‘Onderzoek milieu-effect van renovatie huidige Kuip’

De bouw van een nieuw Feyenoordstadion zou op het gebied van de milieuvoor- en nadelen moeten worden afgezet tegen renovatie van de huidige Kuip. Dat stelt de commissie m.e.r. in een advies aan de gemeente Rotterdam. ,,In vele zienswijzen wordt hier namelijk om gevraagd’’, luidt de uitleg. ,,Hierdoor kan deze informatie ook een rol spelen bij (milieu)afwegingen over het bestemmingsplan.’’

De onafhankelijke commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. ,,De commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer.’’, zo wordt benadrukt. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad van Rotterdam – besluit over het plan. ,,Ons advies is niet bindend’’, zegt een woordvoerder.

De gemeente Rotterdam wil rondom de stadions een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving realiseren. ,,Het is belangrijk dat in het rapport deze ambitie concreet wordt gemaakt, zodat duidelijk is hoe ze het beste gerealiseerd kan worden en wat hiervoor nodig is’’, schrijft de commissie.

In haar advies geeft de commissie een overzicht van aspecten die daarbij een rol spelen. ,,Denk aan de mogelijkheden om geluidhinder te beperken tijdens aanleg en bij evenementen.’’

Tot slot wijst de commissie op de bereikbaarheid van het gebied bij evenementen, waaronder voetbalwedstrijden. ,,Een goede organisatie hiervan is belangrijk om milieuhinder te beperken. Ga daarbij in op de rol van de verschillende vervoerswijzen (openbaar vervoer, fiets, auto), en de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen voor zowel bezoekers als bewoners.’’

Nieuw leven
Een renovatie voor de monumentale Kuip komt niet in de huidige plannen van Feyenoord City voor. De plannenmakers vinden het risico van zo’n uitgebreide verbouwing te hoog. ,,De conclusie is dat vernieuwbouw op de bestaande locatie geen volwaardig alternatief is voor nieuwbouw’’, zo valt op de website van Feyenoord City te lezen.

Tegenstanders van nieuwbouw willen juist wél onderzoek naar een nieuw leven voor De Kuip als voetbalstadion. In een manifest roept de beweging Stadionopzuid.nl op om een ‘eerlijke en realistische afweging tussen verschillende alternatieven’ te maken. ,,Wij betreuren het dat dit geen onderdeel is van de scope van de opdracht aan de mensen van Feyenoord City.’’

Lijsttrekker Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren noemt het standpunt van de commissie m.e.r. ‘fantastisch’. ,,Een overwinning voor ons’’, zegt hij, ,,want dit hebben we vanaf het begin geroepen. Het college was hier volledig doof voor. Feyenoord City ook. Hier heb ik de hele tijd voor gewaarschuwd, maar die trein die denderde maar verder.’’

Negeren van het advies is wat hem betreft geen optie. ,,Want dan agendeer ik het direct in de gemeenteraad.’’

In een reactie zegt wethouder Visser (D66, financiën) het advies van de commissie en de zienswijzen op het startdocument te zullen bestuderen. Daarna wordt besloten op welke wijze deze documenten in de komende onderzoeken worden meegenomen. ,,Dit besluit wordt naar verwachting in april genomen’’, laat hij weten.

,,De commissie adviseert om de historie van de plannen van de gebiedsontwikkeling en de argumentatie voor eerder gemaakte afwegingen (waaronder de keuze voor een nieuw stadion in plaats van renovatie) goed in de uiteindelijke rapportage op te nemen. De commissie heeft in haar advies gevraagd om het historisch overzicht en niet om het volledig, als alternatief, onderzoeken van de renovatie van De Kuip.’’

AD.nl