Evides en Feyenoord steggelen verder over waterleiding onder stadion

Feyenoord City en waterbedrijf Evides hebben nog geen oplossing gevonden voor de waterleidingen die onder de beoogde plek van het nieuwe Feyenoord-stadion doorlopen. Volgens manager infra Robbert Wever kost het 5,5 miljoen euro om de buizen onder de toekomstige voetbaltempel te overkluizen, maar is de vraag wie deze kosten op zich neemt.

Evides vindt dat Feyenoord City voor dit bedrag moet opdraaien. ,,Zij hebben immers het vruchtgebruik van de grond waar de leiding doorheen loopt. Het lijkt me niet logisch dat wij daarvoor opdraaien, of de gemeente Rotterdam. Want dan is het uiteindelijk toch de belastingbetaler die hiervoor moet bloeden.”

De waterleiding is al lange tijd een twistpunt in Rotterdam-Zuid. Tot schrik van Evides was er door Feyenoord City een parkeergarage bovenop het tracé gepland, en dreigde een peperdure ‘omlegging’. ,,Dat zou betekenen dat de leiding er van de Coen Moulijnweg tot aan het Mallegat uit zou moeten. Dat zou dan 25 miljoen euro kosten.”

Inmiddels is een groot deel van het probleem opgelost; Feyenoord City is langs de Marathonweg een stukje opgeschoven, waardoor het ondergrondse watertransport naar de stad niet in gevaar komt. Ook ter hoogte van het politiebureau, waar de pijp door een waterkering gaat, is de nood op dit moment niet acuut. ,,Omdat de ontwikkeling van dit gebied pas later volgt”, zegt hij.

Rest de nijpende situatie op de zogenoemde ‘Gamma-locatie’, waar het nieuwe Feyenoord-stadion bovenop de waterleiding komt te staan. Wever: ,,Daar moet een technische oplossing worden gevonden. Die is begroot op 5,5 miljoen euro. Of iets goedkoper, als men een slimmere oplossing weet te bedenken, maar gratis wordt het niet”, zegt hij. ,,Maar daarover gaan we ons pas na 6 april buigen.”

Overleg
Een woordvoerder van Feyenoord City zegt in een reactie dat ‘de partijen met elkaar in overleg zijn om de problemen op te lossen’. ,,In de ontwerpfase proberen de partijen om de kosten die hier mogelijk mee gepaard gaan te minimaliseren. Waarbij het zelfs zo zou kunnen zijn dat die kosten uitkomen op nul euro.”

AD.nl