Feyenoorders, laat je horen!

13-10-2020

Dit voorjaar kon je tot en met 9 april een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City. Stadion op Zuid heeft supporters geholpen bij het indienen van een zienswijze door …

Feyenoord City heeft lak aan participatie

09-10-2020

Stadion op Zuid: “Feyenoord City heeft lak aan participatie” Op woensdag 7 oktober jl. is Stadion op Zuid door Feyenoord City op de hoogte gebracht van een webinar inzake Bestemmingsplan …

Feyenoord City: Feyenoorders, laat je horen!

30-03-2020

Sinds eind februari ligt het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City voor iedereen ter inzage op diverse locaties van gemeente Rotterdam. Alleen zijn die locaties nu beperkt of helemaal niet toegankelijk. Dit …

DE KUIP: EEN KERSTVERHAAL

22-12-2019

DE KUIP: EEN KERSTVERHAAL Er was eens een koning met een paleis van adembenemende schoonheid. Alle andere koningen waren stikjaloers op hem. De enige die maar niet wilde zien hoe …