Leefbaar bezorgd over nieuw stadion: beeldvorming gaat verkeerde kant op

Feyenoord en wethouder Adriaan Visser (D66, financiën) moeten alle zeilen bijzetten om voldoende steun voor een nieuw Feyenoordstadion te verwerven. Zowel in de Rotterdamse gemeenteraad, als onder supporters en Rotterdammers. ,,Anders krijg je dat mensen zich definitief van het plan afkeren.”

Het venijn zat in de staart, gisteren tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad in het stadhuis. Leefbaar Rotterdam kreeg de hoon van Visser over zich heen, omdat een beladen motie van de oppositie werd gesteund. ,,Krampachtig van hem’’, klinkt het een dag later vanuit het Leefbaar-kamp, ,,en een beetje flauw.’’

De coalitie baalde behoorlijk van de actie van de voormalige collegepartij die nu – als Rotterdams grootste fractie – in de oppositiebankjes huist. Het betrof immers een episode uit de langlopende soap rond de bouw van een nieuw Feyenoordstadion, een migrainedossier van jewelste in Rotterdam. Hamvraag was of een rapport over de haalbaarheid van zo’n voetbaltempel aan de Nieuwe Maas openbaar mag worden. Niet, vindt Visser. Wél, eiste de oppositie in de motie.

Dat juist Leefbaar, één van de architecten van dit ambitieuze plan, nu ineens tegenspartelt en wel op zo’n gevoelig moment in het proces, stuitte Visser tegen de borst. ,,Raar’’, foeterde hij en plein public. Oud-wethouder Robert Simons, nu raadslid voor Leefbaar, begrijpt alle ophef niet helemaal. ,,Zo’n rapport kun je toch ook onder geheimhouding met de raad delen? Dat is heel normaal.’’

Hoe dan ook, de toon is gezet. Weliswaar werd de motie met een stem verschil verworpen, maar de oppositie liet zien één front te kunnen vormen als de nood aan de man komt en dan is het voor het huidige ‘sprokkelcollege’, met liefst tien wethouders achter de b&w-tafel, op eieren lopen. Zeker bij zo’n gevoelig onderwerp als Feyenoord City, waar het volk mort en nog menig miljoentje moet worden gescoord.

Vooral VVD-raadslid Jan-Willem Verheij was fel in zijn afwijzing. Steun aan de motie zou Feyenoord City zo’n beetje aan de rand van de afgrond brengen…
Simons: ,,Nou, ik vraag me af of dat zo is. We moeten als oppositie onze controlerende taak goed kunnen uitvoeren, en dat kan alleen als we op de hoogte zijn. En soms moet dat in vertrouwen. De reactie van Verheij vind ik overtrokken en ook onjuist. De raad moet stukken gewoon kunnen inzien om zijn werk naar behoren te kunnen doen.’’

Het nieuwe Feyenoordstadion komt nog volop aan bod in de Rotterdamse raad. Gaat Leefbaar zich nu steeds zo opstellen in dit dossier?
,,Begrijp me goed: ook wij willen dat het een succes wordt. Maar de Rotterdammers mogen van ons verwachten dat we er bovenop blijven zitten. En dus moeten we goed geïnformeerd worden. We worden nu door de onderzoekers bijgepraat over dit rapport, maar dat vind ik niks. Zo van: wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar we zullen zien of we die informatie alsnog boven water weten te krijgen.’’

Draagvlak is nu het toverwoord. Feyenoord moet draagvlak voor een nieuw stadion zien te krijgen onder de supporters en er moet politiek draagvlak zijn in de raad.
,,Bij dit soort omvangrijke projecten moet er natuurlijk meer draagvlak zijn dan die 23 stemmen van de coalitie. Het is onze voetbalclub, de ontwikkeling van Zuid, daar zou je de oppositiepartijen toch graag bij willen hebben. Zeker Leefbaar, in een gebied waar onze kiezers wonen.’’

Tegenstanders van Feyenoord City vinden het allemaal steeds schimmiger worden. Plots moet er 30 miljoen euro worden bezuinigd, wordt de omzet niet gehaald, ontbreekt het nog aan geldschieters. Zorgelijk?
,,Ja. En wil je de tegenstanders de wind uit de zeilen nemen, dan kun je er niet mee wegkomen door telkens te zeggen: het is vertrouwelijk. Als dat de houding wordt, dan komt dat bredere draagvlak er niet. Kijk, weerstand heb je altijd, bij elk project. Maar je moet het wel goed managen. Anders krijg je dat mensen zich er definitief van afkeren.’’

Hier gaat het om supporters. Het Legioen. Dat zijn wel degenen die je in het nieuwe stadion nodig hebt om diezelfde begroting rond te krijgen.
,,Dat vind ik ook, zonder de illusie te hebben dat je iedereen meekrijgt. Het mag van wethouder Visser worden verwacht dat hij er rekening mee houdt en zorgt dat het draagvlak er komt. Kijk, je kunt ons makkelijk uitsluiten met 23 stemmen tegen 22, maar dat lost het probleem niet op. Want iedereen kan zien dat de beeldvorming rond het nieuwe stadion nu de verkeerde kant op gaat.’’

Komt het nieuwe stadion er?
,,De komende maanden zijn cruciaal. We zitten nu in een fase dat de financiering moet worden geregeld. Als dat mislukt, staan we sneller dan gedacht met lege handen.’’

AD.nl