16-05-2018

Raadsbrief Afspraken met Stadion Feijenoord commercieel gevoelige informatie-ondertekend_Geredigeerd

Getekende raadsbrief omgang commercieel gevoelige info

15-05-2018

Agendapost vertrouwelijke informatie Feyenoord City def – conform_Geredigeerd

08-05-2018

Agendapost vertrouwelijke informatie Feyenoord City – naar BGS_Geredigeerd

02-05-2018

Agendapost afspraken geheimhouding stukken Feyenoord City – naar BGS_Geredigeerd

Agendapost afspraken geheimhouding stukken Feyenoord City – opm Wilco_Geredigeerd

25-04-2018

Agendapost afspraken geheimhouding stukken Feyenoord City concept_Geredigeerd

27-03-2018

Agpo aanmelding bestemmingsplan FC verbrede reikwijdte Chw – naar stadhuis_Geredigeerd

Agpo aanmelding bestemmingsplan FC verbrede reikwijdte Chw 18e tranche – opm WV_Geredigeerd

26-03-2018

Aanbiedingsbrief van Feyenoord basisovereenkomst Mobiliteit Feyenoord City_Geredigeerd

21-03-2018

Agpo aanmelding bestemmingsplan FC verbrede reikwijdte Chw 18e tranche concept_Geredigeerd

23-02-2018

Collegebrief over bruglening stadionontwikkeling

14-02-2018

Concept agendapost Financiering Stadion plus collegebrief tbv 20 februari_Geredigeerd

11-01-2018

Herziene collegebrief basisrapportage Feyenoord City – ondertekend_Geredigeerd

Herziene word-versies collegebrief en basisrapportage – ondertekend bgm en gs_Geredigeerd

10-01-2018

Getek_Brief_aan_raad_Basisrapportage_Fey_17bb010294

Bijlage 1 agpo – Basisrapportage eindconcept2 – herziene bijlage moties DEF2

Bijlage 3 agpo – Collegebrief basisrapportage position paper en afdoening moties herzien DEF

Herziene versie Basisrapportage naar stadhuis_Geredigeerd

Herziene versie collegebrief Basisrapportage naar stadhuis_Geredigeerd

18-12-2017

Wordversie collegebrief basisrapportage etc die naar griffie is gestuurd_Geredigeerd

13-12-2017

Collegebrief plus bijlagen naar de griffie_Geredigeerd

12-12-2017

Besluit B&W Basisrapportage conform_Geredigeerd

01-12-2017

Agendapost Basisrapportage en Position Paper Feyenoord City – akkoord dir Sport en Cultuur_Geredigeerd

Agendapost Basisrapportage en Position Paper Feyenoord City – akkoord Albert Langerak_Geredigeerd

30-11-2017

Agendapost Basisrapportage en Position Paper Feyenoord City – akkoord Businesscontrol_Geredigeerd

23-11-2017

Bijlage 2 agpo – Position paper def na verwerking amendementen

11-05-2017

Bijlage 4 agpo – motie_4_hand_in_hand,_clusters

Bijlage 5 agpo – motie_7_Wederzijds_profijt_omliggende_wijken

Bijlage 6 agpo – motie_27_Communiceren_kun_je_leren

04-04-2017

B6_Getek.raadsv_gem_positie_tav_Fey_City

Getek.BWbf aan raad mobiliteit-moties-toez-openst-vragen

03-04-2017

B1_GoudappelCoffeng_externe_toets_mobiliteit

B3_FC1_Brief Feyenoord_incl. Bijlage 1 Modal Split_Def

B4_FC1_Bijlage 2 bij brief Fey voortgangsrapp. actieplan mobiliteit_Def

B5_FC1_Bijlage 3 bij brief Fey_PvA gedrag_Def

29-03-2017

B2_Witteveen+Bos_second opinion kostenraming


OVERIGE WOB DOCUMENTEN

Deel 1 [Algemeen] (37) Deel 5 [Algemeen] (101) Deel 9 [Gemeente] (133)          
Deel 2 [Algemeen] (61) Deel 6 [RWS] (59)                    
Deel 3 [Algemeen] (67) Deel 7 [SIC] (70)                    
Deel 4 [Algemeen] (55) Deel 8 [Mobiliteit] (80)                    
Totaal zijn er 1086 documenten toegevoegd in het Feyenoord City Dossier
De totale grootte van het archief: 3.237,48 mb
Totaal aantal pagina's: 16.822