Politiek positief over stadionrapport: ‘Wat mij betreft kunnen we gaan heien’

Een groot deel van de Rotterdamse gemeenteraad deelt het optimisme over de stadionplannen van Feyenoord. Dat blijkt uit een rondgang langs de fracties, naar aanleiding van de dinsdag verschenen voortgangsrapportage van Feyenoord City. ,,Ik zou zeggen: heien maar.’’

Het college van b en w stelde in het rapport dat Feyenoord ‘grote stappen’ maakt in het proces, dat moet leiden tot een hypermoderne thuisbasis aan de Nieuwe Maas. Nu het hele project een jaar is opgeschoven – start bouw voorjaar 2021, oplevering april 2024 – hebben de plannenmakers meer speling om onder andere de benodigde financiën bij elkaar te krijgen (totale investering: 444 miljoen euro), de vergunningen te verwerven en bedrijven op de geplande bouwplek te verplaatsen.

De gemeente Rotterdam draagt 40 miljoen euro bij aan het stadionplan in de vorm van een aandelenpakket. Dat besluit werd in mei 2017 genomen, met als voorwaarde dat Feyenoord aan een hele trits eisen voldoet. Bovendien worden lokale politici elk half jaar gedetailleerd op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.

Vertrouwen
De gemeenteraad vindt de berichten in de rapportage opbeurend. Inclusief raadslid Robert Simons van Leefbaar Rotterdam, die uit het college-document vertrouwen put. ,,Nu volle kracht vooruit. Het stadion komt er. Wat mij betreft kunnen de palen de grond in’’, legt hij uit. ,,Ik hoop dat we straks een mooi nieuw stadion hebben. Dat verdient Feyenoord, en dat verdient de stad. Al zullen we steeds alert blijven, want het is zo’n complex project.’’

Ook CDA’er Christine Eskes stelt vast dat het stadionplan ‘goed op de rit staat’. ,,Alle seinen staan op positief’’, meldt zij. ,,Er zijn nog wel een paar hordes te nemen, maar daar hebben we nu extra tijd voor.’’ Een mening die wordt gedeeld door D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers. ,,Goed nieuws’’, zegt ze. ,,Als het budget er inderdaad komt en het finale onderzoek van de commissie tot Onderzoek van de Rekening goed is, dan kan het stadion er komen.’’

PvdA’er Kevin van Eikeren denkt eveneens dat met dit gunstige ‘tussenbericht’ de weg naar een nieuwe voetbaltempel definitief is ingeslagen. ,,Ik denk dat het stadion er nu wel gaat komen, ja. Je houdt altijd wel twijfels, maar ik heb niet meer de illusie dat het nog afketst’’, luidt zijn conclusie.

Mobiliteit
Toch zijn er bij veel fracties nog wel zorgen, bijvoorbeeld over de mobiliteit. Met name het CDA zal hier een punt van maken, als op 9 mei in de raadscommissie wordt gesproken over de meest recente voortgangsrapportage. ,,Op het vlak van verkeer en vervoer moet nog heel veel gebeuren. We hebben het heel lang gehad over financiën en het proces. Mensen uit de buurt zeggen het ook: we zien nog heel weinig van de inspanningen die tot nu toe zijn geleverd’’, aldus Eskes.

De PvdA wil meer zien van het sociaal-economisch programma, nodig om de omliggende wijken te laten meeprofiteren van de ontwikkelingen in Feyenoord City. Onder andere op het gebied van werkgelegenheid, stages en sportparticipatie. Wat Van Eikeren betreft mogen er best wel een paar tandjes worden bijgezet. ,,Want we slaan nu al piketpalen, om in de toekomst te oogsten. Ook hier verwacht ik professionaliteit.’’

Minder te spreken over de voortgang van de stadionambities van Feyenoord is fractievoorzitter Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren. ,,Ik heb het idee dat ik word meegezogen in een discussie die maar één uitkomst heeft: een nieuw stadion met deze businesscase. Dat is voor mij niet zo. Ik vind dat je wel degelijk rekening moet houden met de mogelijkheid om de huidige Kuip te renoveren.’’

AD.nl