‘Deal Verre Bergen ongunstig voor Stadion’

Raadslid Gerben Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam vindt dat de Stichting De Verre Bergen een uitstekende transactie heeft gedaan met zijn bijdrage van 24,5 mio euro aan de financiering van het nieuwe stadion.

De filantropische instelling – die een deel van het familiekapitaal van de Van der Vorms (Holland Amerika Lijn) beheert – krijgt namelijk volgens de berekening van Vreugdenhil een tegenprestatie van Feyenoord ter waarde van 41,3 mio euro.

De deal – 25 jaar 3.884 gratis zitplaatsen voor de kinderen op Zuid – acht hij voor Feyenoord dus minder interessant. ‘’Hiermee dalen de inkomsten van het nieuwe stadion gedurende deze 25 jaar met maximaal 41,3 mio euro’’, aldus Vreugdenhil. ‘’Maar aangezien dit bedrag gebaseerd is op een bij iedere competitiewedstrijd uitverkocht nieuw stadion zal de inkomstendaling uiteindelijk lager uitkomen. Neemt niet weg dat het nieuwe stadion bij de traditioneel uitverkochte wedstrijden (Ajax, PSV) circa 100.000 euro aan inkomsten per wedstrijd verspeeld door deze Verre Bergendeal.’’

‘’En vergeet niet’’, aldus Vreugdenhil, die met verbazing naar de overeenkomst zegt te hebben gekeken, ‘’we hebben het over 3.884 gratis zitplaatsen voor de kinderen gedurende 25 jaar, zoals ook in de businesscase gerekend wordt met de exploitatie van het nieuwe stadion over een periode van 25 jaar. Maar ik heb ook gehoord dat de overeenkomst bepaalt dat de 3.884 zitplaatsen eeuwigdurend gratis ter beschikking worden gesteld. Als dat waar is, heeft De Verre Bergen een werelddeal gesloten voor, naar ik hoop, niet uitsluitend de kinderen op Zuid.’’

Wat zeggen toekomstige aandeelhouders hiervan?
Vreugdenhil prakkezeert zich al enkele dagen suf op de afspraken die Carl Berg, recentelijk gepromoveerd van financieel- tot algemeen directeur van Nieuwe Stadion BV, met De Verre Bergen heeft gesloten. ‘’Stadion Feijenoord zegt zelf: het is geen eigen vermogen maar het is wel een bijdrage aan de financiering van het nieuwe stadion. De 24,5 mio euro is dus ofwel een zakelijke lening ofwel sponsoring. En voor zowel de zakelijke lening als ook de sponsoring geldt dat de op geld waardeerbare tegenprestatie in de vorm van het gratis gebruik gedurende ten minste 25 jaar van 3.884 zitplaatsen reeds bij aanvang van de overeenkomst volledig voldaan is. Ik ben oprecht benieuwd naar de effecten hiervan op de financiering en de exploitatie van het nieuwe stadion en de reactie hierop van de potentiële aandeelhouders in het nieuwe stadion.”

Situatie Businesscase onveranderd
Vreugdenhil: “Als de bijdrage door Stadion Feijenoord niet gebruikt gaat worden voor de aangekondigde aankoop van een aandelenbelang van 20 mio in Nieuw Stadion dan resulteert de bijdrage van De Verre Bergen niet in de invulling van het bijeen te brengen eigen vermogen. Wat er bij de politiek bekend is over de voortgang van het bijeenbrengen moet er dus nog altijd van de benodigde 220 mio euro nog ruim 150 mio euro gevonden worden!”

“Op basis van de huidige bekende informatie over de deal is deze met name voor de doelen van De Verre Bergen zeer positief. Voor de doelen van Stadion Feijenoord en het nieuwe stadion lijkt de deal veel minder positief”, herhaalt Vreugdenhil. ‘’En daarmee lijkt er door deze deal niets ten positieve te veranderen aan de meest actuele versie van de businesscase, waarvan mijn collega-raadslid Dennis Tak van de Partij van de Arbeid en ik vinden dat deze niet voldoet aan de hieraan door het gemeentelijke Position Paper gestelde eisen!.”

Dagblad010.nl