Raad wil duidelijkheid over deal De Verre Bergen voor nieuw stadion

De gemeenteraad van Rotterdam wil weten wat de gevolgen op de lange termijn zijn van de deal met Stichting De Verre Bergen bij het nieuw te bouwen stadion van Feyenoord. De raad is bang dat door die afspraak minder inkomsten van kaartverkoop binnenkomen.

De Verre Bergen wil 24,5 miljoen euro investeren in het nieuwe stadion. Daarvoor in ruil wil de stichting 3.884 zitplaatsen voor het ‘Vak van Zuid’. Dat vak is bedoeld voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar uit Rotterdam-Zuid, die normaal gesproken een wedstrijdbezoek niet kunnen betalen. De forse bijdrage van de stichting is belangrijk voor de financiering van het stadion.

Op jaarbasis zullen er ruim 65 duizend zitplaatsen beschikbaar zijn voor kinderen uit de buurt. ”Hiermee beschikt het nieuwe stadion over het grootste maatschappelijke programma voor wedstrijdbezoek in Europa. De samenwerking tussen De Verre Bergen en Feyenoord past goed binnen de doelstellingen van nauwer contact met de inwoners op Rotterdam-Zuid”, heeft algemeen directeur Jan de Jong van Feyenoord eerder gezegd.

Financiële gevolgen op lange termijn
Raadsleden willen nu weten of er in de toekomst minder geld in het laatje van het stadion komt, door de zitplaatsen voor de jongeren. Wethouder Van Gils heeft daarom binnenkort een gesprek met De Verre Bergen.

“Is het alleen voor de thuiswedstrijden van Feyenoord, of zijn de plekken altijd vergeven? Ook als er concerten zijn of het Nederlands elftal speelt? Dat weet ik niet”, zegt Van Gils. “We praten met De Verre Bergen verder hoe het eruitziet. Ook om te kijken of dit een sympathieke gift is of dat dit uiteindelijk helpt bij de financiering van het stadion.”

Invloed oud-wethouder Adriaan Visser?
De wethouder heeft ook toegezegd dat er goed gekeken zal worden naar de samenwerking met de Brink Groep, het bedrijf waar oud-wethouder Adriaan Visser als directeur aan de slag wil gaan. Eerder heeft dat bedrijf de plannen van het nieuwe stadion onderzocht. Omdat hij als verantwoordelijk wethouder betrokken was bij Feyenoord City, wil de huidige wethouder nu duidelijke afspraken maken, voordat Visser als directeur van Brink Groep wordt benoemd.

Het kan betekenen dat de Brink Groep ofwel niet meer meedoet, ofwel dat er duidelijke afspraken komen dat Adriaan Visser zich er niet mee bemoeit.

Beslissing gemeente pas in 2020
Wethouder Van Gils heeft de raad donderdagavond nogmaals gezegd dat de gemeente pas op zijn vroegst volgend jaar een goede afweging kan maken of er door de club en het stadion wel voldaan wordt aan alle gestelde eisen om de eventuele lening van 40 miljoen te geven. 50Plus wil dit graag zoals eerder afgesproken is in november doen. Dat is volgens Van Gils dus veel te vroeg.

Rijnmond.nl