‘Eis Feyenoord van 25 miljoen toch haalbaar’

De patstelling tussen de gemeente en de club lijkt doorbroken. Feyenoord kan rekenen op een vast budget in het beoogde nieuwe stadion.

De harde eis van Feyenoord voor een gegarandeerd spelersbudget van 25 miljoen euro in het beoogde nieuwe stadion aan de Maas is haalbaar, bevestigen bronnen. De afspraak moet nog worden uitgewerkt, maar de patstelling tussen de club en de gemeente Rotterdam lijkt doorbroken.

Feyenoord-directeur Jan de Jong eiste eind september van het nieuwe stadion een vaste vergoeding – een zogeheten performance fee – van jaarlijks 25 miljoen euro. Zo niet, dan dreigde hij niet akkoord te gaan met het plan voor Feyenoord City, dat naast het stadion (totale kosten 444 miljoen euro) ook grootschalige gebiedsontwikkeling omvat.

D66-wethouder Adriaan Visser (financiën en grote projecten) en coalitiepartijen VVD, CDA en D66 toonden zich in de raad onaangenaam verrast over de eis. De gemeente, die 135 miljoen euro bijdraagt in aandelen, grond en infrastructuur, kan niet akkoord gaan, zei hij. Er zijn afspraken in een gemeentelijke position paper over de volgorde van uitkeringen aan financiers van het nieuwe stadion.

Intern is gewerkt aan een oplossing, waarbij die afspraken overeind blijven en Feyenoord toch 25 miljoen euro krijgt. De businesscase zou financiële ruimte hiervoor bieden, zeggen bronnen. In het oorspronkelijke plan van mei vorig jaar zou Feyenoord 17,5 miljoen gegarandeerd en 7,5 miljoen variabel krijgen.

Stadionontwerp
De club Feyenoord en het stadionbedrijf willen deze maand besluiten of ze doorgaan met de plannen. Dat staat in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over Feyenoord City die dinsdag is verschenen. Een snel besluit zou nodig zijn voor de beoogde oplevering in de zomer van 2023. Concreet gaat het om de opdracht voor een definitief stadionontwerp en de aanvraag van een tweede tranche krediet (9,5 miljoen euro) voor de uitwerking van het plan.

Het is nog niet zeker of de voetbalclub en het stadionbedrijf een „go” geven. In de rapportage staat het als risico omschreven. Dit besluit hangt samen met het sluitend maken van de businesscase en een aangepast stadionontwerp. Wegens de gestegen bouwkosten moet er 30 miljoen euro worden bezuinigd op het plan. Een voorwaarde van de gemeente is dat het stadion een ‘iconische uitstraling’ heeft. Voor alle aanpassingen heeft het projectbureau Feyenoord City drie maanden extra de tijd genomen.

De planning van het stadion is mede om deze vertraging verder onder druk te komen staan. Het verwerven van vastgoed en het verhuizen van huurders op de bouwlocatie zit „op het kritieke pad” staat in de rapportage. Ook de planning rond de vergunningen en het bestemmingsplan is inmiddels krap. Voor de financiering is nog tijd, maar het aantrekken van investeerders vlot niet. „Het project bevindt zich daartoe eigenlijk nog in een iets te pril stadium”, staat in de rapportage.

Een blijvend punt van zorg is het draagvlak voor het nieuwe stadion. Er wordt gesproken van „aanhoudend negatieve berichtgeving in social media en de pers”.

NRC.nl