Feyenoord-supporters houden vast aan inspreekrecht

Eerder op de dag publiceerde Dagblad010 een artikel over het grote aantal burgers dat zich heeft aangemeld om tijdens een vergadering van de commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (afgekort ‘MPOF’) in te komen spreken. Oproepen van onder andere Stadion op Zuid en FRFC1908 hebben meer dan 600 betrokken en bezorgde supporters op de been gebracht om hun mening te geven over de stadionplannen van Feyenoord City.

In hetzelfde artikel werd melding gemaakt van het voornemen van de stadhuisgriffie om een list te bedenken om deze mensen vooral niet allemaal aan het woord te laten. ‘’Als de commissie alle insprekers zou willen horen gaat dat dagen kosten (schatting op basis van 12 insprekers per uur, minimaal 50 uur, nog afgezien van de beperkingen ten gevolge van corona)’’, schrijft de Griffie aan de raadsleden.

Niet voor het eerst in het stadiondossier, blijkt de mening van de burger, de kiezer, de Feyenoord-supporter niet veel waard. Ondanks de vele waarschuwingen, zijn de meeste beslissingen rondom Feyenoord City met een minimale meerderheid van 1 stem aangenomen. De minachting waarmee gesteld wordt, dat de inbreng van de insprekers vermoedelijk vaak over dezelfde argumenten zal gaan, is typerend voor de houding van het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders .

Stadion op Zuid heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het initiatief om slechts een selectie van insprekers toe te laten op het stadhuis. Stadion op Zuid zet zich al jaren in voor het beste voor Feyenoord en Rotterdam, zoals ook in het manifest is te lezen. Het beste voor Feyenoord en Rotterdam is in de ogen van Stadion op Zuid niet het monddood maken van honderden Rotterdammers en / of Feyenoorders, die vanuit hun persoonlijke betrokkenheid de moeite hebben genomen om hun mening kenbaar te maken.

Stadion op Zuid wil zich dan ook met klem distantiëren van deze voorgenomen actie vanuit “de Coolsingel” en roept het gemeentebestuur op om het recht op inspreken van ALLE betrokken en bezorgde supporters te respecteren.

De toekomst van Feyenoord is van ALLE Feyenoorders,

De toekomst van Rotterdam is van ALLE Rotterdammers.