Feyenoord hervat gesprekken over nieuw stadion, maar twijfelt aan businesscase

Feyenoord heeft de gesprekken over een nieuw stadion hervat. Na de uitbraak van het coronavirus in maart schoof de club het stadionplan tijdelijk voor zich uit, maar inmiddels is de draad weer opgepakt.

Feyenoord is al jaren bezig met de planvorming van een nieuw stadion, dat plaats moet bieden aan 63 duizend toeschouwers en ongeveer 444 miljoen euro moet kosten. De club moet nu een knoop doorhakken of de vernieuwde businesscase voldoet aan de eisen van de club, waaronder een garantie van de gemeente van jaarlijks 25 miljoen euro aan inkomsten in het nieuwe stadion.

Die 25 miljoen leek genoeg ten tijde van de oorspronkelijke planvorming, maar er wordt inmiddels getwijfeld of dat bedrag het nog wel waard is om zoveel financieel risico te nemen. Het is één van de redenen waarom Feyenoord nog altijd geen ja heeft gezegd tegen de vernieuwde businesscase.

Los van deze discussie over het effect op het spelersbudget blijft ook de eis overeind staan dat het nieuwe stadion een iconisch stadion moet worden, ook als er met stijgende bouwkosten eventueel minder mogelijk is. Het feit dat de financiering nog niet helemaal rond is, wordt ook met argusogen bekeken.

Impact coronacrisis op Feyenoord City
Vanwege de coronacrisis werd de besluitvorming omtrent het nieuwe stadion dus uitgesteld. Logisch gezien de acute problemen waar de club, die flink moet bezuinigen en met name het stadion zich in bevinden. Wat gaat de impact op de lange termijn zijn voor de club? Moet er met de komst van een nieuw stadion nog rekening worden gehouden met aanpassingen aan de nieuwe tijd, of is er het vertrouwen dat de wereld weer terug gaat naar het normaal van voor 2020?

Directeur Mark Koevermans verwacht dat er in de nazomer nieuws komt over het stadiondossier. “Uiteindelijk was er een mijlpaal dat er een definitief ontwerp moest zijn en dat de businesscase moest kloppen. Dit heeft niet de prioriteit van ons gehad, die het had moeten hebben, maar op de achtergrond is er wel één en ander doorgegaan. Binnenkort komen we met de directies en RvC van club en stadion samen, en hopelijk ook met de gemeente, en komen we met nieuws naar buiten.”

Het is dus, sinds de uitbraak van de coronacrisis nog sterker, de vraag of Feyenoord City er ooit komt. In het Rotterdamse stadhuis wordt ervan uitgegaan dat het stadion er komt. Zij voelen zich gesterkt door het feit dat Stadion Feijenoord op 6 mei de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion officieel heeft ingediend bij de gemeente. De gemeenteraad heeft gevraagd om een nieuwe voortgangsrapportage, maar daar is wat vertraging op vanwege de huidige coronaproblematiek.

Onlangs presenteerden architecten van OMA de meest recente schetsen in het ontwerp van het nieuwe stadion voor Feyenoord en de nabije omgeving. Namens burgemeester en wethouders beoordeelt een Quality-team de gebiedsontwikkeling.

De voorzitter van het Quality Team, architect Robert Winkel, heeft er alle vertrouwen dat de beoogde doelstellingen voor Feyenoord City gehaald worden. Hoewel er veel is gesleuteld aan het definitieve ontwerp van het nieuwe Feyenoord-stadion, gaat het volgens Winkel niet om veel zichtbare veranderingen.

In het najaar moet de gemeenteraad van Rotterdam definitief instemmen met het nieuwe bestemmingsplan. Voor die tijd moeten de vragen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) over het milieueffectrapport voor Feyenoord City beantwoord zijn. Op het punt van geluid en externe veiligheid zijn enkele verduidelijkingen gevraagd.

Of er daadwerkelijk een nieuw stadion komt, lijkt op dit moment vooral aan Feyenoord – samen met Stadion Feijenoord de opdrachtgever – zelf. Het definitieve besluit hierover kan niet eeuwig uitgesteld worden.

Rijnmond.nl