Ondernemers op Zuid voelen zich in de steek gelaten door Feyenoord City

Ondernemers in het gebied rondom De Kuip voelen zich in de steek gelaten door Feyenoord City. Van overleg met de projectorganisatie is al maanden geen sprake meer, zegt voorzitter Eelco van Holsteijn van Ondernemersvereniging Stadionweg. ,,We kregen alleen een standaard verhaaltje te horen.’’

Bedrijven maken zich vooral zorgen over het mobiliteitsplan, een van de hete hangijzers in dit al langlopende dossier. ,,We zijn niet voor of tegen een nieuw stadion’’, legt hij uit. ,,Het is niet aan ons om hierover een standpunt in te nemen. Maar de mobiliteit in het gebied en de bereikbaarheid staan bij ons bovenaan. Wat we daarover horen, daar zetten we hele grote vraagtekens bij.’’

De ondernemersclub – die de dertig grootste bedrijven in het gebied vertegenwoordigt – stopte de gesprekken met Feyenoord City, omdat er tijdens eerder overleg nauwelijks nieuwe informatie werd verstrekt. ,,We mogen alleen maar een standaard verhaaltje aanhoren, en dat is het’’, vertelt hij.

,,Voorstellen voor verbetering zie je nergens terug. Daarvoor hoef je niet met elkaar om de tafel te zitten. Als je dan al ruim een jaar bezig bent en het levert niets op, behalve een paar mislukte proefjes, dan kun je er net zo goed mee ophouden.’’

Concreet
Hetzelfde geldt voor bijeenkomsten voor bewoners, supporters en bedrijven. ,,Er moet serieus naar dat mobiliteitsplan worden gekeken. Het is volgens ons volstrekt ontoereikend om grote stromen bezoekers dit gebied in te krijgen. Er komt geen metro, of de trein hier gaat stoppen is nog maar de vraag, en elders met succes beproefde structuren voor openbaar vervoer zijn er niet. Niets is concreet. Of denk je dat iedereen straks met een busje vanuit de Beverwaard naar Feyenoord City komt?’’

De ondernemers vinden dat het zwaartepunt te veel ligt op het nieuwe Feyenoordstadion, en niet op de omgeving. ,,Ze denken nog steeds dat je alles over een driebaansweggetje – lees de Stadionweg – naar een stadion voor 63.000 man kunt leiden.’’

Draagvlak voor een nieuwe stadion onder supporters, bewoners en ondernemers is cruciaal voor de haalbaarheid voor het ambitieuze plan om een nieuwe voetbaltempel te bouwen op Zuid. Wethouder Adriaan Visser (D66, financiën) riep Feyenoord vorige week nog op om hard te werken aan het verkrijgen van voldoende steun van de achterban. ,,Iedereen die een beetje Feyenoordhart heeft moet worden gewonnen voor een nieuw stadion’’, zo sprak hij.

In een reactie laat een woordvoerder van Feyenoord City weten dat de ondernemersvereniging het overleg voor de vakantie tijdelijk heeft opgeschort. ,,Er is een doorlopende invitatie om met ons in gesprek te gaan. We zijn altijd bereid met hen te praten. Gelukkig nemen vertegenwoordigers van de ondernemers ook deel aan klankbordgroepen en werkgroepen.”

AD.nl