Lot De Kuip in handen 2/3 lidmeerderheid

Het afsplitsen van de ruim 52% van de aandelen van de Kuip – van de Sportclub Feyenoord naar de Kromme Zandweg BV met de twee directeuren Ultee en Bak, respectievelijk secretaris en penningmeester van de Sportclub – kan reglementair alleen lukken als woensdagavond tijdens de komende beslissende Buitengewoon Algemene Ledenvergadering bij stemming tweederde van de aanwezige leden van de amateurtak op Varkenoord vóór is.

Bij de eerste BALV waren slechts 67 van de 335 seniorleden aanwezig en van de 219 jeugdleden niet één. Daardoor ontbrak het quorum om tot stemming over te gaan. Dat quorum is bij deze tweede vergadering niet nodig. Wel tweederde meerderheid.

De verwachting is dat er woensdag meer leden op de vergadering aanwezig zullen zijn, omdat er nu wel besluiten vallen. De pers is niet welkom. Wel juristen van Nauta Dutilh en cijferdeskundigen van KPMG.

Het is onduidelijk of ook het bod van de Vrienden van de Kuip ter discussie zal brengen. Tijdens de eerste vergadering werd deze – voor het bestuur van de Sportclub Feyenoord onwenselijke inmengingsaanbieding – ter kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar de Toetsingscommissie, die daarover – naar men aanneemt – zal rapporteren. Check hierover bij het bestuur van de Sportclub Feyenoord is niet mogelijk. Secretaris mr. Cees Ultee wil alleen met zijn leden communiceren.

De Stichting Vrienden van de Kuip wil de aandelen van de Kuip overnemen voor een bedrag van 15 miljoen euro, waarvan vier miljoen euro per direct ten bate van de Sportclub Feyenoord. In het bod zijn de zitplaatsrechten van de aandeelhouders in het stadion gegarandeerd.

Een van de investeerders is supporter Boudewijn Poelmann, oprichter en directievoorzitter van de Holding Nationale Goede Doelen. Hij was commissaris van de BVO Feyenoord toen de ‘bouwers’ Van Well en Kerkum aan het bewind waren, maar stapte op na een conflict met de laatste.

In het Kromme Zandweg BV-voorstel van het bestuur van de Sportclub krijgt de amateurtak van Feyenoord 40 jaar lang 275.000 euro en is ook het zitplaatsrecht verweven. Het interne bod op de Kuip is daarmee vier miljoen lager en wordt vanaf 1 juni 2023 uitbetaald. Of het bod van het bestuur van de Sportclub gegarandeerd is, is onbekend. De tegenstanders zeggen van niet. De juistheid is niet na te gaan. Het bestuur van de Sportclub Feyenoord geeft geen commentaar.

Over het algemeen worden ledenvergaderingen – ook bij de Sportclub Feyenoord – slechts bezocht door commissieleden en oud-bestuursleden. In de eerste BALV was de toetsingscommissie op de hand van het bestuur. Kritische vragen kwamen alleen van de clubroutiniers Cas Driessen en Maarten Speelman en verder van clublid Mark Lievisse Adriaanse, die journalist is bij de NRC.

Onduidelijkheid en achterdeurtjespolitiek waren de voornaamste verwijten en de retorische vraag was waarom al nu een besluit moest vallen over de route van de aandelen, terwijl er nog geen definitief besluit over de nieuwbouw van het stadion is gevallen.

Inmiddels hebben de leden die zich niet kunnen vinden in de afsplitsing van de aandelen – eerst naar BV Kromme Zandweg, daarna naar de Stichting Kromme Zandweg en met de wetenschap dat uiteindelijk de aandelen terecht moeten komen bij de N.V. Stadion – besloten om woensdagavond voor de vergadering te flyeren en te waarschuwen voor ‘’een onomkeerbare foute beslissing.’’ Dat signaal werd vandaag ook afgegeven door Aad van der Laan, oud-voorzitter van de Sportclub Feyenoord, in het radioprogramma van Rijnmond.

De N.V. Stadion heeft de waarde van de Kuip als onderpand gegeven aan de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs, die de salarissen van de ontwikkelaars van nieuwbouw voorfinancierde.

Dagblad010.nl