Stadion op Zuid teleurgesteld in reactie van Feyenoord City op manifest

20-04-2018

Geachte heer Keizer,

Hartelijk dank voor uw reactie van 18 april jl. We hebben deze besproken.

Draagvlak onder de supporters is een voorwaarde uit de position paper. In ons manifest hebben wij uitgelegd waarom dit draagvlak er wat ons betreft niet is.
Op 6 april jl. reageerde u op ons verzoek op ons manifest, maar echte antwoorden op de punten in ons manifest gaf u niet. Op 17 april jl. hebben wij u laten weten waarom uw reactie niet voldoet. In plaats van ons antwoord te omarmen en een poging te doen de punten in ons manifest alsnog écht te beantwoorden, komt u in uw reactie van 18 april jl. met vragen in plaats van antwoorden. Dat is teleurstellend en het geeft ons onvoldoende vertrouwen in een constructief gesprek.

U bent projectdirecteur van Feyenoord City en u heeft een opdracht gekregen: zorgen dat er een nieuw stadion komt. U wilt koste wat kost een nieuw stadion realiseren, ongeacht of er draagvlak is onder de supporters. Dit heeft u onderstreept door publiekelijk te verklaren: “Ik maak geen Plan B”.
Wij vinden het afwegen van modernisering van De Kuip inclusief gebiedsontwikkeling op basis van kwantitatieve criteria uiterst belangrijk. We voelen ons daarin gesteund door het advies van de Commissie m.e.r. . In het antwoord geeft u tegengas, dat het wel zorgvuldig is gebeurd. Draagvlak gaat op deze manier niet ontstaan.

We willen u erop attenderen dat Stadion op Zuid een grote en groeiende groep van bezorgde supporters vertegenwoordigt. Zij willen het beste voor Feyenoord. De twijfels en zorgen over de financiële en technische haalbaarheid nemen toe.

We zouden antwoorden kunnen geven op al uw vragen, maar dan komt u met nieuwe vragen. Wij zouden in gesprek kunnen gaan en notulen publiceren – en dan? Dan heeft u aan uw inspanningsverplichting voldaan en zullen wij – gezien de randvoorwaarden en uitgangspunten van de opdracht die u hebt gekregen – ontevreden blijven. Dit is een gevolg van het feit dat u van uw opdrachtgever een kaderstellende opdracht hebt meegekregen. Die biedt u geen ruimte voor andere en betere oplossingen.

Daarom geven wij de voorkeur aan gesprekken met o.a. de opdrachtgevende kant van Feyenoord City. We hebben meer vertrouwen in die gesprekken alvorens uw uitnodiging om een kop koffie te komen drinken, te heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

Marijke Mulder
namens Stadion op Zuid