Reageren op plannen Feyenoord City? Dat kan nu ook met een mailtje

Wie een zienswijze wil indienen op het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City, kan dat tot en met 9 april ook per mail doen. Normaal gebeurt dit alleen mondeling of per brief, maar vanwege de coronacrisis kan dit nu eveneens digitaal. Het is op dit moment niet mogelijk om de stukken in te zien in De Rotterdam of het Timmerhuis. Ze zijn wel online te bekijken.

Het ontwerpbestemmingsplan werd eind februari ter inzage gelegd. Inclusief een flink aantal bijbehorende documenten, zoals het Milieu Effect Rapport (MER). Het gaat in deze fase alleen nog om de inrichting van het plangebied, aan de Nieuwe Maas bij de wijk Veranda. Daarna komen de vergunningen voor het nieuwe stadion aan de orde. Op die documenten kan vermoedelijk eind dit jaar worden gereageerd. Inmiddels zijn er allerlei initiatieven gestart om mensen een handje te helpen bij het indienen van een zienswijze, onder andere door het platform Stadion op Zuid.

Bouwmarkt
Ook de werkzaamheden in het gebied gaan door. Op 26 april – een week later dan gepland – begint het bouwrijp maken van de Noorderhelling, waar de vestiging van Gamma terecht moet komen. Daarvoor wordt de huidige parkeerplaats achter McDonald’s verwijderd, waarna het bovengrondse karwei kan starten. Behalve de bouwmarkt komt hier een parkeergarage van drie verdiepingen, goed voor 500 auto’s. Nu zijn er 325 plekken.

De verhuizing van Gamma, op dit moment nog gevestigd op het bedrijventerrein langs de Korte Stadionweg, is noodzakelijk om daar ruimte te maken voor de bouw van het geplande nieuwe Feyenoordstadion. Met het eveneens op dit terrein gevestigde laboratorium TLR wordt nog onderhandeld over een vertrek. Wethouder Arjan van Gils (D66, majeure projecten) zei in februari dat een deal met de onderneming er ‘op een haar na’ was.

Volgens de planning zal de eerste paal van het stadion in 2022 de grond in gaan. In 2025 moet dan de opening van de kersverse thuisbasis van Feyenoord plaatsvinden. Wie een zienswijze wil indienen, kan die mailen naar stadionpark@rotterdam.nl. Meer informatie via stadionpark-rotterdam.nl

AD.nl