Manifest – Het Beste voor Feyenoord & Rotterdam!

Het toekomstige stadion voor Feyenoord houdt de gemoederen al lang bezig. Te lang. Zeker nu het stadion met het plan voor Feyenoord City als aanjager moet gaan dienen voor Rotterdam-Zuid is het complexer geworden. En nog complexer door de locatiekeuze aan en deels in de Maas. Hier zitten nu bedrijven, er ligt een leiding van Evides, vereist het waterschap een waterkering en is de waterweg een corridor voor gevaarlijke stoffen.  Zaken waar een voetbalclub zich niet mee bezig hoort te houden. Voor de gewone supporter is het bijna niet meer goed te beoordelen.

Feyenoord verdient het beste plan, realistisch en goed onderbouwd met breed draagvlak binnen het Legioen. En De Kuip met z’n unieke sfeer geef je niet zomaar op. Dat doe je alleen als nieuw echt beter is.

Nu er ook sprake is van een omvangrijke gebiedsontwikkeling met forse gemeentelijke en private investeringen, zijn ook de belangen van het project nog groter geworden. Niet alleen voor de club, maar ook voor omwonenden, bedrijven, ondernemers, investeerders en natuurlijk voor de Rotterdamse belastingbetaler.

Het kan maar één keer goed. We roepen de bestuurders van de Feyenoord entiteiten en de gemeenteraadsleden van Rotterdam daarom op om eensgezind hun verantwoordelijkheid te nemen en het beste voor Feyenoord als Rotterdam na te streven. Hierover mag geen enkele twijfel bestaan.

1. De toekomst van de club mag niet op het spel worden gezet!

Geef inzicht in wat voor de club acceptabel is. Waar ligt het maximum om te investeren in het toekomstige stadion. En zijn de onderliggende aannames om dit te bewerkstelligen ook reëel?

De investering van het stadion mag geen molensteen om de nek van de club worden. De kosten en opbrengsten voor de club mogen ook nooit afhankelijk zijn van onzekere, risicovolle vastgoedontwikkelingen en niet-kernactiviteiten. Dit kan de sportieve en financiële doelstellingen en zelfs de toekomst van de club ernstig in gevaar brengen. Maatschappelijk rendement is gewenst, maar mag niet terugvoeren naar de club en niet ten koste van het voetbal of de toekomst van Feyenoord.

2. Maak een eerlijke en realistische afweging tussen verschillende alternatieven!

Vernieuwbouw van de Kuip op voorhand “suboptimaal” noemen is onacceptabel, zeker nu de eisen voor het nieuwe stadion versimpeld zijn ten opzichte van wat eerder bij vernieuwbouw van de Kuip gold.

Tot nu toe zijn vooral ‘stand-alone’ varianten onderzocht. Vernieuwbouw in combinatie met gebiedsontwikkeling is nog niet onderzocht. Een toekomstig stadion als aanjager voor de gebiedsontwikkeling van Rotterdam-Zuid is begrijpelijk. Waarom dit niet met vernieuwbouw van de huidige Kuip zou kunnen is niet uitgelegd. Wij betreuren het dat dit geen onderdeel van de scope van de opdracht aan de mensen van Feyenoord City.

Kijk bij de plannen voor het stadion zorgvuldig naar wat al beschikbaar is. Investeer alleen in maatregelen die direct iets toevoegen voor de club en de stad. Als blijkt dat nieuw echt beter is voor Feyenoord en Rotterdam ontstaat er vanzelf breed draagvlak.

3. Normalisatie is de norm voor het toekomstige stadion.

Het toekomstige stadion heeft een open karakter. Feyenoord supporters kunnen op een prettige manier naar wedstrijden toe.

Een goede bereikbaarheid en supportersvriendelijke hospitality hoort daar bij. Tijdens wedstrijdbezoek ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt en kies je je eigen vervoer. Gewenst gedrag wordt aantrekkelijk gemaakt en op een positieve manier gestimuleerd.

Het toekomstige stadion voorziet in een sterke verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit. Hoogwaardig openbaar vervoer en betere infrastructuur van en naar het stadion moet onlosmakelijk met het project verbonden zijn. Momenteel legt de gemeente de mobiliteitsopgave  op het bordje van de club. Een private onderneming als Feyenoord kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor mobiliteit. Andersom geldt dat de club voor het stadion juist de hand op heeft gehouden bij de gemeente. Dit geld kan juist beter direct geïnvesteerd worden in het verbeteren van de bereikbaarheid. Dit hoeft niet eens te wachten op een nieuw stadion.

4. Maak alle effecten van een nieuw stadion concreet en inzichtelijk.

De laatste tijd neemt het aantal berichten over problemen en onaanvaardbare risico’s met Feyenoord City toe. Politici, bestuurders, banken en bouwers lijken met hun eigen belang de toekomst van Feyenoord en Feyenoord City te bepalen.

Kwantificeer de effecten van het nieuwe stadion, ook als ze niet leuk zijn. Hoeveel duurder wordt het stadion door het uitkopen van de zittende bedrijven? Wat kost het verleggen van de elektra kabel extra? Wat zijn de gevolgen door de hogere eisen als waterkering? Wat is de overlast voor de bewoners op de Veranda door geluid, mobiliteit, uitzicht beperking, et cetera? Wat gaat het totale stadion precies kosten? En zitten alle kosten, zoals bijvoorbeeld bouwrente en prijsstijgingen, er dan ook allemaal in? Is er een duidelijke scopebeschrijving en krijgt de club deze kwaliteit en leveringsomvang ook daadwerkelijk geleverd?

5. Communiceer eerlijk en volledig!

Feyenoord supporters, Rotterdammers en raadsleden verdienen het om serieus genomen te worden. Door zaken mooier voor te doen dan ze werkelijk zijn staat de geloofwaardigheid van en vertrouwen in Feyenoord City op het spel. Eerlijk en volledig communiceren, ook als de boodschap niet leuk is, zal het draagvlak ten goede komen. Natuurlijk kan een deel van de informatie te vertrouwelijk zijn en/of nadelig zijn bij een toekomstige aanbesteding. Deel dit dan onder geheimhouding met een selecte groep, bijvoorbeeld met de bestuursleden van de officiële Feyenoord Supportersvereniging de Feijenoorder.

6. Het ontbreken van een Plan B is zwaar amateuristisch! 

Op basis van nieuwe informatie en voortschrijdend inzicht zouden wellicht andere keuzes zijn gemaakt. Voorkom tunnelvisie en ga niet door op de verkeerde weg. Het gaat hier niet om dubbel werk doen, maar het inbouwen van flexibiliteit in de planvorming. Het getuigt juist van slimheid om met een plan B te werken. Hier kan je op terugvallen zonder alles helemaal overnieuw te moeten doen.

7. Van inspanning naar prestaties en garanties van Feyenoord City.

Afspraak is afspraak, zorg dat prestaties door Feyenoord City worden nagekomen en dat er een garantie komt op de totale realisatie ervan.

Maak concreet wat het toekomstige stadion sportief en financieel Feyenoord moet gaan opleveren. Hoge ambities zijn mooi, maar benoem vooral concrete en realistische doelstellingen. Maak SMART welke omzet en spelersbegroting hiervoor minimaal noodzakelijk is.

Een nieuw stadion zonder voldoende oplossingen voor de mobiliteit is onacceptabel! Een nieuw stadion zonder de zekerheid van een aantrekkelijke omgeving is onacceptabel! Een nieuw stadion zonder passende en respectvolle oplossing voor De Kuip is onacceptabel! Een onnodig duur stadion door voorziene risico’s is onacceptabel.

8. Voorkom een point of no return!!

De eerste deadlines zijn niet gehaald, dit is een verontrustend signaal. Doorgaan met Feyenoord City zonder dat tijdig aan alle gemeentelijke voorwaarden is voldaan is onacceptabel.

Ook de Goldman Sachs deal is verontrustend. Door het project en vragen van de gemeente ligt er (te) veel op het bordje van Feyenoord. Hiervoor wordt vervolgens dure expertise ingehuurd. Om dit te bekostigen wil het stadion, mede namens Feyenoord, geld lenen. Dat doen ze met toekomstige cashflow als onderpand. Daarmee leggen ze hun hoofd in de strop, want als het plan faalt zijn de financiële problemen niet te overzien.

Het argument ‘er is al zoveel tijd en geld in is gestopt’ mag geen reden zijn om door te gaan. Durf bij twijfel te stoppen.