Feyenoord krijgt geen 25 miljoen garantie

De bouwkosten voor het nieuwe Feyenoord-stadion zijn gestegen. Dat komt door duurder geworden staalprijzen en het stikstofprobleem. Aan de Coen Moulijnweg is daarmee de telraam terug en wordt er becijferd of het gepresenteerde definitieve ontwerp nog wel in verhouding staat tot de aanneemsom.

Het was wethouder Van Gils zelf die dinsdagavond naar aanleiding van zijn eigen mededelingen tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad zei dat het spannend is rond de voorgenomen bouw.

Dat woordje spannend herhaalde hij toen gevraagd werd voor hoeveel geld er door bedrijven en rijkelui nu spontaan is toegezegd om mee in te investeren in de 365 miljoen dure eyecatcher van Feyenoord City. Er is voor 80% commitment, zei hij.

‘’Er zijn intentieverklaringen bij en een enkeling heeft het in beraad’’, voegde hij eraan toe. En natuurlijk wilden de raadsleden vervolgens weten hoe nu precies de verhoudingen lagen tussen definitief en waarschijnlijk. Maar dat wist Van Gils niet en toen men erop doorvroeg werd hij er toch een beetje narrig over. ‘’Dit is een voortgangsrapportage. Een tussenstand. En geen eindstand.’’

De vaagheid rond de al eerder genoemde 80 procent blijft pijnlijk voor de N.V. Stadion. Maar er komt hulp. Niet in het kader van marketing, maar wel bij sociaal economische programma. En wie betaalt dit? De gemeente Rotterdam zelf. ‘’We zijn een wegwijzer’’, zei Van Gils, die niet in de gaten had dat dit nieuw was voor de raadsleden.

Met de neus in de wind wilde raadslid Van Baarle, tevens Feyenoord-supporter, daar ook onmiddellijk het naadje van de kous van weten, maar toen zuchtte de wethouder een zucht die op de Meent hoorbaar was: ‘’Dat zeg ik wel bij de volgende voortgangsrapportage.’’

Hocus Pocus
Niemand die gisteravond ook maar enig idee kreeg hoe dicht het verkoopteam van de N.V. Stadion nu haar triomf genaderd is, de wethouder evenmin. Ook niet wie nu precies de investeerders zijn. Zijn het buitenstaanders of bedrijven die hevig commercieel belang hebben bij de gebiedsontwikkeling? Van Gils wist het niet. Het is vooralsnog allemaal hocus pocus en het wordt pas bekend gemaakt in februari bij het definitieve investeringsmemorandum.

Veel te laat, vonden de SP, 50Plus en De Partij voor de Dieren, die de bouw van het stadion tot hun persoonlijke nachtmerrie hebben gemaakt en al geruime tijd bezwaar maken tegen de coulance van Van Gils om de N.V. Stadion steeds meer tijd te gunnen.
Handjeklap tussen D66 en de VVD, vinden ze. En dan worden er ook namen genoemd: Visser-Van Gils-Berg-Verheij-Kurvers. Eén pot nat, zeggen ze dan.

En de Partij van de Arbeid? Portefeuillehouder Tak was afwezig. CDA? Afwezig. ‘’Hoelang moeten we nog wachten?’’, vroeg Verkoelen van 50Plus? ‘’Net zo lang totdat al de geleende miljoenen van Goldman Sachs aan salarissen zijn uitgegeven en als het dan niet gelukt is, is De Kuip failliet.’’

Schol van de SP zei het anders. ‘’Ik heb werkelijk geen idee of we nu met 2-0 voorstaan of 2-0 achter.’’

Verre Bergen
En Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam, voor wie cijfers in het dagelijks leven muziekakkoorden zijn? Hij zat te worstelen met tal van gelezen rapportonduidelijkheden over ’’minder eigen vermogen, meer vreemd vermogen, meer risicoprofiel’’ en hij snapte ook niet waarom de achtergestelde lening van 7,9 miljoen op de Kuip uit 1994 vanuit het verre duister naar de spotlights was gebracht. ‘’Had dat nou later gedaan”, riep hij, ”want als het alsnog misloopt kan de gemeente die ook al niet meer claimen. Commericeel geen handige zet.”

Ook over de deal met de Verre Bergen was hij niet te spreken. ‘’Het is vooruit betaalde omzet. In de 22,5 miljoen zit btw en 25% belasting’’. Hij zei het met een gezicht, zo van: ik weet niet of men zich dat wel realiseert. Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren dreef er zelfs de spot mee. ‘’De Verre Bergen heeft jarenlang voor minder 2 euro plaatsen gekocht. Ik zou tegen de directie van Verre Bergen willen zeggen: koop lekker alle plaatsen.’’

Geen 25 miljoen
Men kon aan het gezicht van wethouder Van Gils zien dat hij het op het laatst een beetje zat werd. ‘’Besef wel dat er aan de bouw van een nieuw stadion een volwaardig raadsbesluit ten grondslag ligt. De gemeente doet dus mee met dit project’’, sprak hij zijn voorganger Adriaan Visser na.
‘’Ook de gemeente betaalt mee aan salarissen’’, wees hij op de ambtenaar-souffleur die naast hem zat. ‘’Dus, we geloven erin.’’

Maar waar hij niet in geloofde was de kans dat de betaaldvoetbaltak van Feyenoord eigenaar van het nieuwe stadion zou kunnen worden, of – worst case – van De Kuip. Zeker niet bezien in het licht van hun financiële positie, liet hij merken. Hij vond de opmerking van de raad van commissarissen van de bvo daarom redelijk schadelijk voor het traject. ‘’Raar om in deze fase zo’n fundamentele wijziging te willen aanbrengen. Dat doet de realisatie niet toenemen’’, zei hij, waarmee hij aangaf van betaald voetbal geen kaas te hebben gegeten en zich waarschijnlijk ook niet realiserend dat dit ook de bedoeling van de betaald voetbaltak is geweest.

‘’Nee, 25 miljoen per jaar voor de voetbaltak kan in het plan niet worden gegarandeerd’’, zou hij later zeggen. Au. Want daar zit voor de bvo nu juist de frustratie.

‘’En wat doet u als de voetbaltak zich terugtrekt’’, vroeg Verkoelen van 50Plus? ‘’Dat valt de hele businesscase uit elkaar’’, antwoordde Van Gils.

Dagblad010.nl