Wethouder Visser: Goldman Sachs is beste bank die je kunt binnenhalen

Nee, twijfels zijn er niet te bespeuren bij wethouder Adriaan Visser (D66, financiën). Hoe met name raadslid Jos Verveen hem het vuur ook na aan de schenen legt, hij blijft pal staan achter de plannen voor Feyenoord City, inclusief een nieuw stadion op Zuid. ,,Heb een beetje vertrouwen in de mensen die met dit project bezig zijn.’’

Vanochtend was het wéér raak in het stadhuis: een nieuw stadion voor Feyenoord, seizoen 10, aflevering 88. Het verzet tegen de bouw van een toekomstige thuisbasis voor Feyenoord wakkert aan, en de argwaan heeft vele gezichten. Zo zijn veel pijlen gericht op deal met de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs, die Feyenoord een brugkrediet verstrekt van 17,5 miljoen euro.

En dan vooral om het feit dat De Kuip als onderpand dient voor de lening en – de nachtmerrie van de critici – bij een mislukking van Feyenoord City in vreemde handen komt. Visser wuift dit doomscenario echter weg: ,,Dat risico is nul. Er zijn andere zekerheden ingebouwd, waarnaar in zo’n geval eerst wordt gekeken.’’ En: ,,Goldman Sachs is de beste, zo niet allerbeste bank die je kunt binnenhalen.’’

De discussie werd aangezwengeld door zijn plaaggeest in dit dossier Verveen – lijsttrekker Stadsinitiatief Rotterdam – die Visser een contract wilde laten ondertekenen, zodat zijn uitspraken zwart op wit zouden staan. Een aanbod dat de bestuurder vriendelijk doch gedecideerd afsloeg.

,,Feyenoord kreeg eerder een lening in 1994 en ook in de jaren 2000’’, reageert hij, ,,en toen werd er gewoon een hypotheek afgesloten met De Kuip als onderpand. De kans dat het stadion in andere handen komt, is echt niet aan de orde.’’

Waarom is De Kuip dan überhaupt in onderpand gegeven?
Visser: ,,Als je een overbruggingskrediet aanvraagt, dan moeten daar zekerheden tegenover staan. Er is door Feyenoord een heel pakket aan zekerheden samengesteld, inclusief een hypotheek op de huidige Kuip.’’

Maar als het allemaal misgaat, dan komt De Kuip toch een keertje aan de beurt?
,,Er zijn drie varianten. Als het goed gaat wordt die lening gewoon in het project meegenomen, en daarna netjes afgelost. Gaat het voor de zomer mis, dan wordt de helft van het krediet keurig netjes terugbetaald. Dat risico kan Feyenoord prima lopen. Als de hele 17,5 miljoen euro door Feyenoord wordt opgesoupeerd en mislukt het plan daarna alsnog, dan is het bedrag dat jaarlijks door Feyenoord moet worden terugbetaald goed te dragen.’’

Raadslid Jos Verveen wilde u een contract laten ondertekenen om dit allemaal vast te leggen. Waarom deed u dat niet?
,,Verveen maakt er een karikatuur van. Ik ga wel meer overeenkomsten aan met partijen en daar worden ook zekerheden bij gevraagd. Ik ga dan ook niet aan de heer Verveen verzoeken om zijn salaris in te zetten. Dit is een beetje ’n rare zaak. En het is verkiezingstijd geloof ik.’’

Een groeiende groep supporters wil meer onderbouwing van de plannen voor Feyenoord City. Wat vindt u daarvan?
,,Ik begrijp de Feyenoordfan heel goed. Hij weet waar Feyenoord nu voetbalt, en weet niet wat hij krijgt. Dat-ie meer zekerheden wil dan we nu kunnen bieden, dat kan niet altijd. We hebben heel veel informatie beschikbaar, we hebben uitstekende externe partijen die dit soort businesscases onderzoeken, en naar de risico’s die er spelen. We gaan nu eerst kijken of de financiering rond komt.’’

Wat moeten die supporters doen? Een poosje rustig blijven of toch proberen in gesprek te komen?
,,Een supporter van Feyenoord moet supporter blijven in goede en slechte tijden. Dus vooral hopen en helpen dat het eerste elftal weer puntjes gaat pakken. En wat betreft het nieuwe stadion ook een beetje vertrouwen hebben in de mensen die ermee bezig zijn. Goed lezen in de informatie die beschikbaar is. En als je kritische vragen hebt, dan moet je die stellen. Wij als gemeente en Feyenoord City zullen zo goed mogelijk antwoorden proberen te geven.’’

Die vragen worden al gesteld, maar meer antwoorden zijn er niet?
,,Je kunt nu duizend nieuwe vragen stellen, maar je zult het met deze informatie moeten doen. Zo snel als er nieuwe informatie is, stellen we die ter beschikking.’’

De vrees is ook dat de Rotterdamse belastingbetaler voor de kosten moet opdraaien, mocht Feyenoord City onverhoopt spaak lopen…
,,We hebben volstrekt helder gemaakt, ook voor vorig jaar toen we besloten over de bijdrage van de gemeente (40 miljoen aandelen, 60 miljoen grondaankoop en 35 miljoen infrastructuur – red.), dat het daarbij blijft. Daar hebben we een streep onder gezet. En er is op dit moment geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de gemeente op een andere manier wordt aangesproken.’’

AD.nl