Milieucommissie: Feyenoord City schiet tekort op gebied van veiligheid en geluidsoverlast

Feyenoord City schiet tekort op het gebied van geluidshinder en externe veiligheid. Er is bijvoorbeeld nog veel onduidelijk over de kunstmatige strekdam in de rivier, die aanvaringen met het stadion moet voorkomen. ‘Is de dam wel hoog genoeg en ligt die op de juiste plek?’

Dat schrijft de commissie voor de milieueffectrapportage in haar vandaag verschenen advies aan de gemeente Rotterdam. De DCMR Milieudienst Rijnmond deed – namens de gemeente Rotterdam – het verzoek om de milieugevolgen van de transformatie van dit deel van Zuid te toetsen. Dit megaproject betreft onder meer de bouw van een nieuw Feyenoordstadion, commerciële ontwikkelingen en duizenden nieuwe woningen.

Nadat de provincie Zuid-Holland al twijfels had over de veiligheid van het deels in de Nieuwe Maas geplande stadion, vraagt nu ook de commissie hier aandacht voor. Weliswaar komt er een 290 meter lange en 25 meter brede strekdam in het water om de hypermoderne voetbaltempel te beschermen tegen aanvaringen, de vraag is of dat genoeg is.

Stilstand
,,Op het moment dat een groot schip uit koers raakt en richting het stadion vaart, dan botst dat misschien in eerste instantie op die strekdam, maar daarmee komt dat vaartuig niet direct tot stilstand’’, meldt commissievoorzitter Eric van der Burg. ,,Dan sleept hij als het ware verder, nog steeds naar het stadion. Ons advies is om daar nog eens goed naar te kijken, onderzoek vooral of de hoogte en de ligging van de dam goed zijn.’’

Een ander kritisch punt is de geluidshinder voor de nieuwe bewoners van het gebied, zowel door herrie vanuit het stadion als van passerende treinen over het al bestaande traject. ,,Het dak op het stadion dempt het geluid, dat is al goed. Maar is dat voldoende als 63.000 aanwezigen juichen bij een doelpunt of tijdens een optreden van U2? Dat geldt ook als er een goederentransport voorbijrijdt.’’

Lawaai
De commissie adviseert om te onderzoeken welke maatregelen de overlast kunnen beperken. ,,Begin dan al bij de bron. Je kunt werken met geluidsluwe gevels, zodat het lawaai niet in de woningen terechtkomt. Je kunt ook aan het spoor dempende technieken toepassen. Of wellicht kunnen geluidsschermen een oplossing bieden.’’

Zorgen zijn er eveneens over de mobiliteit, in de gemeenteraad al eens de ‘achilleshiel’ van het project genoemd. Zeker als er een derde oeververbinding komt – een brug of een tunnel – kan het gebied snel vollopen met blik, weet Van der Burg. ,,Dan heb je minimaal zeventien keer per jaar een vol stadion met 63.000 mensen, heel veel winkels die publiek trekken op een koopzondag en 3700 huishoudens die misschien bezoek ontvangen omdat het Moederdag is. Kun je al die verkeersstromen wel aan?’’

Bovendien worden er woningen gebouwd op plekken waar de gemiddelde jaarlijkse concentraties van fijnstof boven de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liggen, valt in het advies te lezen. Wel zorgt een toename van het aantal sportvoorzieningen en groen voor ‘een actievere en daarmee gezondere levensstijl’. Verder blijft de uitstoot van stikstof tijdens de bouw en het gebruik van Feyenoord City binnen de marges.

Het advies van de commissie is niet bindend. Wel wordt de gemeente geadviseerd het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. ,,We hadden zo’n aanvulling van het milieueffectrapport al voorzien’’, zegt een gemeentewoordvoerster. ,,Dat is haalbaar en levert geen vertraging op. Het resultaat leggen we weer aan de commissie voor.’’

AD.nl