Oppositie in Rotterdam: ‘Gemeente heeft geen controle op Feyenoord City’

De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad wil de onderste steen boven krijgen in het dossier Feyenoord City. In een brief aan het college eisen zes partijen inzage in alle informatie en correspondentie over dit mega-project in Rotterdam-Zuid, dat onder andere Feyenoord een nieuw stadion moet bezorgen. Dit in de aanloop naar een debat dat in januari zal plaatsvinden.

Het verzoek komt nadat de raadsleden onlangs werden verrast door een brief van de provincie Zuid-Holland – onder andere over de risico’s van een stadion op de oever van de Nieuwe Maas – én vertraging van het project met een jaar. Dat dit gebeurde vlak nadat in de gemeenteraad een voortgangsrapportage over Feyenoord City was besproken, schoot de partijen in het verkeerde keelgat. ,,Dit bevestigt het verontrustende beeld dat er geen regie en controle is op dit project vanuit de gemeente.’’

De stad is voornemens om totaal 135 miljoen euro te investeren op Zuid. Maximaal 40 miljoen aan aandelen in het toekomstige stadion, 60 miljoen voor aanschaf van de bouwgrond en 35 miljoen euro in verkeer en vervoer. In ruil daardoor moet Feyenoord aan hele trits voorwaarden voldoen. Bovendien moet de gemeente vergunningen afgeven en het bestemmingsplan vaststellen.

Oplevering
Reden te meer om uitgebreid geïnformeerd te worden, vinden de fracties 50Plus, Denk, Nida, Leefbaar Rotterdam, SP en Partij voor de Dieren. ,,Het gaat om informatieverstrekking gedurende het gehele beleidsproces, waarbij relevante informatie in een zo vroeg mogelijk stadium wordt verschaft. Tussentijds niet aan de raad de relevante informatie verschaffen is alleen acceptabel in geval van specifieke zwaarwegende omstandigheden’’, meldt het schrijven.

Er wordt op gewezen dat in 2020 belangrijke besluiten over Feyenoord City moeten worden genomen. ,,Om deze besluiten ook afgewogen te kunnen nemen is alle relevante informatie noodzakelijk’’, luidt de conclusie. De initiatiefnemers van het stadionproject willen in 2022 de eerste paal slaan. In 2025 is de opening gepland.

Deze week werd bekend dat als het nieuwe stadion wordt geschrapt, de ontwikkeling van Feyenoord City wel kan doorgaan. Zij het dat de opzet dan kleiner wordt én de oplevering later is. De Rotterdamse gemeenteraad heeft eerder de wens uitgesproken om de ontwikkeling door te zetten, ook als de bouw van een voetbaltempel niet haalbaar blijkt.

AD.nl