Feyenoord buitenspel in stiekeme aandelendeal

22-08-2018

‘Old boys network’ doet greep naar de macht via aandelen De Kuip

Profclub Feyenoord dreigt volledig buitenspel te worden gezet als een voorgenomen deal over de aandelen van Sportclub Feyenoord in Stadion Feijenoord N.V. doorgaat. Via het aandelenpakket dat de Sportclub Feyenoord (de amateurvereniging) bezit in het Stadion doen twee Stadion-commissarissen een greep naar de macht: Cees de Bruin en mr. Cees Ultee. Deze deal is door hen in stilte voorbereid, zonder de voetbalclub in te lichten over de naderende aandelenovername. Volgens Stadion op Zuid is dit illustratief voor de verstoorde verhoudingen binnen de ‘Feyenoord-familie’ en is de stiekeme aandelendeal een volgend bewijs dat het belang van de voetbalclub niet centraal staat bij deze bestuurders.

Wie denkt dat op weg naar een nieuw stadion aan de Maas het belang van het voetbal vooropstaat, vergist zich. Op de achtergrond speelt zich binnen de Feyenoord-familie een strijd af rond de zeggenschap over het nieuwe stadion. Wie de macht krijgt over Stadion Feijenoord N.V. heeft straks ook de macht in Nieuw Stadion B.V.

Aandelen Stadion Feijenoord N.V.

Sportclub Feyenoord heeft op dit moment de meerderheid (52%) van de aandelen van Stadion Feijenoord N.V. in bezit. Sinds de opsplitsing van profclub en amateurtak in 1978 zijn de bestuurlijke verhoudingen binnen Feyenoord verstoord en heeft de profclub minder grip op het stadion. Omdat de leden van Sportclub Feyenoord, voornamelijk Feyenoord-supporters bij wie voetbal op de eerste plaats staat, het binnen de amateurtak uiteindelijk voor het zeggen hebben wordt het belang van de club tot op heden goed bewaakt.

Bekokstoofd

Als het aan Cees de Bruin, president-commissaris Stadion Feijenoord N.V., en Cees Ultee, commissaris Stadion Feijenoord N.V. én bestuurslid Sportclub Feyenoord, ligt, komt hier snel verandering in. De twee stadion-commissarissen willen de aandelen van De Kuip die in bezit zijn van de Sportclub, kopen en in een aparte stichting onderbrengen waar zij zelf de bestuurders van zijn. Dit plan is ontwikkeld zonder daarover de voetbalclub (de BVO Feyenoord) in te lichten, laat staan te raadplegen. Profclub Feyenoord dreigt volledig buitenspel te worden gezet als de voorgenomen deal over De Kuip-aandelen van Sportclub Feyenoord doorgaat.

Feyenoord City

Als opdrachtgever van Feyenoord City speelt Stadion Feijenoord N.V. een belangrijke rol in de toekomst van voetbalclub Feyenoord. Met de in stilte bekokstoofde aandelendeal willen beide private investeerders de macht binnen de Feyenoord-familie nog verder naar zich toe trekken.
Door deze couppoging wordt de stem van leden van de BVO, de Sportclub en daarmee de Feyenoord-supporters, geëlimineerd. Mr. Cees Ultee, binnenkort aftredend als Stadion-commissaris, verzekert zich hiermee van een nieuwe invloedrijke functie binnen de ‘Feyenoord-familie’. Vanuit de nieuwe entiteit kan het ‘old boys network’ straks zelf besluiten nemen over het stadion zonder dat het belang van de club daar in wordt meegewogen.

Alarmbellen

Ondanks de geheime voorbereiding is de aandelendeal onlangs uitgelekt. Bij commissarissen en directie van Feyenoord gingen direct alle alarmbellen af. De club ziet liever dat het zelf de aandelen in handen krijgt en daarmee weer ‘baas in eigen huis’ wordt. Een poging van de BVO om in gesprek te komen met het doel de aandelen zelf te kopen en daarmee de eenheid te herstellen, is door beide bestuurders direct afgewezen.
Feyenoord poogt al zeker tien jaar de eenheid tussen betrokken partijen te herstellen. Daartoe is enige jaren geleden zelfs een overkoepelende stichting opgericht om alle zaken van essentieel belang met elkaar te bespreken. In plaats van deze eenheid te bevorderen, maken de Stadion-commissarissen De Bruin en Ultee de situatie nu enkel ingewikkelder. Het vertrouwen tussen profclub enerzijds en Sportclub Feyenoord en Stadion Feijenoord N.V. anderzijds is hierdoor nu op een nieuw dieptepunt beland.

Geen garantie op betaling

De verkoop is overigens ook financieel niet in het belang van de amateurclub, want de betaling van de aandelen zal pas in de loop van de komende 45 jaar plaatsvinden. De eerste vijf jaar wordt niets betaald, de veertig jaar daarna elk jaar 1/40ste deel. Zonder enige garantie op betaling. Stadion op Zuid concludeert dat de amateurs hiermee met een kluitje in het riet worden gestuurd.

Eigenbelang

Juist in deze fase met de aanstaande besluitvorming over de business case van het nieuwe stadion van Feyenoord City dient het clubbelang centraal te staan. Dit vraagt integere bestuurders die de continuïteit van Feyenoord en de groei van het spelersbudget stellen boven eigenbelang en machtspolitiek. Liefst binnen één structuur, waarin ‘de benen en de stenen’ alleen nog op papier gescheiden zijn. Eén Feyenoord, dus.

Ledenvergadering

Binnenkort is het aan de leden van Sportclub Feyenoord om in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering in te stemmen met verkoop van de aandelen. Stadion op Zuid zal de leden van de Sportclub informeren over de hiervoor geschetste gang van zaken en hen adviseren niet in te stemmen met verkoop van de aandelen aan de twee Stadion-commissarissen.
Stadion op Zuid doet een beroep op leden van de Sportclub alleen ‘ja’ te zeggen tegen een voorstel dat zowel de amateurtak als de profclub dient. Hopelijk zien zij tijdig in dat de voorgestelde aandelendeal tussen Sportclub en Stadion N.V. dat belang schaadt. Deze aandelendeal dient vooral het belang van Stadion-commissarissen De Bruin en Ultee.
Saillant detail: begin deze maand werd Cees de Bruin gedwongen af te treden als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Eenzelfde puinhoop als daar is ontstaan, dreigt nu ook bij Feyenoord.

Stadion op Zuid

Stadion op Zuid is een initiatief van verontruste Feyenoord-supporters. Zij willen het beste voor Feyenoord en Rotterdam. Stadion op Zuid informeert en publiceert artikelen, berichten en documenten over het project Feyenoord City. Lees het manifest ‘Het beste voor Feyenoord en Rotterdam!’ op stadionopzuid.nl.