Groep investeerders en twee banken zien heil in nieuw Feyenoordstadion

Vermogende Rotterdammers en twee Nederlandse banken willen helpen bij de financiering van een nieuw stadion voor Feyenoord. Dat staat in de voortgangsrapportage Feyenoord City die vanmiddag is gepresenteerd. De lokale investeerders opereren onder de naam Vrienden aan de Maas.

Volgens het rapport over de voortgang van het ambitieuze project ligt de financiering van de toekomstige voetbaltempel op Zuid op schema. ,,Het aantrekken van aandeelhouders loopt goed’’, zo wordt geconcludeerd. ,,Stadion Feijenoord heeft al de nodige toezeggingen ontvangen en is daarnaast in gesprek met veel partijen die een bijdrage in overweging nemen.’’

Eerder al werden met de Stichting De Verre Bergen afspraken gemaakt over het gebruik van 3800 stoeltjes, in ruil voor een investering van 24,5 miljoen euro. Ook de stadionorganisatie zélf trekt de portemonnee en de gemeente Rotterdam neemt 40 miljoen euro in aandelen. Daarnaast maakt de Amerikaanse investeringsbank Goldmann Sachs vorderingen bij het ‘ophalen’ van vreemd vermogen, zo valt te lezen. ,,Er zijn voldoende partijen bereid gevonden om een lening te verstrekken voor het nieuwe stadion. Hieronder zijn onder meer twee Nederlandse banken.’’

De totale investering bedraagt 444 miljoen euro. Of dat hele bedrag al is afgedekt met de huidige toezeggingen, is niet bekend. De komende maanden staan in het teken van het opstellen van contracten met potentiële financiers en het rondmaken van de benodigde documenten. Dit alles moet resulteren in definitieve overeenkomsten in juni 2020. De gemeenteraad moet nog toetsen of de financiering aan eerder gemaakte afspraken voldoet.

De financiering van het door architectenbureau OMA ontworpen complex – 63.000 plekken, oplevering 2024 – is al lange tijd de achilleshiel van het project. Miljardair Aat van Herk liet weten geen heil te zien in de stadionambities van Feyenoord. ,,Dit is echt een kansloos project’’, zo tekende Quote onlangs uit zijn mond op. Met de Vrienden aan de Maas blijken er echter ook miljonairs te zijn die wel willen participeren in een nieuw stadion.

Laboratorium
Overigens is de buit nog niet binnen, zo valt uit het rapport op te maken. Zo is het ‘verwerven en verplaatsen’ van vastgoed in het gebied nog een belangrijk aandachtspunt; onder andere met het laboratorium TLR is nog geen overeenkomst over verhuizing gesloten. ,,Dit behoeft nog steeds 100 procent aandacht van alle betrokken partijen om nieuwe vertragingen te voorkomen.’’

Nóg een beer op het pad is de stikstofproblematiek. Op basis van een uitspraak van de Raad van State in mei is nog onduidelijk ‘of, en zo ja wanneer er vergunningsaanvragen in behandeling kunnen worden genomen’. In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B en W weten dat er nieuwe berekeningen zijn uitgevoerd voor het stadion én Feyenoord City. ,,Die laten zien dat beide ontwikkelingen binnen de wettelijke norm blijven.’’

Ten slotte is nog de vraag in hoeverre het onlangs openbaar gemaakte definitief ontwerp nog past binnen de begrote bouwkosten à 365 miljoen euro. Daarover komt volgende maand duidelijkheid. Omdat het stadion deels in de Nieuwe Maas komt te staan, wordt met het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat nog gesproken over de aanleg van een dam en het deels dempen van het achterliggende water. Ook wordt gekeken naar vervangende waterberging op het Eiland van Brienenoord (34.500 kubieke meter) en de Stormpolder (6.500 kubieke meter).

Tegenvallers
Belangrijk punt van discussie is hoeveel de club Feyenoord nu wijzer wordt van deze investering van 444 miljoen euro of – met Feyenoord City erbij – anderhalf miljard euro. Uitgangspunt was dat Feyenoord in het nieuwe stadion een minimale vergoeding van 25 miljoen euro krijgt, maar zekerheid is er niet. Bij tegenvallers valt de club terug op de huidige 17,5 miljoen euro, zo werd eerder aan de gemeenteraad gemeld.

AD.nl