18-12-2018

Agenda Gezamenlijke Directieraad FC concept

05-06-2018

Collegebrief naar Feyenoord City over zienswijzerapport MER – ondertekend_Geredigeerd

Besluitenlijst BW 5 juni 2018_Geredigeerd

Agendapost FC Nota van Beantwoording zienswijzen MER – pdf college_Geredigeerd

30-05-2018

Def concept agendapost en collegebrief zienswijzen startdoc MER_Geredigeerd

28-05-2018

Agendapost NVU nieuw stadion – akkoord Albert Langerak_Geredigeerd

24-05-2018

Agendapost FC Nota van Beantwoording zienswijzen MER – opm HansB_Geredigeerd

Agendapost FC Nota van Beantwoording zienswijzen MER – voor akkoord naar MH en WV_Geredigeerd

23-05-2018

Agendapost FC Nota van Beantwoording zienswijzen MER – voor advies_Geredigeerd

Agendapost NVU nieuw stadion – akkoord Hans Barendregt_Geredigeerd

17-05-2018

Collegebrief beantwoording zienswijzen mer Feyenoord city – wijz

15-05-2018

Agendapost Nota van Beantwoording startdocument en MER conceptWO+bijlagen_Geredigeerd

09-05-2018

Agendapost Nota van Beantwoording startdocument en MER concept2 + bijlagen_Geredigeerd

08-05-2018

Concept Agendapost beantwoording zienswijzen MER Feyenoord City + bijlagen_Geredigeerd

02-05-2018

Nota van Beantwoording DCMR startdocument en MER concept_Geredigeerd

Agendapost Nota van Beantwoording startdocument en MER concept_Geredigeerd

03-04-2018

Bijlage 1 Basisovereenkomst mobiliteit Feyenoord City

Bijlage 2 Bijlage hoogte bonus-malus definitief concept 20180326

Bijlage 3 Bijlage mijlpalen en acties definitief concept 20180326

Bijlage 4 Bijlage monitoring definitief concept 20180326

Bijlage 5 Aanbiedingsbrief Feyenoord cs – ondertekend

Bijlage 5 Concept aanbiedingsbrief Feyenoord cs

Bijlage 6 Motie De Klein e.a. Bereikbaar stadion

Bijlage 7 Motie Van Muijen e.a. Integrale verkeersstudie Stadionpark

Bijlage 8 Motie Van Muijen e.a. Metro op tijd voor nieuw stadion

Bijlage 9 Motie Hagenaars e.a. Fietsend naar Stadionpark

Bijlage 10 Motie Peksert e.a. Park_&_Sail

Concept-aantekening besluiten college over mobcon en intentieovk_Geredigeerd

29-03-2018

Collegebrief mobiliteitscontract def

20-03-2018

Advies commissie mer Feyenoord City (3274)_Geredigeerd

12-02-2018

Agenda Gezamenlijke Stuurgroep Stadionontwikkeling def

Bijlage GS 1 – 20171127 Verslag Gez Stg Stadionontw concept2

Bijlage GS 2 – Basisovereenkomst mobiliteit Feyenoord City definitief concept 20180131

Bijlage GS 3 – hoogte bonus-malus definitief concept 20180131

Bijlage GS 4 – mijlpalen en acties definitief concept 20180131

Bijlage GS 5 – monitoring definitief concept 20180131

09-02-2018

Agendapost en collegebrief Mobiliteitscontract FC – akkoord BvU_Geredigeerd

Agendapost en collegebrief Mobiliteitscontract FC – akkoord Hennie 1_Geredigeerd

05-02-2018

Agenda Bestuurlijk Afstemoverleg Stadionpark def

Bijlage BA 1 – Annotatie bij agenda Bestuurlijk afstemoverleg Stadionpark concept1

Bijlage BA 2 – 20171121 Verslag Bestuurlijk Afstemoverleg Stadionpark concept1

Bijlage BA 4 – Basisovereenkomst mobiliteit Feyenoord City definitief concept 20180131

Bijlage BA 5 – Bijlage hoogte bonus-malus definitief concept 20180131

Bijlage BA 6 – Bijlage mijlpalen en acties definitief concept 20180131

Bijlage BA 7 – Bijlage monitoring definitief concept 20180131

Bijlage BA 8 – Voortgang social impact contract (voorcontract) Feyenoord City

Bijlage BA10 – Visie participatie Stadionpark en Feyenoord City.docx

04-02-2018

PIM gebiedsontwikkeling versie 2

02-02-2018

bijlage 1 uitwerking structuur Feyenoord City

31-01-2018

Bijlage GD 1 – 20171120 Verslag Gezamenlijke Directieraad FC concept

Annotatie bij agendapunt 8 Voortgang overig GD Feyenoord City concept

Annotatie bij agendapunt 8 Voortgang overig GD Feyenoord City def

30-01-2018

Bijlage DR 2 – 20171114 Verslag_Directieraad_Stadionpark concept

Bijlage DR 3 – visie participatie Stadionpark en Feyenoord City.docx

01-12-2017

Agendapost en collegebrief mobiliteitscontract Feyenoord City – akkoord Koen_Geredigeerd


OVERIGE WOB DOCUMENTEN

Deel 1 [Algemeen] (37) Deel 5 [Algemeen] (101) Deel 9 [Gemeente] (133)          
Deel 2 [Algemeen] (61) Deel 6 [RWS] (59)                    
Deel 3 [Algemeen] (67) Deel 7 [SIC] (70)                    
Deel 4 [Algemeen] (55) Deel 8 [Mobiliteit] (80)                    
Totaal zijn er 1086 documenten toegevoegd in het Feyenoord City Dossier
De totale grootte van het archief: 3.237,48 mb
Totaal aantal pagina's: 16.822