Feyenoord wil zekerheid dat voetbal in de Kuip mogelijk blijft

Mocht Feyenoord City niet doorgaan, dan wil de club in de Kuip kunnen blijven spelen. Maar volgens het nieuwe bestemmingsplan is de Kuip straks geen voetbalstadion meer.

Feyenoord wil zekerheid van de gemeente Rotterdam dat de Kuip als voetbalstadion gebruikt kan blijven worden, mocht de bouw van een nieuw stadion niet doorgaan. Volgens het nieuwe bestemmingsplan, dat tot en met donderdag 9 april ter inzage ligt, heeft de Kuip namelijk formeel géén stadionfunctie meer.

„Zoals bekend onderzoeken we de mogelijkheid om tot een nieuw stadion te komen”, zegt de woordvoerder van de club. „Als dat er onverhoopt niet of voorlopig niet komt, moet Feyenoord natuurlijk wel in de Kuip kunnen blijven spelen.”

Feyenoord City
Met inmiddels een jaar vertraging zou het beoogde nieuwe stadion (totale kosten 444 miljoen euro) aan de Nieuwe Maas in juni 2025 open moeten gaan. Indien de financiering in augustus 2021 rond is, kan de gemeenteraad een definitief besluit nemen over het nieuwe stadion, bekend onder de projectnaam Feyenoord City.

Maar vóórdat er zekerheid is over de financiering ervan, verliest de Kuip al zijn stadionfunctie met het nieuwe bestemmingsplan. Alleen het nieuwe stadion krijgt hierin de functie van voetbalstadion met tribunes, businessunits en horeca tijdens wedstrijden. De huidige Kuip moet een sportcentrum – met atletiekbaan – worden voor bewoners in het omringende gebied.

Onherroepelijk
Volgens het tijdsschema wordt het ontwerp-bestemmingsplan al in oktober van dít jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Uiterlijk juni 2021, twee maanden voordat het plan Feyenoord City financieel rond moet zijn (de zogeheten financial close), wordt het onherroepelijk als de Raad van State er eventueel uitspraak over moet doen.

Komt het nieuwe stadion er níet, dan moet de lange procedure opnieuw worden gedaan, bevestigt een woordvoerder van het stadsbestuur. „De gemeente zal dan waarschijnlijk een nieuw bestemmingsplan opstellen.” Maar via zogenoemd overgangsrecht kan Feyenoord, volgens de gemeente, dan nog wel blijven voetballen in de Kuip.

‘Bewuste strategie’
Alleen heeft dat overgangsrecht wel beperkingen voor het gebruik van het huidige stadion.

Saillant is dat de Kuip niet grootschalig verbouwd kan worden onder dat overgangsrecht, zegt Kees Lau, voorzitter van Stichting Vrienden van de Kuip, een groep bezorgde supporters die zich verenigd heeft. Renovatie van de Kuip als alternatief plan voor Feyenoord City wordt zo met het nieuwe bestemmingsplan geblokkeerd, volgens Lau.

Het is „bewuste strategie” van de gemeente en de projectorganisatie Feyenoord City, stelt Lau. „Omdat er zo in stilte voortijdig een point of no return wordt gecreëerd.”

Lau: „In dit nieuwe plan worden maar enkele bestemmingen voor de Kuip vastgelegd. Dat maakt betere exploitatie en zoveel meer onmogelijk. Stel dat je een kleine verbouwing wilt doen voor de zakelijke markt, als opstap naar modernisering van de Kuip, dat kan dus niet.”

Feyenoord wil nu dat de gemeente vóór 9 april verzekert dat de club hoe dan ook in de Kuip kan blijven voetballen. Op die dag verloopt met de inzagetermijn ook de bezwaartermijn van het bestemmingsplan. Wie later nog in beroep wil kunnen bij de Raad van State, moet uiterlijk 9 april een zogenoemde zienswijze indienen bij de gemeente.

Feyenoord beraadt zich nog over een zienswijze of een andere mogelijkheid om garantie te verkrijgen, zegt de woordvoerder.

Strijd voor- en tegenstanders
De club is ook druk met de financiële gevolgen van het stilleggen van de eredivisie wegens het coronavirus. Veel medewerkers werken vanuit huis en daarnaast is er al langere tijd bestuurlijke onrust bij Feyenoord.

Binnen de club is een strijd gaande tussen voor- en tegenstanders van nieuwbouw. De vraag is of er in de raad van commissarissen een meerderheid is voor het stadionplan. Toon van Bodegom, de voorzitter van dit controlerend orgaan, staat er zeer kritisch tegenover.

Van belang is wie de twee openstaande plekken in de vijfkoppige raad van commissarissen gaan invullen. Aandeelhouder ‘Vrienden van Feyenoord’, een investeerdersgroep die de club in 2010 redde met een kapitaalinjectie, heeft recht op die posities maar moet ze nog toewijzen.

Binnen die groep van zo’n dertig ondernemers wordt verschillend gedacht over nieuwbouw. Voorman Pim Blokland is uitgesproken voorstander. Maar zijn mededirecteur Boudewijn Poelmann denkt er volgens bronnen anders over, al sprak hij zich hier nog niet publiekelijk over uit.

Poelmann zou, zo schreef RTV Rijnmond begin maart, worden voorgedragen als rvc-lid. Maar zijn installatie laat op zich wachten. Wie de andere plek moet invullen, is nog onbekend.

Coronavirus
Er zijn al langer zorgen over de financiële haalbaarheid van Feyenoord City. Maar bij de projectorganisatie wordt voorlopig gewoon doorgewerkt aan het ontwerp en de vergunningaanvraag, zegt een woordvoerder.

Tot nu zouden er geen „signalen” zijn dat financiers van het nieuwe stadion hun toezegging heroverwegen. „Het coronavirus heeft voor zover wij nu kunnen inschatten geen invloed op de planning”, zegt hij. „Mocht het onverhoopt de ontwikkeling raken, dan zullen wij daar melding van maken.”

NRC.nl