Feyenoorders, laat je horen!

Dit voorjaar kon je tot en met 9 april een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City.

Stadion op Zuid heeft supporters geholpen bij het indienen van een zienswijze door een concept-zienswijze op te stellen, deze online beschikbaar te stellen en supporters de mogelijkheid te bieden hun zienswijze naar Stadion op Zuid te mailen. Honderden supporters maakten van die mogelijkheid gebruik. Hun zienswijzen zijn op 8 april jl. door Stadion op Zuid overgedragen aan Gemeente Rotterdam. (AD.nl)

Hoorzitting
Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt een hoorzitting gehouden. De hoorzitting biedt indieners van een zienswijze de mogelijkheid hun zienswijze mondeling toe te lichten en te reageren op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders [link naar beantwoording]. Deze hoorzitting staat gepland op dinsdag 24 november in de avond (18.00-22.00 uur) met de mogelijkheid tot uitloop naar woensdag 25 november in de ochtend (09.30-13.30 uur). Afgelopen week – zes maanden na ontvangst van de zienswijzen – heeft Gemeente Rotterdam de inzenders van een zienswijze hiervan per brief op de hoogte gebracht.

Laat je stem horen!
Het vaststellen van het bestemmingsplan is een belangrijke mijlpaal op de weg naar een nieuw stadion. Een peperduur stadion, dat beslist NIET het beste is voor Feyenoord. Er is een veel te complexe locatie gekozen, bereikbaarheid en mobiliteit worden een drama en supporters worden opgezadeld met reisbeperkingen en -verplichtingen, de financiering is niet rond, de bouwkosten zijn niet gegarandeerd, de business case is niet rond, het seatingplan is niet bekend (supporters dreigen te worden geconfronteerd met veel duurdere kaarten) en het is volstrekt onduidelijk wat Feyenoord er nou per saldo beter van wordt. Met dat nieuwe stadion gaat Feyenoord de concurrentie niet voorbij. Bovendien is modernisering van De Kuip door Feyenoord City nooit als serieus alternatief in de afwegingen meegenomen.

Ben je een Feyenoord-supporter, ben je ook bezorgd dat dit plan NIET het beste is voor Feyenoord en heb je dit voorjaar een zienswijze ingediend? Laat dan nú je stem horen! Stadion op Zuid roept bezorgde supporters op gebruik te maken van de mogelijkheid hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan mondeling toe te lichten.

Meld je uiterlijk op 19 oktober aan
Als je je zienswijze mondeling wilt toelichten, stuur dan uiterlijk op 19 oktober a.s. een e-mail naar Maura Nanlohy, secretaris subcommissie Bestemmingsplannen van Gemeente Rotterdam. Het e-mail adres is: m.nanlohy@griffie.rotterdam.nl

Let op! Vermeld in je e-mail het nummer van je zienswijze. Dit vind je links bovenaan de brief die je ontving, onder je eigen adres.

Hieronder vind je een concepttekst voor je e-mail:

Geachte mevrouw Nanlohy,

Bedankt voor uw brief naar aanleiding van mijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City. Het nummer van mijn zienswijze is [nummer].

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid mijn zienswijze mondeling toe te lichten tijdens de hoorzitting op 24 en/of 25 november a.s.

Met belangstelling zie ik uw bericht tegemoet.

Vriendelijke groet,

[voornaam + achternaam]
[straat + huisnummer]
[postcode + plaats]