Gaat De Kuip naar trio Ultee-Bak-De Bruin?

Mr. Cees Ultee en Peter Bak, respectievelijk secretaris en penningmeester van de grootste aandeelhouder van de Kuip – namelijk het amateurbestuur van Feyenoord – willen de directeuren worden van de B.V. Kromme Zandweg. Deze B.V. moet het belang van de meerderheidsaandelen (53%) in De Kuip gaan beheren. Komende maandag wordt tijdens opnieuw een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de amateurtak van Feyenoord om toestemming gevraagd.

Praktisch betekent dat bij een ja de 53% aandelen van de Kuip onder het bewind van het duo Ultee-Bak komen en zonder verdere enige weerstand De Kuip kan worden doorgesluisd naar de entiteit van het nieuwe Feyenoord-stadion. Nu is dat nog de N.V. Stadion, waarvan Cees de Bruin (de rijkste Rotterdammer) president-commissaris is.

Er is bezwaar tegen deze gang van zaken onder oud-Feyenoorders. Ook onder sympathisanten van Feyenoord, die nooit de moeite namen om officieel lid te worden van de club, maar weldegelijk een mening over de actuele gang van zaken. Zoals Leo Beenhakker, oud-burgemeester Bram Peper en een groep oud eerste elftalspelers.

In ruil voor de constructie Ultee-Bak krijgen de leden van de amateurtak van Feyenoord nog veertig jaar gratis zitrecht in het nieuwe stadion. Daarmee worden ze tevreden gesteld. Verder ontvangt de Sportclub Feyenoord jaarlijks – en ook veertig jaar lang – een bedrag van de (nog niet bestaande nieuwe) N.V. Stadion van 275.000 euro. Met dit comfortabele bedrag wint het duo Bak-Ultee ook op eenvoudige wijze zieltjes, komende maandag op de buitengewone algemene ledenvergadering. Want met veertig jaar lang 275.00 euro per jaar komt men in totaal aan de verkoop van De Kuip van 11 miljoen euro.

Vrienden Kuip kansloos?
Ondertussen is het wel vreemd dat de Stichting Vrienden van de Kuip, die in de voorzomer een bod deed van 9 miljoen op de Kuip, daarop nooit antwoord heeft gekregen van het bestuur van de Sportclub Feyenoord. Toen vervolgens gevraagd werd waarom niet en een onderhoud werd voorgesteld, is dit afgewezen. Dat duidt erop dat het duo Ultee-Bak niet van haar koers wil afwijken. Ultee-Bak-De Bruin is een eenheid.

Niet uitgesloten is overigens dat de Stichting Vrienden van de Kuip met een nieuw bod komt op de Kuip. Het oude bedroeg 9 miljoen, waarvan overigens 4 miljoen in één keer. De rest uitgesmeerd over veertig jaar, en óók met behoud van het zitrecht voor de leden. Enige verschil: wel in De Kuip. Als de tweede bieding hoger wordt dan de offerte van van de Feyenoord City-familie (11 miljoen), ontstaat er een groot probleem.

De doelstelling van de Vrienden van de Kuip is overigens simpel: ze zijn voor behoud van De Kuip, ze zijn voor renovatie en tegen de megalomane nieuwbouw.

Jorien van den Herik
Opvallend is verder dat binnen het bestuur van de Sportclub Feyenoord alleen het duo Bak-Ultee de dienst uitmaakt. Beiden zijn ook de vervangende voorzitters, omdat Wim Voots om gezondheidsredenen is afgetreden.

Tegenstand ontvangen zij bestuurlijk alleen van hun oud-voorzitters Hans Fortuin en Aad van der Laan, die de hulp hebben gevraagd van oud BVO-voorzitter Jorien van den Herik. Ook hij is lid van de Sportclub Feyenoord en verder – net als Leo Beenhakker en oud-burgemeester Bram Peper – fel tegenstander van een nieuw stadion om reden dat dit het betaalde voetbal de das zal om doen.

De Buitengewoon Algemene Ledenvergadering van Feyenoord is maandag overigens een farce. Er is een quorum van het aantal leden noodzakelijk om besluiten te nemen. Dat wordt in één keer nooit gehaald. Het reglement zegt dan dat er binnen vier weken een nieuwe vergadering moet worden uitgeschreven. Op die dag (nog niet bepaald) is tweederde meerderheid van de aanwezige leden voldoende om De Kuip in handen te spelen van de constructie Kromme Zandweg (= Feyenoord City). Jorien van den Herik is op die avond aanwezig.

Dagblad010.nl