‘Rekenkamer slaat spijker op de kop: alles wat misging, zie je terug in Feyenoord City’

De financiële risico’s van het mega-project Feyenoord City worden door de Rotterdamse gemeenteraad scherp in de gaten gehouden. Het verschenen rapport van de Rotterdamse Rekenkamer Publieke waarde in de knel bevestigt voor veel fracties de noodzaak om ‘bovenop’ dit dossier te zitten. ,,Een terechte waarschuwing van de Rekenkamer.’’

In het rapport van de Rekenkamer wordt gesteld dat Rotterdam lijdt aan ‘bestuurlijke overmoed’. Dat resulteert in pijnlijke financiële drama’s, zeker als er wordt samengewerkt met marktpartijen. De risico’s zijn groot en áls het misloopt, dan zit de stad met de gebakken peren, zoals bij het debacle rond het Schiekadeblok. Een waarschuwend vingertje gaat uit naar Feyenoord City, met als hoofddis het nieuwe stadion van Feyenoord, waarvan de eerste paal in 2021 is gepland.

Die waarschuwing is zeker op z’n plek, stelt fractievoorzitter Ellen Verkoelen van 50Plus. ,,Alles wat tot nu toe is misgegaan in de stad, wordt gebundeld in Feyenoord City. Ik noem één voorbeeld: het Schiekadeblok gaat helemaal mis op erfpacht. En wat doet de gemeente in Feyenoord City? Ze gaan de grond kopen en in erfpacht uitgeven. We hebben blijkbaar niets geleerd van eerdere grote, mislukte projecten.’’

De Rekenkamer slaat de spijker op de kop, stelt ze. ,,De politiek loopt hijgerig achter zichzelf aan. Scoren is belangrijker dan zorgvuldigheid. En dat is ook aan de hand met dat nieuwe Feyenoordstadion. En we práten over nogal wat zeg, goedendag. Een half miljard euro. Elke fractie die dit rapport links laat liggen en zegt dat we nu moeten doorpakken met dit stadionproject, daar heb ik niets mee. Daar zijn wij niet van.’’

Huiswerk
Ze noemt het ‘bemoedigend’ dat andere fracties in de gemeenteraad – ook aan de kant van de coalitie – zich kritisch uitlaten over de plannen voor een nieuw stadion. Zoals raadslid Dennis Tak van de PvdA, die in het verleden al meerdere malen zijn zorgen uitsprak. ,,Even los van het rapport van de Rekenkamer heb ik steeds gezegd dat hier voorzichtigheid is geboden, juist omdat de financiële risico’s zo groot zijn’’, zegt hij ook nu. ,,Als het misgaat en er staat straks een half afgebouwd stadion, dan is het de gemeente in de buidel gaat tasten. Dus moeten we vooraf ons huiswerk buitengewoon goed doen.’’

CDA‘er Christine Eskes wijst erop dat in het geval van het Feyenoordstadion nog voldoende controlemomenten in het proces zijn ingebakken. ,,Een terechte waarschuwing van de Rekenmaker’’, oordeelt zij, ,,De expertise van de raad is doorslaggevend. En het is niet voor niets dat we onder leiding van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening aan het einde van de rit nog een uitgebreide contra-expertise laten uitvoeren. Dat we alert moeten zijn op allerhande risico’s is evident.’’

Ook VVD-raadslid Jan-Willem Verheij ziet in het rapport nog eens een bevestiging dat de raad ‘hartstikke scherp en kritisch moet zijn’. ,,Hoe krijgen we het hele proces – zowel in het college, de raad en ambtelijk – op een dusdanig niveau dat je dit soort besluiten goed onderbouwd en met de hoogst mogelijke kwaliteit kan nemen. Daar moet je als overheid scherp op blijven. Dat geldt voor alle grote projecten, dus ook voor Feyenoord City.’’

Vorige week werd het definitieve ontwerp van het toekomstige stadion gepresenteerd. Dat wordt de komende tijd besproken binnen Stadion Feijenoord, de club Feyenoord en de gemeente Rotterdam. Bovendien wordt bekeken of deze eindversie van de beoogde voetbaltempel kan worden gebouwd voor 365 miljoen euro, een budget waarvan meermalen werd gezegd dat dit in ‘beton is gegoten’. Onduidelijk is nog of de investering rond komt én of de businesscase voldoende vertrouwen biedt aan de stad om vervolgens 40 miljoen euro aan aandelen in het stadion te nemen.

AD.nl