Politiek barst nog van de vragen over ‘monsterpakket’ voor Zuid

De grootschalige plannen voor Stadionpark in Rotterdam-Zuid zorgen voor een waar ‘vragenvuur’ in de Rotterdamse gemeenteraad. Fracties willen meer tekst en uitleg over de transformatie van dit stuk stad, met onder meer een brug naar Kralingen, een vergroening van de kade langs de rivier en duizenden woningen.

Morgen buigt de politieke commissie bouwen en wonen zich over dit ‘monsterpakket’ voor Zuid, waarin uiteindelijk miljarden euro’s omgaan. Vorig jaar al gaf de stad groen licht voor een kersverse thuisbasis voor Feyenoord. De gemeente neemt een aandelenpakket van 40 miljoen euro in het stadion, zij het onder strikte voorwaarden.

Met de gebiedsvisie Stadionpark en een coördinatie- en voorbereidingsbesluit voor Feyenoord City moet de rest van dit stuk linker Maasoever worden ontwikkeld.

Het college van b en w – eerder positief over Stadionpark – zal nog een harde dobber hebben aan het door de raad loodsen van de herinrichting van dit gebied. Zeker nu ‘stadioncriticus’ Jos Verveen uit D66 is gewipt, en voor zichzelf is begonnen. Hij was destijds, naast Leefbaar-raadslid Dries Mosch, de enige binnen de coalitie die tegen financiële deelname aan een nieuwe voetbaltempel stemde.

Twijfels
VVD’er Jan-Willem Verheij heeft grote twijfels bij de nu voorgelegde trits besluiten voor Zuid. ,,Zorgelijk vind ik dat er weinig terug valt te vinden van de ambities die zowel door de raad als externe partijen zijn uitgesproken”, luidt zijn kritiek. ,,We rekenen erop dat de betrokken wethouders dit goed begrijpen en ermee aan de slag gaan.”

Alle partijen hebben heel wat noten op de zang. Zoals raadslid Luuk Wilson, van Leefbaar Rotterdam. Hij wil weten hoe het staat met de ‘Coen Mou-lijn’ – de door hem gewenste tramverbinding tussen Stadionpark en Zuidplein -, de 3.000 extra parkeerplaatsen en hoe zeer Feyenoord zich inspant om de mobiliteit in het gebied te verbeteren.

D66’er Stefan Kroon heeft zorgen over Park de Twee Heuvels, dat ook drastisch op de schop gaat, mét woningbouw aan de kant van de Dwarsdijk. ,,Is alle inbreng van de bewoners wel goed verwerkt”, meldt hij. Afgelopen zaterdag was er een startbijeenkomst in het groengebied. ,,Dat vond ik wel verrassend. We hebben de gebiedsvisie nog niet eens vastgesteld.” Ook PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn fronst de wenkbrauwen bij dit onderwerp. Hij vindt dat er teveel woningen komen, en de bouwkavels te groot zijn. ,,We hebben altijd gezegd dat de woningbouw tot een smalle strook zou worden beperkt. Nu gaan ze tóch het park in.’’

Veel vragen
Fractievoorzitter Judith Bokhove van Groene Links heeft er een hard hoofd in. Ook zij barst van de vragen over Stadionpark. ,,Maar tot nu toe is het altijd zo geweest in dit dossier dat alles onder grote druk moet worden afgehandeld”, zegt ze. ,,Het is nu ook nu weer alles of niets. Mijn voorstel is om het hele verhaal in stukken te knippen en op deelgebieden besluiten te nemen. Zo kun je ook voor elk onderdeel volledig draagvlak proberen te krijgen.”

SP-voorman Leo de Kleijn verwacht de nodige discussie over de onlangs in de plannen gefietste ‘oostbrug’ – waartegen bewoners in De Esch nu al te hoop lopen – en vraagt zich af hoe het staat met het initiatief Feijenoord XL, van oud-wethouder Hamit Karakus. Toppers uit de vastgoedwereld willen op Zuid 8.000 woningen bouwen en vooral de oude wijken laten meeprofiteren van Stadionpark en Feyenoord City.

,,Mijn vraag aan het college is of er gesprekken met de mensen van Feijenoord XL zijn geweest”, zegt De Klein, ,,en wat ze daarmee hebben gedaan. Daarvan zie ik helemaal niets terug in het pakket dat nu voor ligt.”

Risico’s
Vorige week al kwam ex-D66’er Jos Verveen, lijsttrekker van de nieuwe partij Stadsinitiatief Rotterdam, met vragen over de verwachte deal tussen Feyenoord en de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Hij wil zekerheid dat de stad niet opdraait voor de kosten, als het hele project schipbreuk leidt.

Ook andere fracties willen meer weten over de risico’s van een overbruggingskrediet van 20 miljoen euro, waarover Feyenoord met de Amerikanen onderhandelt. ,,Die zorg van Jos deel ik wel”, zegt Wilson (Leefbaar), ,,We zijn ons nu in dit onderwerp aan het verdiepen.” CDA’er Christine Eskes ziet weinig heil in verdere financiële bemoeienis bij het stadion, bijvoorbeeld door middel van een garantstelling. ,,Nee, daar sta ik niet bij te juichen. We hebben immers al behoorlijk geïnvesteerd in dit plan.”

En PvdA’er Bruijn hierover: ,,We zitten hier als gemeenteraad om de belangen van Rotterdam te verdedigen, en niet die van Feyenoord. Feyenoord wil met z’n Feyenoord City een stap vooruit maken, daar participeren we in met die 40 miljoen euro.’’

De nieuwe algemeen voorzitter Jan de Jong van Feyenoord riep vorige week nog op tot steun van de stad – burgers, bedrijven én gemeente – voor de ontwikkelingen op Zuid. Wat betreft de bijdrage van Rotterdam aan het nieuwe stadion zei hij: ,,Het houdt niet op bij 40 miljoen euro, maar het begint pas bij die 40 miljoen euro.”

AD.nl