Groep eigenaren Kuip: ‘Is er een plan B als nieuw stadion sneuvelt?’

Een groep eigenaren van de Kuip wil weten of het bestuur van Stadion Feijenoord een ‘Plan B’ achter de hand heeft, mocht Feyenoord City door de economische crisis onverhoopt onder druk komen te staan. ‘Wordt er nagedacht over zo’n plan B en zo nee, waarom niet?’ schrijft voorzitter Conré Oostrom aan de leden van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF).

Hij constateert dat door de maatregelen die in verband met de coronacrisis zijn genomen ‘onzekerheid’ is over het verdienmodel van de Kuip, omdat er voorlopig geen wedstrijden met publiek mogen worden gespeeld. ‘Nu er zoveel grote veranderingen in het maatschappelijke leven en in het betaalde voetbal in het bijzonder plaatsvinden, acht de VASF het noodzakelijk dat het bestuur van het stadion op heel korte termijn komt met een visie ten aanzien van – de invulling van – een plan B’.

Zijn verwachting is dat een antwoord vóór de volgende aandeelhoudersvergadering van 10 juni binnen is. ,,Er is op dit moment geen reden om ons extra zorgen te maken.’’

Doorgroeien
Onlangs nog kwam het Consortium DMK met een plan om de Kuip te verbouwen, mocht een nieuw stadion niet haalbaar zijn. Het monumentale stadion zou dan doorgroeien naar 63.000 plekken. Met de vraag om een ‘plan B’ wordt niet op dit initiatief gedoeld, laat Oostrom weten. ,,Er zijn zoveel mensen die roepen dat ze een alternatief stadionplan hebben. Ons verzoek is gericht aan het stadionbestuur.’’

In een reactie zegt Kuip-directeur Jan van Merwijk dat ‘het nieuwe stadionproject op schema ligt’. ,,De mijlpalen voor deze periode in de vorm van de aanvraag van de omgevingsvergunning en het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadion passend binnen het bouwbudget, zijn al of worden binnenkort behaald. Dit hebben we recent ook met het bestuur van de VASF gedeeld.”

AD.nl