder mij, gezegd dat hij openstaat om informatie over renovatiemogelijkheden te ontvangen. De supporters hebben hem toen verteld dat zij hem graag op korte termijn zouden uitnodigen voor een gesprek zodat hij zelf documenten zou kunnen inzien, waaruit blijkt dat een renovatieplan wel te financieren is. Ik had het gevoel dat Jan de Jong serieus meer informatie wil ontvangen, zodat hij een weloverwogen beslissing kan nemen. Dit voelde goed, want hij had toen ook zijn eis van gegarandeerd €25 miljoen spelersbudget neergelegd bij de wethouder. Helaas is gebleken dat hij helemaal niet openstaat voor nieuwe informatie over renovatiemogelijkheden. Sinds december 2018 reageert De Jong niet op de uitnodigingen. Ook is onderhand gebleken dat er helemaal geen garantie van €25 miljoen spelersbudget is overeengekomen, terwijl hij dit wel in de media zegt. De uitspraak ‘geen deugdelijk plan gezien’ is voor mij nietszeggend, want het lijkt erop dat hij geen informatie over renovatie wil zien. Ik vraag me serieus af of hij het beste plan voor Feyenoord wil of enkel de tunnelvisie van zijn voorganger volgt (of moet volgen).”

Bron: Hand in Hand magazine editie Mei 2019 & Feyenoordpings