17bb3770 Collegebrief over de stand van zaken van de onderhandelingen met de banken over Stadion Feyenoord City ter afdoening van toezegging 17bb2958
17bb3770

[Link] [2 pagina’s] [3.5 mb]