21-12-2017

Antwoord WV op advies gebiedscommissie Feijenoord van 16 nov 2017 concept

18-12-2017

Agenda Staf Stadionpark weth Visser def

Bijlage SS 1 – 20171024 Concept_Verslag_Staf_SP_Visser

Bijlage SS 2 – Annotatie bij agenda Staf Stadionpark concept

Bijlage SS 3 – 20171205 Verslag overleg Feyenoord XL met wethouders

04-12-2017

agendavoorbereiding wh Simons_afspr 12 december_Geredigeerd

01-12-2017

Basisrapportage eindconcept1 naar directieraad FC

28-11-2017

Concept-Verslag Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling – opm FK1_Geredigeerd

Concept-Verslag Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling – opm FK2_Geredigeerd

27-11-2017

Agenda Gez Stg Stadionontw def

Bijlage SG 1 – 20170911 Verslag Gez Stg Stadionontw concept

Bijlage SG 2 – Mobiliteit basisovk Stadion Feijenoord – Gemeente Rotterdam 24112017

Bijlage SG 3 – Mobiliteitscontract mijlpalen en acties 23-11-2017

Bijlage SG 4 – Monitoring Mobiliteitscontract 23-11-2017

Bijlage SG 5A – 171127_FC_planning social impact contract

Bijlage SG 5B – FC_planning SIC

Bijlage SG 6 – 20170922 Notitie structuur Gebiedsontwikkeling Feyenoord City1 dd171117 (003)

Bijlage SG 7 – 20171106 Basisrapportage 60% dummy tbv begeleidingswerkgroep 20 november

Bijlage SG 8 – Definitieve gebiedsvisie Stadionpark 2017

Bijlage SG 9 – Gemeentelijke position paper november 2017 def

Pex toch niet bij SG_Geredigeerd

Uitnodiging Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling – nazending basisovereenkomst mobiliteit_Geredigeerd

Uitnodiging Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling_Geredigeerd

Verslag Gez Stg Stadionontw concept

Verslag Gez Stg Stadionontw concept2

Verslag Gez Stg Stadionontw def

25-11-2017

Verzending interne annotatie voor gezamenlijke Stuurgroep Feyenoord City_Geredigeerd

24-11-2017

Voorstel planning SIC tbv Gez SG_Geredigeerd

23-11-2017

Definitieve versies van de onderleggers Mobiliteitscontract_Geredigeerd

Definitieve versie Position paper na verwerking amendementen_Geredigeerd

21-11-2017

Agenda Bestuurlijk Afstemoverleg Stadionpark def

Annotatie bij agenda Bestuurlijk afstemoverleg Stadionpark def

Annotatie bij agenda gezamenlijke stuurgroep Feyenoord City concept

Verslag Bestuurlijk Afstemoverleg Stadionpark def

20-11-2017

Agenda Gezamenlijke Directieraad FC concept

Bijlage GDR 1 – 20170922 Notitie structuur Gebiedsontwikkeling Feyenoord City1 dd171117 (003)

Bijlage GDR 2A – Mobiliteitscontract mijlpalen en acties 17-11-2017

Bijlage GDR 2B – Monitoring Mobiliteitscontract 17-11-2017

Bijlage GDR 2C – Strategie Gedrag 17-11-2017

Bijlage GDR 2D – Basisovereenkomst Mobiliteit 15 november 2017

Bijlage GDR 3 – 171120_FC_update social impact contract

Bijlage GDR 4 – 171114_FC_plan van aanpak SEP_Geredigeerd

Bijlage GDR 5 – 171114_FC_social impact contract_inspanningen

Bijlage GDR 6 – FC2_20171108_convenant Veranda

Notitie gebiedsontwikkeling FC van Realconomy_Geredigeerd

Terugkoppeling gesprek Langenberg – Van Merwijk over Mobiliteitscontract FC_Geredigeerd

Uitnodiging Gezamenlijk Directieraad Feyenoord City op 20 november 2017_Geredigeerd

Uitnodiging Gezamenlijk Directieraad Feyenoord City – nazending concept basisovereenkomst_Geredigeerd

Uitnodiging Gezamenlijk Directieraad Feyenoord City – nazending2 notitie gebiedsontwikkeling_Geredigeerd

Verslag Gezamenlijke Directieraad FC concept

Verslag Gezamenlijke Directieraad FC def

18-11-2017

Voorbereiding Langenberg op gesprek met Jan van Merwijk op 20 nov_Geredigeerd

17-11-2017

Onderleggers mobiliteitscontract versie 17-11-2017_Geredigeerd

Stukken SIC van Edu voor Gez directieraad Feyenoord City_Geredigeerd

16-11-2017

Voorstel afdoening moties en toezeggingen gekoppeld aan Basisrapportage concept

Voorstel afdoening moties mobiliteitscontract concept1 – opm Olav

Gebcie_Feyenoord_aan_college_ongevr_adv_Fey_City

14-11-2017

Agenda Directieraad_Stadionpark def

Bijlage DR 2 – 20170926_Verslag_Directieraad_Stadionpark concept_Geredigeerd

Uitnodiging Directieraad Stadionpark – nazending Basisrapportage_Geredigeerd

Verslag_Directieraad_Stadionpark def_Geredigeerd

03-11-2017

Bijdrage Wilco aan Eindverantwoording wh Visser_Geredigeerd

24-10-2017

Agenda Staf Stadionpark weth Visser def

Bijlage SS 1 – 20170918 Concept_Verslag_Staf_SP_Visser

Bijlage SS 2 – Annotatie bij agenda Staf Stadionpark def

Bijlage SS 3 – Staf Stadionpark 24-10-2017 Stafnotitie financiering stadion (002)

26-09-2017

Bijlage DR 4 – 20170911 Verslag Gez Stg Stadionontw concept


OVERIGE WOB DOCUMENTEN

Deel 1 [Algemeen] (37) Deel 5 [Algemeen] (101) Deel 9 [Gemeente] (133)          
Deel 2 [Algemeen] (61) Deel 6 [RWS] (59)                    
Deel 3 [Algemeen] (67) Deel 7 [SIC] (70)                    
Deel 4 [Algemeen] (55) Deel 8 [Mobiliteit] (80)                    
Totaal zijn er 1086 documenten toegevoegd in het Feyenoord City Dossier
De totale grootte van het archief: 3.237,48 mb
Totaal aantal pagina's: 16.822