Stadiondeal: ‘De Kuip komt nooit in handen van speculanten. Uitgesloten’

De vlag ging nog net niet uit, woensdagavond laat in het nagelnieuwe complex van de Sportclub Feyenoord. Maar blij waren ze wel, de bestuursleden van de amateurtak van de ‘grote buur’ op Zuid, nadat er eindelijk een besluit was genomen over de toekomst van de ‘Kuip-aandelen’ waarover al lang werd gesteggeld. Daarmee komt de weg vrij voor de bouw van een nieuw stadion. De historische deal in vijf vragen.

Al sinds 1937 was het pakket aandelen – 53 procent van het totaal – in bezit van de sportclub. Maar sinds de lancering van het plan om aan de Nieuwe Maas een 63.000 plekken tellende voetbaltempel voor Feyenoord neer te zetten, is er discussie over wát er met de aandelen moest gebeuren. Immers, nieuwe investeerders willen geen ‘last’ hebben van een oud clubje eigenaren, en ook het risico op een mogelijke vijandige overname moest worden afgewend.

Dus kwam het idee voor een ‘splitsing’ op tafel, zeggen secretaris Cees Ultee en penningmeester Peter Bak. ,,De vereniging wordt gesplitst in een voetbalvereniging en een bv De Kromme Zandweg’’, zegt laatstgenoemde. ,,Die bv krijgt nu certificaten aandelen Stadion Feijenoord. De bv gaat na twee maanden over in een stichting. Dat moeten we om juridische en fiscale redenen op deze manier oplossen.’’

En in ruil daarvoor krijgt de sportclub 11 miljoen euro?
,,Nee, niet direct. Met Stadion Feijenoord nv hebben we afgesproken dat de sportclub met ingang van juli 2023 een bijdrage krijgt van de stadionorganisatie. Op voorwaarde dat we die gaan gebruiken voor breedtesport. Dat is jaarlijks 275.000 euro, 40 jaar lang, geïndexeerd. Dan kom je op die 11 miljoen uit.’’

De stichting heeft twee bestuursleden: Cees Ultee en president-commissaris Cees de Bruin van het stadion. Op die constructie is nogal wat kritiek…
,,In gesprekken die al lange tijd liepen met het stadion en de profclub hebben we gezegd dat de leden van de sportclub wat benauwd waren dat die stichting een eigen leven zou gaan leiden. Want die aandelen zijn tenslotte toch een soort erfgoed. Om daaraan tegemoet gekomen, zitten nu niet alleen de sportclub en het stadion in dat bestuur, maar óók iemand namens de profclub. Alle drie hebben ze recht op het benoemen van een bestuurslid. Besluiten worden alleen bij unanimiteit genomen.’’

Wat nu als het nieuwe stadion er niet komt? Krijgt de sportclub die aandelen dan terug?
,,Nee. Dan blijft de afspraak over die breedtesportbijdrage van jaarlijks 275.000 euro plus indexatie van kracht. Er wordt dan niets teruggedraaid. Als we blijven spelen in de Kuip dan moet die aanzienlijk worden aangepast aan de eisen van de tijd. En ook dáár zijn investeerders voor nodig. Die zullen de nieuwe aandeelhoudersstructuur eveneens wensen.’’

De Vrienden van de Kuip boden 15 miljoen euro. Méér dus dan die 11 miljoen euro van het stadion. Waarom is dat bod niet geaccepteerd?
,,Een uit leden van de sportclub samengestelde commissie heeft de brief van de Vrienden van de Kuip, met daarin hun bod, getoetst. Met als uitgangspunten de continuïteit van de club, de haalbaarheid en de wenselijkheid voor de sportclub én de hele Feyenoordorganisatie. Om een lang verhaal kort te maken: het advies van de commissie was om dit bod af te wijzen. Er was geen enkele garantie en wij weten niet wie er achter zitten. Dat hebben de leden, met slechts één stem tegen, vervolgens aangenomen.’’

U bent tevreden met de uitkomst?
,,Ja. want de continuïteit van de sportclub is gewaarborgd. En het bezit van het stadion blijft in handen van de Feyenoordfamilie. En komt dus nooit in handen van speculanten. Dit is niet te koop. Uitgesloten.’’

AD.nl