Gemeenteraad akkoord met Feyenoord City (maar er moeten wel meer koopwoningen komen)

Hoewel de gemeenteraad vandaag met een grote meerderheid akkoord is gegaan met de plannen voor Feyenoord City (exclusief het stadion), worden de onderhandelingen met de projectontwikkelaars toch heropend.

Van de te bouwen 3700 woningen moeten er namelijk meer ‘middeldure koopwoningen’ komen, heeft een meerderheid van de raad bedongen. Nu is maar 10 procent ‘middelduur koop’ – tussen de 220.000 en 265.000 euro. Het aandeel ‘middelduur huur’ (tussen de 720 en 1000 euro) is daarentegen 30 procent. VVD-wethouder Bas Kurvers is opgedragen om dit in balans te brengen. ,,Rotterdammers hebben juist veel behoefte aan betaalbare koopwoningen. Bij huurwoningen gaat de winst naar grote beleggers, bij koopwoningen profiteren Rotterdammers van de waardestijging van vastgoed’’, aldus Leefbaar Rotterdam-raadslid Hans van Putten. Zijn voorstel werd gesteund door VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SP, CU-SGP en PVV.

Al eerder zijn er onder druk van de raad extra woningen toegevoegd. Aanvankelijk waren dat er nul, nu wordt het 13 procent van het totaal.

Stenig gebied
Feyenoord City geldt als een van de grootste bouwprogramma’s van de afgelopen jaren. Wethouder Kurvers noemde het een ‘supermooi’ plan. ,,3700 woningen, het vergroenen van stenig gebied en nieuwe horeca. Met torenhoge duurzaamheidsambities. Dit biedt de bewoners van Zuid volop kansen.’’ Ook noemde hij het particuliere initiatief Feijenoord XL, dat plannen maakt voor nog een tienduizenden woningen extra. ,,Daarmee verkeer ik als wethouder in een luxepositie.’’

Let wel: het besluit ging donderdag over de ontwikkeling van de wijk Feyenoord City rond de nieuwe Kuip, niet over het te bouwen stadion zelf. Dit raadsbesluit volgt later. Mocht dat worden afgeschoten, dan heeft dat ook negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de wijk Feyenoord City.

AD.nl