VASF-VOORWAARDEN

28-03-2018

Het bestuur van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. (VASF) heeft uitgangspunten geformuleerd waaronder zij positief wil adviseren over het instemmen met de overgangsregeling voor de aandeelhouders in het geval dat Feyenoord City gerealiseerd wordt. Deze vier voorwaarden zijn:

VOORWAARDE 1:
Het Feyenoord City Project als geheel moet gerealiseerd worden, zodat kosten voortvloeiend uit onder investeringen voor verkeersmaatregelen, openbaar vervoer en parkeergelegenheid niet gehaal ten laste van het nieuwe Stadion komen.

VOORWAARDE 2:
Het nieuwe Stadion moet worden gerealiseerd in onze Stadion Feijenoord N.V., immers de ontwikkelingskosten komen voor 50% wederom ten laste van deze N.V.

VOORWAARDE 3:
De business case met betrekking tot het nieuwe stadion moet onomstotelijk aantonen dat de exra financiële ruimte die het nieuwe stadion voor de BVO zou gaan creëren, vanaf jaar 1 van het betrekken van het nieuwe stadion, het begrotingsgat zal dichten ten opzichte van PSV en Ajax. Wij gaan er nu vanuit dat dit betekent dat er ruim meer dan de tot nu toe genoemde €20 mio aan netto extra middelen gerealiseerd zal moeten worden, immers het gat is nu al groter dan €20 mio en dit gat zal de komende 6 jaar alleen nog maar toenemen, indien de trend van de laatste jaren zich voortzet.

VOORWAARDE 4:
De risico’s die verbonden zijn aan de participatie (investering) in Feyenoord City moeten zodanig afgedekt zijn dat de begrotingen van de Stadions en de BVO niet negatief getroffen kunnen worden bij financiële tegenvallers in Feyenoord City.

Bron: Perspectief magazine van Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V., maart 2018