Reactie van Feyenoord City 18 april 2018

22-04-2018

Feyenoord City
info@feyenoord-city.nl

info@stadionopzuid.nl
t.a.v. Mevrouw Marijke Mulder

Rotterdam, 18 april 2018

Geachte mevrouw Mulder,

Met verbazing en teleurstelling heb ik kennis genomen van uw reactie. Ik had me oprecht verheugd om een goed professioneel gesprek met u aan te gaan. Niet met elkaar praten lost in mijn ogen nooit iets op. Ik reageer kort op de punten die u noemt;

1. U verwijst naar onderzoeken die geheim, vertrouwelijk en/of niet beschikbaar zouden zijn. Graag zouden wij van u vernemen waar u naar verwijst. Alle documenten staan op onze website. Er zijn negen vertrouwelijke en tien geheime stukken, e.e.a. zoals weergegeven op blz. 71 van de haalbaarheidsstudie van 21-11-2016. In totaal zijn negen van deze in totaal negentien stukken zo bewerkt dat zij op onze website zijn terug te vinden (met vermelding ov (= openbare versie). Uiteindelijk zijn tien stukken niet openbaar toegankelijk omdat bij het bekend worden van de inhoud hiervan het commerciële belang van Feyenoord geschaad zou kunnen worden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een gedetailleerde onderbouwing van de bouwkosten (SSK raming) van het nieuwe stadion, die wij niet bekend willen maken om zo niet het aanstaande aanbestedingsproces te verstoren of bijvoorbeeld de doorrekening van de opbrengsten van de verkoop van vastgoed binnen Feyenoord City.

2. In onze reactie aan u zijn genoemde woorden niet terug te vinden. Graag wisselen wij met u van gedachte op basis van eigen documentatie, i.p.v. krantenartikelen.

3. De problemen e/o risico’s die zouden zijn “ontstaan” zijn inderdaad door ons reeds tijdens de haalbaarheidsfase geïdentificeerd en gemitigeerd, vrijwel altijd in overleg met de “probleemhouders”. Graag zouden wij van u vernemen in welke risico’s u specifiek geïnteresseerd bent, wij zouden u dan op de hoogte kunnen brengen van de mitigatiemaatregelen die wij in het dossier hebben meegenomen.

4. Wij begrijpen niet hoe u bij de bewering komt dat er geen ruimte voor kritiek is. Ondanks uw kritiek willen wij juist met u in dialoog. Ook andere tegenstanders van onze plannen nodigen wij steeds uit met ons in gesprek te gaan. Wij herkennen ons niet in uw statement dat “andere stakeholders” geen dialoog met ons ervaren, graag zouden wij van u vernemen van wie u deze informatie heeft zodat wij ons handelen hier op kunnen aanpassen.

5. U beweert dat wij over een aantal onderwerpen met het grootste gemak zaken zouden beweren die pertinent onjuist zouden zijn. Kunt u aangeven welke onderwerpen dat zijn?

6. U laatste opmerkingen begrijp ik niet goed. U zegt dat u voor een onderbouwing van bovenstaande en een verdere inhoudelijke reactie en discussie de voorkeur geeft aan transparantie ten opzichte van de beslotenheid van een gesprek. Wat bedoelt u met een onderbouwing van bovenstaande? Voor welke inhoudelijke reactie en discussie geeft u de voorkeur aan transparantie? Wat bedoelt u met de beslotenheid van een gesprek? Naar onze mening kunnen wij prima een dialoog aangaan, waarbij wij dit ook naar buiten toe communiceren en bijvoorbeeld de (door beide partijen goedgekeurde) verslagen van deze bijeenkomsten te publiceren. Zo doen we het bijvoorbeeld ook met de bewonersgroep op de Veranda. Terwijl wij ook het bestuur van FSV de Feijenoorder hebben voorgesteld dit voortaan te doen.

Ik nodig u nogmaals van harte met ons in gesprek te gaan, in afwachting van uw reactie teken ik,

Met vriendelijke groet,

Namens Feyenoord City
Frank Keizer
Project Directeur